Gdzie kupić | Centrum partnerskie | eShop

Zasady zachowania poufności informacji

Ochrona prywatności klientów jest bardzo istotna dla firmy ATEN. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność informacji osobistych klientów. Poświęć chwilę na zapoznanie się z poniższym oświadczeniem opisującym praktyki firmy ATEN dotyczące zachowania poufności oraz metody gromadzenia informacji osobistych w trybie online.

Podmioty objęte niniejszymi zasadami zachowania poufności informacji

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczą wszystkich klientów korzystających z witryn internetowych, nazw domen, usług, aplikacji i produktów firmy ATEN International Co., Ltd.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Firma ATEN gromadzi i wykorzystuje informacje osobiste w celu zapewniania wyjątkowej obsługi klienta oraz udostępniania klientom szerokiego wachlarza produktów i usług. Gromadzone dane osobowe nigdy nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w niniejszym dokumencie ani w sposób nieuczciwy czy niezgodny z prawem.

Firma ATEN korzysta z danych osobowych tylko wtedy, gdy:

 1. uzyska zgodę klienta na przetwarzanie danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z umowy albo do jej zawiązania na wniosek klienta;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów prawa obowiązującego firmę ATEN International;
 4. przetwarzanie jest konieczne do ochrony ważnych interesów klienta;
 5. przetwarzanie jest wymagane prawnie, konieczne do ochrony interesu publicznego, wymagane przez organy władzy publicznej lub stronę trzecią, której dane zostały udostępnione;
 6. przetwarzanie jest konieczne, z wyjątkiem przypadków naruszających interesy lub fundamentalne prawa i wolności klienta, do zadbania o realizację interesów firmy ATEN International lub stron trzecich, którym dane zostały udostępnione.

Wszyscy pracownicy firmy ATEN zapewniają przestrzeganie niniejszych zasad.

Firma ATEN chroni bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych, przechowując je w zabezpieczonych bazach danych. Ponadto zalecamy podjęcie wszelkich środków ostrożności zapewniających ochronę danych osobowych podczas korzystania z Internetu. Podczas korzystania z usług elektronicznych firmy ATEN należy zmieniać często hasła, tworzyć je z połączenia liter i cyfr oraz używać bezpiecznej przeglądarki internetowej.

Dlaczego firma ATEN gromadzi informacje osobiste?

Informacje osobiste klienta są gromadzone w celu przeprowadzania różnych transakcji, mających na celu zapewnianie lepszych usług, takich jak:

 1. Zamówienia, aktywacje i rejestracje produktów lub usług
 2. Prośby o udostępnienie informacji
 3. Subskrypcje informacji marketingowych i pomocy technicznej
 4. dział w konkursach lub ankietach
 5. Odpowiedzi na oferty pracy

Rodzaje gromadzonych informacji osobistych mogą obejmować: 

 1. Imię, nazwisko, firmę, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres wysyłkowy
 2. Typ klienta, rodzaj pracy, stanowisko, uprawnienia nabywcze, harmonogram zakupu i inne
 3. Preferencje dotyczące produktów, usług i kontaktu
 4. Identyfikator użytkownika usług elektronicznych firmy ATEN i hasło (jeśli dotyczy)
 5. Dane karty kredytowej (jeśli dotyczy)

Przypadki udostępniania informacji osobistych przez firmę ATEN

Firma ATEN International Co., Ltd. działa globalnie, dlatego informacje osobiste mogą być udostępniane biurom firmy ATEN w innych krajach wyłącznie w celu prowadzenia działalności. Oddziały te będą chronić prywatność informacji osobistych zgodnie z zasadami ochrony prywatności klienta firmy ATEN.

Dodatkowo firma ATEN współpracuje z innymi firmami, które ułatwiają dostarczanie klientom produktów i usług firmy ATEN. Informacje osobiste mogą być udostępniane tym firmom tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na przykład do dostawy produktów przez firmy transportowe. Informacje są udostępniane tylko w celu umożliwienia wysyłki, a współpracujące firmy są zobowiązane do ochrony informacji osobistych zgodnie z zasadami ochrony prywatności klienta firmy ATEN.

Zgoda klienta

Udostępniając informacje osobiste oraz korzystając z witryn internetowych i usług firmy ATEN, akceptujesz nasze procesy gromadzenia danych osobowych w celach określonych w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji. Wyrażasz także zgodę na przekazywanie informacji do krajów i jurysdykcji, które mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych, co kraj oddziału odbierającego dane, w celach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji.

W przypadku udostępnienia informacji innej osoby oświadczasz, że masz upoważnienie tej osoby do działania w jej imieniu, że wyraziła ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych oraz uzyskała informacje na temat nas i celów przetwarzania danych osobowych.

W przypadku nieudzielenia zgody na komunikację nie będziemy się kontaktować ani przetwarzać w żaden sposób informacji osobistych.

Dostęp do informacji osobistych

Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich informacji osobistych. Aby sprawdzić i uaktualnić swoje informacje osobiste, wyślij wiadomość na adres webmaster@aten.com. Aby nie otrzymywać informacji marketingowych od firmy ATEN, wyślij wiadomość na adres webmaster@aten.com.

Powiadomienie dotyczące plików cookie

Pliki cookie są używane w witrynach firmy ATEN do gromadzenia anonimowych informacji o odwiedzających. Umożliwia to optymalizowanie i zwiększanie wydajności kanałów komunikacji w trybie online oraz rozszerzenie działań badań rynkowych o obszar elektroniczny.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz zmienić to ustawienie domyślne i usunąć pobrane pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że usunięcie naszych plików cookie lub wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować brak dostępu do określonych obszarów i funkcji naszej witryny internetowej.

Witryna firmy ATEN zawiera łącza do innych witryn internetowych. Firma ATEN nie udostępnia informacji osobistych klientów tym witrynom ani nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem www.aboutcookies.org.

Plik cookie to bardzo mały plik tekstowy z informacjami zapisywany na dysku twardym osoby przeglądającej Internet. Jest on generowany przez serwer witryny internetowej, czyli komputer obsługujący witrynę. Informacje zawarte w pliku cookie są określane przez serwer i mogą być używane przez dany serwer podczas odwiedzin użytkownika w witrynie. Plik cookie jest swego rodzaju paszportem użytkownika Internetu, dzięki któremu witryna wie o jego powrocie. (Źródło: www.aboutcookies.org)

Aby zapewnić poufność informacji osobistych klientów, niniejsze zasady ochrony prywatności są przekazywane wszystkim pracownikom firmy ATEN.

Firma ATEN International Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad zachowania poufności informacji oraz powiadomienia dotyczącego plików cookie w celu zachowania zgodności ze zmianami przepisów prawa, ustaw, praktyk i procedur firmy ATEN oraz wymaganiami organów ochrony danych osobowych. Informacje o wszystkich zmianach są udostępniane w niniejszej witrynie internetowej.

Last update: January 18, 2016