Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Innowacyjne przestrzenie do nauki

Tradycyjne nauczanie w klasie jest zastępowane nowymi i innowacyjnymi metodami nauczania i uczenia się. Interaktywne narzędzia edukacyjne w inteligentnych klasach napędzają tę transformację, wspieraną przez rozwój technologii edukacyjnych i napędzaną przez wymagania hybrydowego nauczania w nowej normalnej rzeczywistości. Wszystkie wskaźniki sugerują ogromny wzrost: oczekuje się, że wielkość globalnego rynku EdTech & Smart Classroom osiągnie 99,5 mld USD w 2021 r. i przewiduje się, że będzie on rósł w tempie 19,34% CAGR, osiągając wartość 241,58 mld USD do 2026 r. 1

Promowanie edukacji cyfrowej dla następnych pokoleń

Edukacja zawsze była motorem długoterminowego wzrostu gospodarczego. Prowadzi ona do zwiększenia produktywności poprzez wzbudzanie zainteresowania nauką i postępem w kolejnych pokoleniach. Nie tylko same systemy szkolne stwarzają możliwości rozwoju cyfrowego. W pełni wykorzystując nowe technologie w edukacji, takie jak 5G, AI i przetwarzanie w chmurze, oraz integrując je z platformami do opracowywania kursów i usług edukacyjnych, możemy pomóc w zapewnieniu lepszej, jaśniejszej przyszłości dla wszystkich.

Wyzwania

Dla integratorów systemów, którzy chcą dostarczać rozwiązania dla inteligentnych klas, istnieje szereg szerszych zagadnień związanych z potrzebami instytucji edukacyjnych, wymaganiami uczniów i oczekiwaniami użytkowników, które są źródłem problemów i wyzwań. Należą do nich:
 • Bezproblemowa integracja urządzeńRozwiązania muszą integrować się i bezproblemowo współpracować z różnorodnym sprzętem Pro AV, urządzeniami multimedialnymi i systemami sterowania w istniejących salach lekcyjnych
 • Dostępność i współpracaOpracowanie dostępnych metod nauczania, które koncentrują się na doświadczeniach uczniów, oferując funkcje współpracy, dzięki którym interaktywność może być źródłem motywacji i poprawiać wyniki nauczania.
 • Skalowalność i bezpieczeństwoRozwiązania muszą być łatwe do wdrożenia i skalowalne, aby spełniały cele zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie zapewniały bezpieczeństwo przed zagrożeniami cybernetycznymi, ponieważ coraz więcej usług edukacyjnych jest dostępnych online
 • Zdalne nauczanie w czasie rzeczywistymMusi zapewniać niezawodne dostarczanie treści AV do nauki synchronicznej w czasie rzeczywistym oraz wspierać tworzenie treści do nauki zdalnej w ramach szerszych platform dostarczania usług edukacyjnych.1

Jako Twój partner w tworzeniu inteligentnych klas w świecie hybrydowym (hybrid-first), ATEN oferuje szeroką gamę rozwiązań, które są wysoce interoperacyjne i mogą pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom.

Rozwiązania ATEN

Firma ATEN oferuje szereg rozwiązań do transmisji sygnałów AV i sterujących, przełączników prezentacyjnych oraz rozwiązań do transmisji na żywo. Rozwiązania te, stosowane samodzielnie lub w połączeniu ze sobą, zapewniają liczne rozwiązania dla inteligentnych klas, które spełniają wymagania interaktywnych zastosowań edukacyjnych na wszystkich poziomach. Rozwiązania te można podzielić na następujące kategorie:
 • Rozwiązania ProAV over IP dla skalowalnych interaktywnych sal lekcyjnych
 • Ekstendery i matryce ProAV i HDBT dla sal lekcyjnych PBL
 • Rozwiązania przełączników prezentacyjnych i peryferyjnych dla hybrydowych sal interaktywnych
 • Rozwiązania do tworzenia treści i przekazów na żywo dla sal lekcyjnych z systemem transmisji

Zalety ATEN

Dlaczego warto wybrać firmę ATEN jako partnera w tworzeniu aplikacji dla inteligentnych klas? Rozwiązania ATEN mają następujące zalety:

Rozwiązania Pro AV i prezentacyjne ułatwiające integrację z pomieszczeniami edukacyjnymi

Rozwiązania ATEN dla inteligentnych klas szkolnych zapewniają prostotę, jakość wideo i kompatybilność, których potrzebują integratorzy systemów, aby efektywnie wykorzystywać je jako kompletne rozwiązania do zastosowań wewnętrznych lub integrować je z większymi systemami edukacji cyfrowej.

