Gdzie kupić | Centrum partnerskie | eShop

Zestaw montażowy


2X-023G

Dla wygody instalacji firma ATEN oferuje szereg zestawów montażowych, które umożliwiają instalację przełącznika/konsoli LCD KVM w szafie. Sekcja Arkusz danych na stronie Zasoby zawiera więcej informacji na temat zestawu montażowego.