Nereden satın alınır | Ortak Portal | eShop

+Dijitalleşme Lab'inde

Japonya'daki önde gelen bir klinik test sağlayıcısı, özelleşmiş analizler ve tıbbi araştırmalar da dahil olmak üzere kapsamlı laboratuvar hizmetleri sunmaktadır. Tıbbi bilgilerin dijitalleştirilmesini desteklemek ve gıda hijyen testi, çevresel analiz ve genetik analiz gibi yeni alanlara genişlemek amacıyla, araştırma ve analiz iş akışlarını hızlandırmayı hedeflemişlerdir. Ancak, LAN bağlantı noktaları bulunmayan özelleşmiş ekipmanlardan (örneğin seri arayüzlü pıhtılaşma analiz cihazları) klinik verilerin önemli bir kısmı manuel olarak toplanmak zorundaydı. Bu durum, sadece veri girişi sırasında insan hatalarının riskini artırmakla kalmamış aynı zamanda analiz sonuçlarının gecikmesine ve hastalar ile doktorların bekleme sürelerinin uzamasına neden olmuştur. Bu zorluğun üstesinden gelmek için laboratuvar, cihazların seri-Ethernet bağlantısı aracılığıyla ağa bağlanmasını sağlayacak ve sonuçların doğrudan Merkezi Elektronik Tıbbi Kayıtlar (EMR) sistemine iletilmesine imkan tanıyacak bir çözüme ihtiyaç duymaktaydı.

SN3001'in seri Ethernet bağlantısı, ünitelerin farklı laboratuvar şubelerine dağıtılmasına olanak tanır ve tüm veriler merkezi EMR Sistemi tarafından analiz için uzaktan toplanır.

ATEN KVM Güvenli Cihaz Sunucuları tarafından desteklenmektedir

Bağlantı Şeması

Uzmanlarımızla Konuşun

Lütfen aşağıdaki formu doldurun, bir ATEN Uzmanı sizinle iletişime geçecektir.

-->