Współdziałanie w modelu BYOD i interaktywne nauczanie zwiększające zaangażowanie

Rozwiązania ATEN umożliwiają zdalną współpracę i interaktywną naukę w pokojach dzięki funkcjom udostępniania dla urządzeń BYOD i tablic interaktywnych, a także poprzez kampusową sieć intranetową, zapewniając natychmiastowy wgląd w procesy nauczania.

Profesjonalny przekaz na żywo dla w pełni rozwiniętego nauczania hybrydowego i zdalnego

Rozwiązania firmy ATEN umożliwiają przekształcanie zajęć online za pomocą dynamicznych efektów i przełączania dwóch kamer, dzięki czemu szczegółowe treści edukacyjne mogą być transmitowane na żywo na dowolnej platformie do uczniów znajdujących się w dowolnym miejscu.

Intuicyjne sterowanie, łatwość obsługi, obsługa urządzeń multimedialnych

Urządzenia ATEN umożliwiają efektywne korzystanie z edukacyjnego sprzętu Pro AV bez konieczności uczenia się jego obsługi, co pozwala zaoszczędzić cenny czas w każdym środowisku edukacyjnym.

Zaangażowanie w elastyczne, łatwe do wdrożenia rozwiązania edukacyjne

Jako dostawca rozwiązań edukacyjnych firma ATEN zdaje sobie sprawę, że nowe technologie zawsze niosą ze sobą wyzwania, dlatego nasze rozwiązania dla inteligentnych klas wykorzystują technologie AV over IP, które są elastyczne i skalowalne w szerokim zakresie scenariuszy ukierunkowanych na zapewnienie zaangażowania uczniów.

Rozwiązania ATEN w praktyce

Multimedialna sala lekcyjna dla branżowego liceum zawodowego

Liceum zawodowe, które współpracuje z przemysłem i instytucjami kształcenia ustawicznego, chciało zmodernizować swoje sale lekcyjne, aby zapewnić uczniom wygodniejsze warunki nauki podczas korzystania z zasobów edukacyjnych. Sale multimedialne musiały być wyposażone w jeden monitor dzielony między dwóch uczniów, tak aby każdy z nich mógł wyraźnie widzieć treść wykładu. Inne główne wymagania stawiane salom multimedialnym to poprawa dostępności treści dydaktycznych, zintegrowanie tablic interaktywnych w celu ułatwienia wspólnej koncentracji w nauczaniu zespołowym oraz możliwość korzystania z modelu BYOD, dzięki czemu asystenci dydaktyczni i instruktorzy wizytujący mogą przynosić własne laptopy.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Wymóg łatwej integracji z autorskim systemem sterowania SI, który jest używany w wielu szkołach w regionie
 • Zapewnienie ciągłości wideo i stabilnej transmisji z różnych urządzeń wejściowych HDMI Full HD
 • Umożliwienie współudziału w uczeniu się za pomocą tablicy elektronicznej w celu uzyskania wglądu w proces uczenia się.
 • Zapewnienie działania w modelu BYOD dla nauczycieli i instruktorów wizytujących.

Zapewnia podstawową dystrybucję multimediów i stabilne sygnały do systemu sterowania integratora w każdej sali lekcyjnej, jednocześnie poprawiając jakość strumieni wideo dzięki technologii ATEN Seamless Switch™. Każdy student może wyraźnie zobaczyć treść wykładu na niezależnym wyświetlaczu, a projektor i własny monitor studenta mogą wyświetlać treść z różnych źródeł prezentacji w sali za pośrednictwem rozgałęźników HDBaseT. Większe sale lekcyjne są wyposażone w modele przełączników matrycowych wideo o większej liczbie portów; dwyodrębnienie dźwięku zapewnia VC880.

VE801R

Odbiornik ekstendera HDMI HDBaseT-Lite (HDBaseT klasa B)

VS1818T

8-portowy rozdzielacz HDMI HDBase-T (klasa A)

VM5808H

Matrycowy przełącznik wideo HDMI 8 x 8 ze skalerem

VC880

Repeater HDMI z funkcją wyodrębniania sygnału audio (audio de-embedding)

Transmisja na żywo prezentacji z wielu wejść w salach lekcyjnych dla nauczania hybrydowego

Uczelnia kształcąca dorosłych, oferująca zajęcia biznesowe dla profesjonalistów, chciała zwiększyć efektywność i wpływ swoich prezentacji dydaktycznych za pomocą rozwiązania zapewniającego łączność w wielu formatach, a w razie potrzeby także funkcję zdalnego nauczania. Rozwiązanie musiało być wygodne w sterowaniu, obsługiwać różne starsze i nowoczesne interfejsy AV, obsługiwać projektory i wyświetlacze 4K w klasie, a także umożliwiać przesyłanie na żywo bardzo szczegółowych treści do profesjonalistów w domu lub w pracy w celu synchronicznego uczenia się. Wymagana była również możliwość zapisywania treści prezentacji w archiwum.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Sterowanie przełączaniem różnych źródeł z łatwo dostępnego miejsca
 • Obsługa projektorów i wyświetlaczy znajdujących się w odległości do 40m od urządzeń źródłowych
 • Prezentacje dydaktyczne muszą być transmitowane na żywo i jednocześnie widoczne na ekranie w klasie.
 • Obsługa wejścia mikrofonowego i możliwość łączenia z innymi źródłami dźwięku podczas lekcji transmitowanych na żywo

ATEN VP1421 obsługuje transmisję sygnału na duże odległości za pośrednictwem HDBaseT, w razie potrzeby embeduje/deembeduje dźwięk i umożliwia przełączanie źródeł w klasie bezpośrednio za pomocą pilota w postaci dedykowanej klawiatury. UC9020 przechwytuje, edytuje, przesyła strumieniowo i przełącza między treścią prezentacji dydaktycznej a kamerą w klasie, a także łączy te dwa źródła wejściowe w transmisję na żywo sterowaną za pomocą iPada. Transmisja może być przesyłana do dwóch platform jednocześnie lub nagrywana jako sesja na lokalnym dysku USB.

VE2812AEUT

Naścienny nadajnik HDBaseT HDMI & VGA z panelem EU / PoH (4K@100m) (HDBaseT Class A)

VPK104

4-przyciskowy zdalny pilot kablowy

VP1421

Matrycowy przełącznik prezentacyjny 4 x 2 True 4K ze skalerem, DSP i HDBaseT-Lite

UC9020

HD StreamLive™ - wielokanałowy mikser AV All-in-one

VE802R

Odbiornik ekstendera HDMI HDBaseT-Lite (4K@40m) (HDBaseT klasa B)

Interaktywna nauka w 4K dla profesjonalnej pracowni kodowania w muzealnej przestrzeni edukacyjnej

Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na prowadzenie zajęć z kodowania dla profesjonalistów i wyprowadzić informatykę z laboratoriów do bardziej nieformalnych przestrzeni edukacyjnych, muzeum nauki i przemysłu stworzyło nowe klasy informatyki dla dorosłych. Każda klasa kodowania jest wyposażona w 30 stanowisk uczniowskich, wszystkie z komputerami PC, obszar instruktażowy z trzema interaktywnymi inteligentnymi panelami oraz małe pomieszczenie kontrolne z regałami i miejscem dla operatora. Muzeum zamierza w przyszłości dodać więcej sal lekcyjnych i chce mieć możliwość zainstalowania większej liczby komputerów, systemów wideokonferencyjnych i urządzeń VR.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Każda sala lekcyjna wymaga 30 stanowisk uczniowskich wyposażonych w komputery i trzy inteligentne panele 4K do nauczania
 • W salach lekcyjnych dostępna jest ograniczona liczba gniazdek elektrycznych, dlatego wymagane jest PoE
 • Kanał sterowania USB jest niezbędny do zapewnienia kompatybilności i obsługi inteligentnego panelu 4K
 • Musi być zgodna z planami przyszłej rozbudowy muzeum i charakteryzować się dużą elastycznością i skalowalnością

Rozwiązanie to oferuje dwukierunkową transmisję treści i obrazu między prowadzącym a studentami, umożliwiając studentom pełne skupienie się na treści, dzielenie się wynikami pracy i wspólne dyskusje z prowadzącym. Dzięki funkcjonalności USB studenci mogą udostępniać treści na głównym ekranie, podczas gdy instruktor może jednocześnie obsługiwać komputer studenta za pomocą wejścia dotykowego na inteligentnym panelu. System jest zbudowany w oparciu o standardową architekturę sieciową i oferuje dużą elastyczność rozbudowy, zarówno w przypadku bieżącego użytkowania, jak i dodawania dodatkowych urządzeń w przyszłości.

