Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Kryzys staje się katalizatorem

Kryzys COVID-19 odwrócił relację między zarządzaniem centrami danych a innowacjami cyfrowymi - przy bezprecedensowym przyspieszeniu tempa przyswajania technologii, to pierwsze napędza drugie, a centra danych muszą nadrobić zaległości. Pomimo 10% spadku światowych wydatków na infrastrukturę centrów danych w 2020 roku, wszystkie wskaźniki wskazują na to, że wywołane pandemią transformacje cyfrowe działają obecnie jako katalizatory, a rynek odbije się w ciągu najbliższych czterech lat1. Ponieważ rosnąca penetracja usług w chmurze i rozpowszechnianie urządzeń IP jeszcze bardziej przyspieszają rozwój rynku, przewiduje się, że do 2027 r. jego wartość osiągnie 143,4 mld USD.2

Jak wygląda dzisiejsza infrastruktura IT?

Eksplozja big data spowodowała wzrost zakupów pojemności centrów danych, ale jednocześnie wymusiła ewolucję infrastruktury IT. Obsługa tak ogromnej ilości danych wymaga nie tylko rosnącej liczby centrów danych, ale także nowych rodzajów budowanych centrów danych i nowych sposobów zarządzania nimi. Co najważniejsze, infrastruktura dla usług informatycznych to obecnie nie tylko same centra danych - niezależnie od tego, czy są to centra lokalne, kolokacyjne, hostingowe, chmury publiczne i prywatne, czy też przetwarzanie brzegowe, branża przechodzi do różnych stanów hybrydowych, w których obciążenia związane z przetwarzaniem danych mogą być wdrażane z dowolnego miejsca, co ma daleko idące konsekwencje. Rozmiar, skala i złożoność architektur nadal powodują splot często sprzecznych ze sobą sił, które wymagają nowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania danymi.

Wyzwania

W miarę jak zarządzanie danymi rozpada się na sfery chmury, usług brzegowych, rdzeniowych i zarządzanych, firmy poszukują sposobów dostosowania infrastruktury usług informatycznych do swoich post-pandemicznych potrzeb strategicznych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i pojemności. Dla dostawców rozwiązań do zarządzania centrami danych/serwerowniami oto niektóre z kluczowych wyzwań:
 • Rozwiązania muszą być elastyczne pod względem skali i obsługiwać narzędzia wymagane dla zmieniających się potrzeb biznesowych i usług dla klientów korzystających z nowych aplikacji
 • Obecnie oczekuje się, że rozwiązania będą wnosić wyraźną wartość dodaną do działalności biznesowej dzięki innowacjom technicznym – Zarządzanie IT nie sprowadza się już tylko do konserwacji 1
 • Rozwiązania muszą uwzględniać wielowarstwowe i złożone problemy związane z bezpieczeństwem, ponieważ gwałtownie rosnąca cyberprzestępczość powoduje, że sytuacja w branży staje się coraz bardziej alarmująca
 • Rozwiązania powinny być dostosowane do konkretnych uwarunkowań w poszczególnych branżach - pandemia wywarła różny wpływ na różne sektory 2
 • Rozwiązania powinny być ukierunkowane na zapewnienie najlepszego komfortu pracy zdalnym administratorom i pracownikom pomocy technicznej oraz zoptymalizowanej wydajności wideo
Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie do zarządzania danymi, a w tej nowej erze możliwości firma ATEN dostarcza innowacyjne i zrównoważone rozwiązania do zarządzania centrami danych/serwerowniami, które umożliwiają przedsiębiorstwom efektywny rozwój.

Rozwiązania ATEN

Firma ATEN oferuje przełączniki KVM, konsole szeregowe i moduły PDU do zarządzania centrami danych / serwerowniami przez sieć IP w wielu branżach. Są to m.in:
 • Rozwiązania scentralizowanego zdalnego dostępu i kontroli do skonsolidowanego zarządzania złożonymi środowiskami informatycznymi poprzez dostęp na poziomie BIOS-u oraz przeprowadzanie aktualizacji i konserwacji w czasie rzeczywistym
 • Elastyczne macierzowe rozwiązania w zakresie rozszerzania, dostępu i kontroli do konsolidacji zarządzania komputerami w niezależnej sieci na wiele sposobów z funkcją ściany wideo
 • Scentralizowane rozwiązania zdalnego dostępu i kontroli serwerów i przełączników do konsolidacji zarządzania złożonymi środowiskami IT z wysokim stopniem integracji platform i urządzeń szeregowych
 • Scentralizowany zdalny dostęp i kontrola + inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem konsolidujące zarządzanie złożonymi środowiskami IT przy jednoczesnym spełnianiu celów w zakresie efektywności energetycznej

Przewagi ATEN

Rozwiązania ATEN dla centrów danych / serwerowni ułatwiają nowe podejście do zarządzania IT i mają następujące zalety:

Bezpieczny, scentralizowany dostęp do zdalnego zarządzania infrastrukturą IT

Oferując sprawny, bezpieczny, zdalny dostęp do urządzeń w infrastrukturze IT za pośrednictwem jednego portalu dostępnego z dowolnego miejsca, rozwiązania ATEN over IP zapewniają całodobową kontrolę, która eliminuje ograniczenia związane z odległością w zarządzaniu centrami danych, umożliwiając scentralizowaną aktualizację i konserwację w czasie rzeczywistym, szybszą reakcję na sytuacje awaryjne o znaczeniu krytycznym oraz płynne świadczenie usług IT.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi

Rozwiązania wykorzystują najwyższe standardy i protokoły bezpieczeństwa w branży, w tym RADIUS, LDAP, LDAPS, bezpieczne uwierzytelnianie, szyfrowanie danych oraz filtrowanie sieciowych adresów IP/MAC. Dostęp i uprawnienia użytkowników/grup są ściśle konfigurowalne, a oprogramowanie ATEN CCVSR dodaje jeszcze jedną warstwę zabezpieczeń poprzez rejestrowanie wszystkich operacji zdalnego dostępu, zapewniając automatyczne i niezależne monitorowanie całej infrastruktury centrum danych przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Nowe standardy w zakresie odporności zapewniające szybkie przywracanie infrastruktury do stanu używalności

Rozwiązania ATEN over IP, opracowane z myślą o zminimalizowaniu przestojów dzięki funkcjom zapewniającym dużą niezawodność, nie tylko obsługują zarządzanie OOB, ale także integrują podwójne zasilacze / podwójne kontrolery interfejsu sieciowego (NIC) w celu zapewnienia redundancji, natomiast po stronie administratora w rozwiązaniu CC2000 zastosowano architekturę primary-secondary, która oferuje redundancję usług z aktualizacją bazy danych, dzięki czemu funkcjonalność, dane i usługi zarządzania nigdy nie zostaną utracone.

Elastyczne wdrażanie i skalowalność w celu zwiększenia sprawności biznesowej

Bogata oferta sprzętu over IP firmy ATEN w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem zarządzającym zapewnia elastyczne rozwiązania, które są przyszłościowe, skalowalne i możliwe do wdrożenia w każdym przedsiębiorstwie, co pozwala dostosować infrastrukturę centrum przetwarzania danych do potrzeb strategicznych. Rozwiązania ATEN umożliwiają ciągłą ocenę wymagań biznesowych oraz dotrzymywanie kroku rosnącej liczbie narzędzi w coraz bardziej złożonych środowiskach.

Intuicyjne i wygodne sterowanie strategicznym świadczeniem usług informatycznych

Oprogramowanie CC2000 firmy ATEN do scentralizowanego zarządzania centrami przetwarzania danych konsoliduje zarządzanie wszystkimi urządzeniami - serwerami, przełącznikami, modułami PDU - za pomocą jednego, łatwego w obsłudze interfejsu z widokiem drzewa, funkcją Panel DynaArray™ , która wyświetla na ekranie administratora dane wyjściowe z wielu portów w poszczególnych panelach, a nasze przełączniki KVM over IP mają intuicyjny graficzny interfejs Magic Panel™ z obsługą wielu języków.

Zaangażowanie w inteligentne i ekologiczne zarządzanie zasilaniem w centrach danych

Zapewniając narzędzia do zdalnego sterowania zasilaniem dowolnego serwera w centrum danych oraz zdalny dostęp do poszczególnych gniazd i grup gniazd, a także możliwość generowania analiz mocy w celu optymalizacji zarządzania centrum danych i zużycia energii, moduły PDU ATEN pozwalają oszczędzać energię bez szkody dla niezawodności systemów IT. W pełni integrowalne z przełącznikami KVM over IP i konsolami szeregowymi ATEN, stanowiące część kompleksowego rozwiązania do zarządzania centrum danych i zasilaniem, moduły PDU ATEN to inteligentny wybór do zastosowania w dowolnym centrum danych lub serwerowni, który pozwala przekształcić infrastrukturę IT w ekosystem IT.

Rozwiązania ATEN w praktyce

Inteligentne zarządzanie serwerami w celu cyfrowego przekształcenia zasobów technicznych administracji publicznej

Ministerstwo, odpowiedzialne za wszystkie sprawy związane ze skarbem państwa, potrzebowało rozwiązania do zarządzania serwerami i pomieszczeniami kontrolnymi dla swojego nowego budynku. Ministerstwo finansów odgrywa aktywną rolę w promowaniu i wdrażaniu polityki rządowej, więc rozwiązanie musiało być nie tylko bardzo bezpieczne, ale także musiało pomóc w rewitalizacji kluczowych zasobów w ramach rządowej strategii transformacji cyfrowej. Główna serwerownia znajduje się na 3. piętrze, a zarządzanie serwerami i ich monitorowanie musiało zostać rozdzielone między dwa odrębne departamenty rządowe w pomieszczeniach kontrolnych na różnych piętrach.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Rewitalizacja podstawowych zasobów technologicznych jako część imperatywu rządowego, jakim jest umożliwienie strategicznej zmiany poprzez transformację cyfrową
 • Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa informacji i zmniejszenia liczby pracowników wchodzących do serwerowni
 • Wymagane ściany wideo do wizualizacji informacji, które mają być współdzielone na różnych piętrach w celu analizy danych
 • Musi obejmować zarówno funkcje telewizji przemysłowej, jak i monitorowania otoczenia

Dostęp do rozwiązania do zarządzania serwerami ATEN over IP i zarządzanie nim można uzyskać za pomocą oprogramowania CC2000, co umożliwia operatorom centralne sterowanie serwerami za pośrednictwem jednego portalu, a także równoczesne monitorowanie wyjścia wideo na potrzeby nadzoru, zasilania i środowiska za pośrednictwem ścian wideo znajdujących się w pomieszczeniach kontrolnych na obu piętrach. Zapewnia to elastyczność i prostotę instalacji oraz większe bezpieczeństwo danych, a możliwości wizualizacji najważniejszych informacji i komunikacji zwiększają wydajność i produktywność pracy. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa sesje użytkowników są rejestrowane.

KE6900AT

Jednomonitorowy nadajnik ekstendera KVM over IP DVI-I

KE6900AR

Jednomonitorowy odbiornik ekstendera KVM over IP DVI-I

CC2000 3.0

Scentralizowane oprogramowanie do zarządzania

KN4132VA

32-portowy przełącznik KVM over IP Cat 5 Multi-interface z 1 lokalnym/4 zdalnymi dostępami

KN4164V

64-portowy przełącznik KVM over IP z 1 lokalnym/4 zdalnymi dostępami

KA7170

Adapter KVM VGA USB z obsługą Composite Video

CCVSR

Oprogramowanie do nagrywania sesji wideo

Zarządzanie serwerem SCADA w celu usprawnienia automatyzacji procesów, rafineria ropy naftowej

Rafineria ropy naftowej o wydajności 230 000 baryłek dziennie potrzebowała rozwiązania, które umożliwiłoby operatorom sterowanie serwerami SCADA zarówno lokalnie, jak i zdalnie, w celu zarządzania dużą ilością informacji pochodzących z systemów automatyzacji procesów. W zakładzie znajdują się serwerownie w czterech oddzielnych lokalizacjach, które oprócz obsługi różnych zautomatyzowanych procesów monitorują również informacje z czujników znajdujących się za nimi za pośrednictwem sieci bezprzewodowej dalekiego zasięgu. Serwerownie wymagały funkcji sterowania lokalnego, ale ze względów bezpieczeństwa w zdalnej sterowni nie wolno było używać żadnych urządzeń mobilnych, a rozwiązanie musiało także obsługiwać rozdzielczość FHD, nadawać się do montażu w szafie i obsługiwać skanery kodów kreskowych.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Umożliwienie lokalnego i zdalnego monitorowania oraz sterowania infrastrukturą procesową i stanem urządzeń
 • Ze względów bezpieczeństwa w dyspozytorni zdalnej lokalizacji nie wolno używać komputerów osobistych ani notebooków.
 • Rozwiązanie potrzebne do obsługi FHD w celu dokładnej wizualizacji informacji
 • Wymagane w pełni funkcjonalne rozwiązanie o niewielkich rozmiarach, zajmujące mało miejsca i zużywające mało energii

Rozwiązanie to pozwala operatorom monitorować i kontrolować przepływy w procesach rafineryjnych, statusy infrastruktury/urządzeń oraz dynamiczne zmiany w czasie rzeczywistym, zapewniając lepszą świadomość sytuacyjną i możliwość podejmowania decyzji. Konsole z z obsługą dwóch ekranów umożliwiają monitorowanie przy użyciu Panel Array Mode™ , który pozwala na optymalną wizualizację wyjścia wideo ze wszystkich zainstalowanych serwerów SCADA na jednym ekranie jednocześnie z pełną obsługą codziennej pracy na drugim ekranie. Wyrazistość obrazu zapewnia obsługa interfejsu HDMI w rozdzielczości FHD 1920 x 1200 @ 60Hz.

KA8288

Konsola KVM over IP Dual HDMI

CL3800

Konsola Ultra Short Depth typu DualRail z panoramicznym ekranem LCD (USB, HDMI / DVI / VGA)

VE601R

Odbiornik ekstendera DVI HDBaseT-Lite (HDBaseT klasa B)

KA7166

Adapter KVM DVI USB z Virtual Media i obsługą Smart Card

KN4116VA

16-portowy przełącznik KVM over IP Cat 5 Multi-interface ze współdzielonym 1 lokalnym/4 zdalnymi dostępami

Rozwiązanie do zarządzania serwerami Out-of-Band dla bankowości internetowej 24/7

Bankowość internetowa poszukiwała unowocześnienia dla swojego rozwiązania do zarządzania serwerowniami poza pasmem (OOB). Bank korzystał już z konsol szeregowych, ale szukał nowszych, ulepszonych modeli, które mogłyby zastąpić i w przyszłości zostać rozbudowane. Bank wymagał, aby rozwiązanie zapewniało nie tylko dostępność i dostęp 24/7, ale także bezpieczeństwo i wygodę dla personelu pomocniczego. Istotne było, aby administratorzy otrzymywali informacje w czasie rzeczywistym, które umożliwiały wczesne wykrywanie oszustw lub problemów z przetwarzaniem transakcji.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Wymagany zdalny dostęp do urządzeń sieciowych (RS32) w centrach IDC i biurach obsługi w celu bezpiecznego zarządzania OOB
 • Podwójne zasilanie zapewniające redundancję oraz możliwość zdalnego sterowania w sytuacjach awaryjnych lub nagłych przerw w dostawie prądu
 • SNMP (pułapki i MIB) do zbierania i organizowania informacji o zarządzanych urządzeniach w sieciach IP
 • Możliwość zastosowania prostych kabli RJ45 Ethernet do podłączenia do przełączników Cisco

OOBM umożliwia dostęp do serwerów banku w przypadku awarii sieci, zapewniając dostęp na poziomie BIOS-u i modemu do krytycznej infrastruktury poza siecią produkcyjną, z bezpiecznymi usługami obsługi sieci w niezabezpieczonej sieci z obsługą SSH i SSL/TLS oraz szyfrowanymi połączeniami klasy wojskowej. W przypadku monitorowania stanu urządzeń wysyłane są automatyczne powiadomienia o zdarzeniach, gdy podłączone urządzenia szeregowe są w trybie offline. Rozwiązanie umożliwia pełne wdrożenie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów nadmiarowych kabli.

