Waar te koop | Partner portaal | eShop

ATEN productgarantie

ATEN standaardgarantiebeleid

Beperkte hardwaregarantie

De garantie van ATEN geldt in het land waar de hardware is gekocht en geldt voor materiaal- en fabricagefouten voor een garantieperiode van twee [2] jaar (de garantieperiode kan variëren per regio/land) vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Houd er rekening mee dat kabels, voedingsadapters en accessoires zijn uitgesloten van deze garantieperiode.

Wat valt er onder de beperkte hardwaregarantie?

ATEN biedt tijdens de garantieperiode kosteloos een reparatieservice. Als een product defect is, kan ATEN zelf bepalen om (1) het product te repareren met nieuwe of gerepareerde componenten of (2) het hele product te vervangen door een identiek product of door een soortgelijk product dat voldoet aan dezelfde functie als het defecte product. Vervangen producten hebben de garantie van het originele product voor de resterende periode of een periode van 90 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Wanneer de producten of componenten worden vervangen, worden de vervangende artikelen eigendom van de klant en worden de vervangen artikelen eigendom van ATEN.

Wat valt niet onder de beperkte hardwaregarantie?

Het volgende valt niet onder de beperkte hardwaregarantie:

 • Producten en accessoires die niet van het merk ATEN zijn
 • Problemen die het gevolg zijn van:
  • Storingen met een externe oorzaak en verkeerd of slecht gebruik van het product, waaronder (niet uitputtend):
   • Gebruik van verkeerde lijnspanningen
   • Gebruik van verkeerde zekeringen
   • Gebruik van incompatibele, defecte of ondeugdelijke apparaten, benodigdheden of accessoires
   • Onjuiste of onvoldoende ventilatie
  • Onderhoud zonder toestemming van ATEN.
  • Gebruik dat niet in overeenstemming is met de productinstructies.
  • Het niet opvolgen van de productinstructies.
  • Wijzigen van het product of de componenten zonder schriftelijke toestemming van ATEN.
  • Problemen die veroorzaakt zijn door het gebruik van accessoires, onderdelen of componenten die niet door ATEN zijn geleverd.
  • Natuurrampen zoals blikseminslag, overstromingen, tornado's, aardbevingen, tyfoons/orkanen, etc.
 • Verbruiksartikelen of -componenten
 • Producten die niet bij ATEN of geautoriseerde distributeurs zijn gekocht
 • Producten die zich bevinden in een ander land dan waar ze oorspronkelijk zijn gekocht
 • Producten met ontbrekende, beschadigde of gewijzigde serienummers
 • Producten die zijn beschadigd tijdens transport als gevolg van onjuiste verpakking
 • Normale slijtage
 • Diensten voor preventief onderhoud, installatie, de-installatie of verhuizingen

 

Voor productdiensten die niet binnen de garantie vallen brengt ATEN relatieve reparatiekosten in rekening en betaalt de klant alle vrachtkosten.

*Open het Aten-product niet. Als u het Aten-product opent, kan dit het product beschadigen. Dit wordt niet gedekt door de garantie. Alleen Aten of geautoriseerd onderhoudspersoneel mag dit Aten-product repareren.


Hoe maak ik gebruik van de garantiedienst?

Als een product problemen heeft, raden we de klant aan om de ondersteuningswebsite van ATEN te bezoeken om een ​​oplossing te vinden of contact op te nemen met het technische ondersteuningspersoneel van ATEN of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger. Als ATEN na een diagnose en probleemoplossing op afstand vaststelt dat het product van de klant in aanmerking komt voor de Returned Material Authorization Service (standaardretour Voor Reparatiedienst), zal ATEN een RMA-nummer aan de klant geven dat 2 weken bruikbaar is. De klant moet defecte producten met de informatie over het defect inpakken, het RMA-nummer duidelijk op de verpakking aangeven en het naar ATEN terugsturen voor reparatie binnen de geldigheidsperiode van het RMA-nummer. Producten die zonder RMA-nummers worden geretourneerd, worden niet in behandeling genomen. Alle productaccessoires (zoals kabels, netsnoeren, voedingsadapters, etc.) moeten in het pakket worden meegeleverd.

Alle defecte producten die naar ATEN worden gestuurd moeten in de originele dozen (of op een andere correcte manier) worden verpakt om schade tijdens transport te voorkomen. ATEN weigert elk product dat beschadigd is tijdens verzending of waarvan onderdelen ontbreken.

De transport- en andere verzendkosten die gerelateerd zijn aan de garantiediensten zijn voor rekening van de partij die het product of delen daarvan verzendt.


Zie voor meer informatie: