Lok-U-Plug

Firma ATEN oferuje zapinki przewodów i narzędzia instalacyjne zwiększające poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń NRGence eco PDU / Energy PDU w serwerowni. Wystarczy zamocować spinki do przewodów w specjalnie zaprojektowanych do tego celu otworach przy poszczególnych gniazdach zasilania. Zapinki do przewodów
ATEN Lok-U-Plug mają opatentowaną konstrukcję i zapewniają wygodę i bezpieczeństwo w instalacjach modułów zasilających PDU.

linia

2X-EA07
Zapinka Lok-U-Plug do przewodów (opakowanie 10 szt.)   Zgłoszony wniosek patentowy!
 

2X-EA08
Przyrząd instalacyjny Lok-U-Plug (opakowanie 4 szt.)
 
linia
 Cechy i funkcje
 
  • Zwiększa poziom bezpieczeństwa w instalacji modułów PDU
  • Łatwa instalacja
  • Zmniejsza ryzyko szkód powstałych w wyniku przypadkowego odłączenia przewodów zasilających
  • Kompatybilne z wszystkimi modułami NRGence eco PDU oraz Energy PDU


linia
 
 Instrukcja instalacji
 
 
 
Krok 1
Zegnij zapinkę Lok-U-Plug tak jak pokazano na rysunku.
 
 
 
Krok 2
Przełóż przewód zasilający przez środek zapinki Lok-U-Plug.
 
Krok 3
  • Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda.
  • Przewlecz jeden koniec zapinki Lok-U-Plug przez otwór na dole po lewej stronie gniazda zasilania.
 
 
 
Krok 4
Za pomocą przyrządu instalacyjnego Lok-U-Plug zamocuj zapinkę, wpychając ją do dołu tak, aby mniejsza część łańcuszka zatrzasnęła się w mniejszej części otworu.
 
Krok 5
  • Dociągnij zapinkę jak najbliżej modułu PDU i przewlecz drugi koniec łańcuszka przez otwór po prawej stronie na górze.
  • Za pomocą przyrządu instalacyjnego Lok-U-Plug zamocuj zapinkę, wpychając ją do dołu tak, aby mniejsza część łańcuszka zatrzasnęła się w mniejszej części otworu.
 
 
 
Krok 6
Dopchnij pierścienie prawy i lewy do środka, tak aby przewód zasilający został całkowicie i solidnie zamocowany. Na tym instalacja jest zakończona.
 
Zalecana kolejność instalacji
  • Podłącz wszystkie zapinki Lok-U-Plug do modułu PDU, ale tylko do dolnych otworów.
  • Kiedy wszystkie zapinki są już zainstalowane w otworach na dole po lewej stronie, zamocuj je do otworów na górze po prawej stronie.