SN0132CO

32-portowy serwer konsoli szeregowej z podwójnym zasilaniem i LAN

Zdalne zarządzanie serwerownią + inteligentne sterowanie zasilaniem dla systemu metra.

Firma transportowa zarządza trzema liniami metra, których łączna sieć obejmuje 60 stacji. Każda stacja ma własną serwerownię i system informacji pasażerskiej, który musi być sterowany centralnie z jednego miejsca. W celu skonsolidowania kontroli nad rozproszonymi serwerowniami firma poszukiwała rozwiązania, które umożliwia zdalne zarządzanie i monitorowanie całej infrastruktury informatycznej, a także zdalne zarządzanie zasilaniem każdego z serwerów w celu zapewnienia optymalnej konserwacji i kontroli systemu.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Zapewnienie scentralizowanej kontroli nad serwerami i systemami informatycznymi w wielu lokalizacjach
 • Administratorzy IT potrzebowali monitorować wyjścia wideo wielu serwerów na jednym ekranie
 • Wymaga obsługi nośników wirtualnych w celu wygodnej, centralnej aktualizacji i konserwacji
 • Zdalne monitorowanie i zarządzanie zasilaniem każdego serwera

Rozwiązanie over IP konsoliduje scentralizowane zarządzanie zdalnymi serwerowniami w szeroko rozproszonej sieci transportowej z wieloma węzłami, zapewniając wysoki stopień integracji platform i urządzeń oraz inteligentne zarządzanie zasilaniem. Dostęp do rozwiązania ATEN i zarządzanie nim można uzyskać za pośrednictwem CC2000, dzięki czemu operatorzy mogą elastycznie i wydajnie sterować nim za pośrednictwem jednego portalu na konsoli z dwoma wyświetlaczami. Elementy zarządzania zasilaniem umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym prądu, napięcia, kWh, zużycia energii i stanu wyłączników.

SN0132CO

32-portowy serwer konsoli szeregowej z podwójnym zasilaniem i LAN

OL3000HV

Profesjonalny UPS Online

KA8278

Konsola KVM over IP VGA/HDMI

KN2116VA

16-portowy przełącznik KVM over IP Cat 5 Multi-interface z 1 lokalnym/2 zdalnymi dostępami

CL5800

Konsola LCD typu Dual Rail (PS/2-USB, VGA)

PE8324

24-wyjściowe przełączalne eco PDU 30A/32A z pomiarem na gniazdo

CCVSR

Oprogramowanie do nagrywania sesji wideo

Zarządzanie serwerami o dużej gęstości zapewniające bezproblemowe świadczenie usług teleinformatycznych

Duży dostawca usług teleinformatycznych musiał połączyć swoje działy techniczne i obsługi klienta. Wymagało to remontu i modernizacji kilku centrów danych, zlokalizowanych w trzech różnych miastach. Centralny ośrodek serwisowy, odpowiedzialny za wszystkie centra danych, musiał zarządzać dużą liczbą serwerów jednocześnie za pomocą dostosowanego do potrzeb systemu zarządzania przez IP, aby pomóc menedżerom IT w zautomatyzowaniu szeregu codziennych procesów operacyjnych związanych ze świadczeniem szerokiej gamy usług teleinformatycznych, a także w podejmowaniu natychmiastowych działań przez IP lub na miejscu w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Zdalny dostęp do wszystkich parków serwerów zaangażowanych w świadczenie usług teleinformatycznych ze scentralizowanej lokalizacji w celu aktualizacji i konserwacji w czasie rzeczywistym.
 • Zapewnienie możliwości selektywnego i intuicyjnego monitorowania podłączonych serwerów z interfejsem DisplayPort
 • Lokalny dostęp dla rutynowej, planowej konserwacji oraz dla nagłych przypadków wymagających natychmiastowej reakcji.
 • Wymóg stosowania najlepszych praktyk w zakresie zabezpieczania sieci i danych klientów, w tym kontroli dostępu i szyfrowanie.

