Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

ATEN’s Commitment to Quality and the Environment

Oświadczenie dotyczące zgodności z dyrektywami RoHS i WEEE

Firma ATEN w pełni przestrzega dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE-2002/96/WE) oraz ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS-2002/95/WE) z roku 2003. Celem tych dyrektyw jest ograniczenie szkód i wpływu niebezpiecznych metali ciężkich na organizm ludzki i środowisko naturalne.

Aby zapewnić zgodność z powyższymi przepisami i wymogami, firma ATEN wdrożyła różne procesy produkcyjne w obszarach:

 • badań i rozwoju produktów,
 • wyboru dostawców i zaopatrzenia,
 • testowania dostarczanych materiałów,
 • wdrożenia procesów produkcji bezołowiowej,
 • oceny produktu końcowego,
 • standaryzacji procedur operacyjnych.

System zarządzania środowiskowego (EMS) ISO 14000:2004

Zgodnie z normą ISO 14001 firma ATEN wprowadziła poniższe zasady we wszystkich obszarach działalności:

 1. Aktywne monitorowanie zgodności z przepisami środowiskowymi agencji rządowych.
 2. Wydajne wykorzystanie wszystkich zasobów w celu ograniczenia odpadów i oszczędzania energii.
 3. Zapewnienie prawidłowej realizacji dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska naturalnego i szukanie możliwości ich rozwijania.

Zarządzanie środowiskowe firmy ATEN

 1. Stworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemu zarządzania środowiskowego z naciskiem na zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.
 2. Rygorystyczne przestrzeganie wytycznych zabraniających korzystania z substancji niebezpiecznych w działaniach związanych z badaniami i rozwojem. Materiały użyte w gotowych produktach zostaną wymienione lub zmienione w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego; wszystkie materiały będą testowane pod kątem zgodności ze standardami bezpieczeństwa.
 3. Podczas zakupu i wykorzystania surowców, montażu produktów, pakowania produktów, transportu oraz zarządzania utylizacją produktów, a także w czasie wykonywania działań pokrewnych firma będzie brała pod uwagę wszelkie obowiązujące wymogi prawne oraz wpływ tych działań na środowisko naturalne.
 4. Zarządzanie środowiskowe i odpadami będzie realizowane zgodnie z lokalnymi zasadami ochrony środowiska naturalnego. Jeśli zamówiony produkt lub usługa będą miały wyraźny wpływ na środowisko, wykonawcy lub dostawcy przedstawione zostaną wymogi i procedury wprowadzenia ulepszeń w celu osiągnięcia obopólnie korzystnego porozumienia.
 5. Dzięki promocji wewnętrznej i przeprowadzaniu programów szkoleniowych wszyscy pracownicy poznają przepisy i wymogi systemu zarządzania środowiskowego firmy.
 6. Utworzona zostanie jednostka zdrowia publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, której zadaniem będzie przeprowadzanie proaktywnych inspekcji. W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przeprowadzane także będą regularne ćwiczenia w zakresie zapobiegania klęskom i reagowania w przypadku ich wystąpienia, związane z zagrożeniami w miejscu pracy.
 7. System zarządzania środowiskowego firmy będzie publiczny, aby zapewnić podmiotom zainteresowanym naszą wydajnością środowiskową wgląd w wysiłki i wkład firmy na rzecz środowiska naturalnego.