Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

KWANG IN Co., Ltd., Korea

Linia Sin Bundang jest bardzo ważną trasą w systemie metra Koreańskiej stolicy, przewożąc ogromne ilości pasażerów dziennie. W związku z tym, że stacje metra pokrywają spory teren, treści któe wysyłane są do każdej z lokalizacji, są inne. Dlatego aby obniżyć koszta konserwacji i częstotliwość serwisu, splittery HDMI muszą być stabilne, wysokiej jakości i odpowiednio zabezpieczone.

Dowiedz się więcej

Transport

Branża transportowa ciągle poszukuje nowych sposobów an efektywne wykorzystanie technologii do usprawnienia wydajności i doświadczenia klienta. Aby sprostać tym wymaganiom, firmy wymagają rozwiązań które są elastyczne, rozszerzalne i dostarczające scentralizowane zarządzanie, ograniczające wykorzystanie zasobów ludzkich.

Scentralizowana kontrola

Rowiązania ATEN tworzą zoptymalizowane środowiska pracy poprzez scentralizowane zarządzanie ze spokojem dzięki zabezpieczonemu zdalnemu dostępowi. Dzięki wieloplaformowości rozwiązania, możliwe jest korzystanie z komputerów PC, Mac, Linux oraz Sun, jak również urządzeń seryjnych, w ramach jednej instalacji.

Dystrybucja, monitoring i zarządzanie w czasie rzeczywistym

Rozwiązania ATEN zapewniają bezpośrednie połączenie oraz dystrybucję bez opóźnień, idealne dla rozwiązań w których krytycznym czynnikiem jest czas. Zasilane wyjątkowymi skalerami i rozwiązaniami seamless, seria przełączników ATEN Seamless dostarcza sprawnie i precyzyjnie treści bez najmniejszego opóźnienia.

Całkowite, jakościowe rozwiązania

ATEN oferuje szeroką gamę rozwiązań, które charakteryzują się elastycznością umożliwiającą realizację projektów o dowolnej skali. Sygnały wysokiej jakości mogą być bezproblemowo przesyłane na duże odległości bez szumów i zniekształceń. Ponadto produkty ATEN przechodzą rygorystyczne testy bezpieczeństwa, w tym testy odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) i wibracje.

Success Stories

Data Center

W celu skrócenia czasu podróży i zmniejszenia dystansu miedzy mieszkańcami miasta, K Rapid Transit Corporation została zatrudniona przez miasto do budowy i obsługi nowego systemu Mass Rapid Transit (MRT), który oferuje niezawodne, wygodne i komfortowe usługi transportowe dla mieszkańców. Na potrzeby budowy systemu MRT, centrum danych zostało zbudowane w ...

System informowania pasażerów

Lotniskowy terminal numer 1 planuje prezentować informacje w czasie rzeczywistym dla pasażerów znajdujących sięw strefie celnej, która znajduje się 100 metró od serwerowni. Potrzebują rozwiązania któe może działać na tym dystansie z jednoczesnym wyświetlaniem treści na wiele ekranów...

Monitoring miejski we Włoszech

Monitoring miejski we Włoszech

Policja w Turynie potrzebowała nowego centrum zarządzania do monitorowania tłumu i rozpoznawania nietypowych zachowań podczas dużych, publicznych wydarzeń. Przy pomocy połączeń KVM i urządzenia transmisyjnego audio-wideo firmy ATEN stworzone zostały ściany wideo oraz dogodne stacje do pracy. Policja w Turynie jest teraz w stanie udoskonalić swoje działania. Operatorzy mogą monitorować różne strefy w mieście, pozostając w natychmiastowym kontakcie z agentami pracującymi w terenie.

Learn More

Rapid Transit Corporation - Data Center

Rapid Transit Corporation - Data Center

To shorten the traveling time and expand the living territory of urban residents, K Rapid Transit Corporation was commissioned by the City Government to build and operate a new Mass Rapid Transit (MRT) system that offers a reliable, convenient and comfortable transportation service for residents. For the MRT system’s construction, a data center was built at the main station for centralized management of servers performing complex administrative tasks for the whole system; while 37 server rooms were set up at each MRT station to consolidate servers performing necessary tasks ...

Learn More

Transport Terminal - Digital Signage

Transport Terminal - Digital Signage

Terminal 1 of an Airport plans to display real time information for passengers in the Customs area, which is 100 meters away from the server room They need a solution that can work over this distance and simultaneously display pertinent information into multiple screens ...

Learn More

Rekomendowane produkty

KH1516Ai

16-portowy przełącznik Cat 5 KVM over IP z 1 współdzielonym lokalnym/zdalnym dostępem