Rozwiązanie oferuje pełny scentralizowany dostęp do najważniejszych systemów oraz zdalne zarządzanie w czasie rzeczywistym dla dostawcy usług teleinformatycznych w celu zapewnienia bezproblemowego świadczenia usług. Obsługa nośników wirtualnych umożliwia płynną obsługę operacji na plikach, poprawek systemu operacyjnego, instalacji oprogramowania i testów diagnostycznych w całej instalacji z poziomu jednej konsoli. Przełączniki KVM stanowią dodatkową warstwę ochrony sprzętowej centrum przetwarzania danych, a ponadto są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia zapewniające zgodność ze standardami FIPS-140-2.

KA7169

Adapter KVM DisplayPort USB z Virtual Media i obsługą czytników Smart Card

KN4140VA

40-portowy przełącznik KVM over IP Cat 5 Multi-interface z 1 lokalnym/4 zdalnymi dostępami

Elastyczne zarządzanie serwerem sterowania procesem dla obiektów pozbawionych obsługi.

Ze względu na wysokie koszty personelu i ścisłe ograniczenia liczby pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa platforma wiertnicza potrzebowała wielu przemysłowych komputerów procesowych, które można by bezpiecznie umieścić w bezobsługowej serwerowni na lądzie, a jednocześnie zapewnić do nich dostęp z 5 oddzielnych pomieszczeń kontrolnych w różnych lokalizacjach na terenie zakładów produkcyjnych. Ponadto, na wypadek przyszłej rozbudowy operacyjnej, system musiał zawierać zarówno połączenia typu punkt-punkt, jak i wielopunkt-wielopunkt z wykorzystaniem ekstenderów KVM. Konfiguracja wymagała udziału specjalisty w dziedzinie automatyzacji procesów w zakładach przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji rozwiązań DCS, SCADA/HMI i PLC ze zdalnym zarządzaniem IT.

WyzwaniaRozwiązanie ATEN
 • Umożliwienie stałego monitorowania procesów przemysłowych dzięki elastycznym konfiguracjom dyspozytorni i zdalnych stacji roboczych
 • Selektywne monitorowanie dołączonych serwerów procesów przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci
 • Wymagany zdalny dostęp w celu przesyłania plików, poprawiania systemu operacyjnego, instalacji oprogramowania i testowania diagnostycznego.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu czynności związanych z konserwacją i kontrolą poprzez dodanie w przyszłości kolejnych stacji roboczych do nadzoru

Duża elastyczność połączeń oznacza, że operatorzy dyspozytorni mogą mieć dostęp do wielu serwerów i zajmować się ich obsługą, a poszczególne stacje robocze mogą bezpośrednio i bezpiecznie monitorować określone serwery w celu spełnienia określonych wymagań w zakresie sterowania procesami. Rozwiązanie wspiera stacje robocze z jednym lub dwoma wyświetlaczami, co umożliwia elastyczne monitorowanie i obsługę. Umożliwia bezpieczną transmisję danych z dodatkową opcją izolowania poszczególnych jednostek KE od większej sieci poprzez dedykowany port LAN, z obsługą wirtualnych mediów dla wszystkich rutynowych procedur konserwacyjnych.

KE6900AT

Jednomonitorowy nadajnik ekstendera KVM over IP DVI-I

KE6900AR

Jednomonitorowy odbiornik ekstendera KVM over IP DVI-I

CCKM

Oprogramowanie zarządzające KE Matrix

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach ATEN, wypełnij poniższy formularz, a skontaktuje się z Tobą ekspert ATEN.