Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

ATEN Control System - ControlAssist


ControlAssist

Zdalne wyłączanie komputera

Zdalna kontrola plików / głośności

Zdalna kontrola plików PowerPoint.

Funkcja Control Assist umożliwia zdalne sterowanie komputerem w celu wykonywania czynności, takich jak praca z plikami PowerPoint, odtwarzanie plików multimedialnych lub wyłączanie komputera za pomocą licencjonowanego urządzenia mobilnego. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku aplikacji sterujących w salach konferencyjnych, w których prezenter musi kontrolować pliki programu PowerPoint z komputera, a jednocześnie ma kontrolę nad innymi urządzeniami, takimi jak światła, projektory i ściany wideo, które mogą wymagać dostosowania w trakcie trwania spotkania. 

Funkcja zdalnego sterowania komputerem

• Wyłączanie komputera *

• Kontrola plików multimedialnych

• Kontrola plików PowerPoint

• Kontrola głośności

* Uwaga: Zdalne włączanie komputera można wykonać za pomocą funkcji Wake on LAN.