VE8952T

Nadajnik 4K HDMI over IP z PoE

VE8952R

Odbiornik 4K HDMI over IP z PoE

VK2100

Kontroler systemu sterowania ATEN

Wiele inteligentnych sal lekcyjnych do opracowywania, produkcji i udostępniania interaktywnych kursów

W celu ułatwienia interaktywnego dzielenia się kursami między kampusami, jedna z instytucji szkolnictwa wyższego zamierzała zainstalować w budynku na 5 piętrach różne inteligentne sale lekcyjne połączone w sieć z systemem nagrywania i transmisji materiałów edukacyjnych. W budynku znajduje się łącznie 40 sal lekcyjnych, z których każda może pomieścić 60-70 uczniów, w tym inteligentne sale do badań naukowych oraz sale interaktywne wyposażone w system nagrywania o wysokiej rozdzielczości, umożliwiający zapis treści wykładów do późniejszej produkcji. Inne inteligentne sale lekcyjne wykorzystują interaktywny system edukacyjny składający się z projektora laserowego, tablic elektronicznych i magnetycznych.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Ułatwienie badań i dyskusji za pośrednictwem szeregu inteligentnych sal lekcyjnych, z których każda jest dostosowana do konkretnych wymagań
 • Rozprowadzenie sygnałów HDMI do wielu ekranów dotykowych, tablic elektronicznych, magnetycznych i projektorów laserowych
 • Przesyłanie szerokiej gamy sygnałów wideo w technologii edukacyjnej do sieci na 5 piętrach i w 40 salach lekcyjnych
 • Musi łączyć się z większą cyfrową siecią edukacyjną w celu interaktywnego udostępniania kursów między kampusami

Technologia inteligentnych sal lekcyjnych jest dostosowana do potrzeb różnych dziedzin, dlatego ATEN VM5808H w każdej sali lekcyjnej zapewnia przełączanie niemal natychmiastowe między różnymi urządzeniami źródłowymi HDMI i wyświetlaczami interaktywnymi. Przełącznik stanowi główny system dystrybucji sygnału AV w sali lekcyjnej, który łączy się z większym systemem sieciowym integratora systemu i platformą zarządzania zasobami edukacyjnymi. Urządzenia w sali lekcyjnej są sterowane przez system sterowania ATEN za pomocą intuicyjnego interfejsu.

VM5808H

Matrycowy przełącznik wideo HDMI 8 x 8 ze skalerem

VK2100

Kontroler systemu sterowania ATEN

System prezentacji i sterowania dla sal lekcyjnych PBL na uniwersytecie medycznym

Uniwersytet medyczny, we współpracy z rządem w ramach innowacyjnego projektu, stworzył nowy, supernowoczesny budynek na potrzeby badań medycznych w zakresie biotechnologii i sztucznej inteligencji. Nowy budynek potrzebował rozwiązania dla 15 sal PBL, w których studenci mogliby się uczyć i zdawać egzaminy, umożliwiającego nauczycielom interakcję z uczniami w klasie, a także obserwację sal z pomieszczenia kontrolnego monitoringu PBL. Rozwiązanie musiało być zintegrowane zarówno z komponentami integratora systemu, jak i z systemem NVR, aby zapewnić najwyższą jakość wyświetlanego sygnału.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • System transmisji prezentacji 4K dla 15 sal lekcyjnych PBL dla studentów medycyny
 • Zintegrować i kontrolować zawartość prezentacji, wejścia z kamer i mikrofonów z serwerami NVR w celu obserwacji procesu rozwiązywania problemów
 • Urządzenia w klasie muszą być zarządzane zdalnie
 • Instruktorzy muszą jednocześnie oglądać sygnał źródłowy prezentacji i sygnał źródłowy kamery

Rozwiązanie ATEN do prezentacji integruje się z panelem dotykowym, komputerem nauczyciela i monitorem podglądu prezentacji za pośrednictwem systemu sterowania salą lekcyjną wykonanego przez integratora systemu. Za pomocą systemu sterowania ATEN na iPadzie w sali lekcyjnej i w sali monitoringu PBL prowadzący mogą jednocześnie oglądać zajęcia w każdej z sal lekcyjnych, a dzięki obsłudze PiP/PoP VP1920 także podglądać obraz z kamery oraz zdalnie sterować urządzeniami w klasie.

VK2200

Kontroler systemu sterowania ATEN drugiej generacji z Dual LAN

VP1920

Matrycowy przełącznik prezentacyjny 9 x 2 4K

VC881

Konwerter 4K HDMI/DVI do HDMI z funkcją wyodrębniania dźwięku

VK224

4-portowy moduł rozszerzający portów szeregowych

Kontakt z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach firmy ATEN, wypełnij poniższy formularz.