Where to buy | Partner Portal | eShop

Shareholders' Meeting

Top 10 Shareholders

As of Apr. 1, 2024

Shareholder's Name

Shareholding

Shares

Percentage

Shang-Jen Chen

6,789,342

5.68%

Jin-Tang Chen

6,571,352

5.50%

Capital Securities Nominee Limited

4,369,277

3.66%

Ren Liao

4,131,796

3.46%

Sun-Chung Chen

4,049,087

3.39%

Yuan-Qiao Co., Ltd.

4,000,000

3.35%

Huei-Jyuan Liao

3,326,331

2.78%

Yu-Li Liao

2,619,097

2.19%

Li-Yue Pan

2,390,970

2.00%

Mei-Xing Lin

2,216,879

1.86%


Meeting Notice

 

Handbooks of Shareholders' Meeting

 

Minutes of Shareholders' Meeting

 

Video Link of Shareholders' Meeting