Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Polityka prywatności

25 maja 2018 r. najważniejsze i najistotniejsze europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zastępuje Dyrektywę w sprawie ochrony danych osobowych z 1995 roku. Wiemy, że przygotowanie się do tej zmiany w przepisach jest priorytetem dla wielu z naszych klientów i zarazem jest to równie ważny priorytet dla nas. Uaktualniliśmy nasze politykę prywatności, które niezwłocznie wchodzą w życie dla nowych oraz obecnych użytkowników.Politykę prywatności witryny ATEN

Ochrona prywatności klientów jest bardzo istotna dla firmy ATEN. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność informacji osobistych klientów. Poświęć chwilę na zapoznanie się z poniższym oświadczeniem opisującym praktyki firmy ATEN dotyczące zachowania poufności oraz metody gromadzenia informacji osobistych w trybie online.

 


1. Podmioty objęte niniejszymi zasadami zachowania poufności informacji

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczą wszystkich klientów korzystających z witryn internetowych, nazw domen, usług, aplikacji i produktów firmy ATEN International Co., Ltd.


2. Jak są przechowywane i gromadzone Twoje dane osobowe.

2.1 OGÓLNE

Firma ATEN gromadzi i wykorzystuje informacje osobiste w celu zapewniania wyjątkowej obsługi klienta oraz udostępniania klientom szerokiego wachlarza produktów i usług. Gromadzone dane osobowe nigdy nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w niniejszym dokumencie ani w sposób nieuczciwy czy niezgodny z prawem.

2.2 ODWIEDZAJĄCY WITRYNĘ

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszym opisem. Jeżeli NIE wyrażasz zgody na niniejsze warunki, nie odwiedzaj tej witryny. W przypadku gdy odpowiednie przepisy tego wymagają, uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych zebranych z tej witryny lub dostarczonych dobrowolnie przez użytkownika. Jakakolwiek zgoda będzie całkowicie dobrowolna. Jednak jeżeli żądana zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie wyrażona, korzystanie z tej witryny może nie być możliwe.

Firma ATEN może gromadzić, rejestrować i analizować informacje dotyczące Odwiedzających witrynę firmy. Możemy zarejestrować adres IP użytkownika oraz wykorzystać pliki cookie. Firma ATEN może dodawać informacje zebrane poprzez aktywność wyświetlania strony. Ponadto firma ATEN może zbierać i przetwarzać dane osobowe dobrowolnie ujawnione przez użytkownika w formularzach dostępnych w witrynie, takie jak rejestracja zdarzeń lub rejestracja w celu otrzymywania informacji i biuletynów. Jeżeli ATEN otrzyma od użytkownika szczegółowe dane związane z mediami społecznościowymi, firma może pozyskać dostępne publicznie informacje na temat użytkownika z mediów społecznościowych.

Firma ATEN może gromadzić, rejestrować i analizować informacje dotyczące Odwiedzających witrynę firmy. Możemy zarejestrować adres IP użytkownika oraz wykorzystać pliki cookie. Firma ATEN może dodawać informacje zebrane poprzez aktywność wyświetlania strony. Ponadto firma ATEN może zbierać i przetwarzać dane osobowe dobrowolnie ujawnione przez użytkownika w formularzach dostępnych w witrynie, takie jak rejestracja zdarzeń lub rejestracja w celu otrzymywania informacji i biuletynów. Jeżeli ATEN otrzyma od użytkownika szczegółowe dane związane z mediami społecznościowymi, firma może pozyskać dostępne publicznie informacje na temat użytkownika z mediów społecznościowych.

Takie dane osobowe mogą obejmować adres IP, imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail, numer telefonu, nazwę stanowiska, dane dotyczące sieci społecznościowych, obszary zainteresowania, zainteresowanie produktami firmy ATEN oraz niektóre informacje na temat firmy, w której użytkownik pracuje (nazwa firmy i adres) a także informacje dotyczące relacji pomiędzy firmą ATEN a użytkownikiem.

Firma ATEN gromadzi dane na temat odwiedzin witryny, w tym liczbę Odwiedzających oraz wizyt, dane geolokalizacyjne, czas spędzony w witrynie, klikane strony lub dokąd Odwiedzający przeszli.

2.2.1 Cel przetwarzania danych osobowych

Firma ATEN wykorzystuje zebrane dane do komunikacji z Odwiedzającymi, aby dostosować zawartość witryny do potrzeb Odwiedzających, aby wyświetlać reklamy dla Odwiedzających na innych stronach oraz aby doskonalić swoją witrynę poprzez analizowanie sposobów poruszania się Odwiedzających po witrynie.

2.2.2 Udostępnianie danych osobowych

Firma ATEN może także udostępniać takie informacje dostawcom usług lub podwykonawcom, aby umożliwić świadczenie żądanej usługi lub transakcji lub w celu analizowania zachowania Odwiedzającego na swojej witrynie.

2.2.3 Pliki Cookie

Pliki cookie to niewielkie pakiety informacji wysyłane przez witrynę na dysk twardy Odwiedzającego. Pliki cookie nie mogą być użyte do uruchomienia programów lub dostarczenia wirusów na komputer użytkownika. Kontynuując odwiedziny w witrynie wyrażasz zgodę na umieszczenie plików na swoim urządzeniu. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczenie naszych plików cookie, nie możemy zagwarantować tak sprawnego działania witryny jak w przypadku ich umieszczenia. W celach funkcjonalnych lub marketingowych możemy również umieszczać pliki cookie osób trzecich. Używanie plików cookie jest powszechne i jest korzystne dla internauty.

2.2.4 Google Signals

Google Analytics powiąże informacje o odwiedzinach, które zbiera z usług firmy ATEN, z informacjami Google z kont zalogowanych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na to powiązanie w celu personalizacji reklam.
Informacje te są gromadzone w ramach usługi o nazwie „Google Signals”, która jest również usługą Google. Dzięki tym informacjom Google Signals kompiluje dla nas wieloplatformowe raporty danych o użytkownikach Google, którzy włączyli spersonalizowane reklamy na swoich kontach Google. Te informacje Google mogą obejmować lokalizację użytkownika końcowego, historię wyszukiwania, historię YouTube i dane z witryn współpracujących z Google. Informacje te są również wykorzystywane do zapewnienia zagregowanego i anonimowego wglądu w zachowania użytkowników na różnych urządzeniach. Twoje dane mogą być dostępne i/lub usuwane przez użytkowników końcowych na stronie Moja aktywność. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat danych gromadzonych przez Google na tej stronie, możesz odwiedzić Politykę prywatności Google.

2.2.5 Łącza do innych stron

Należy pamiętać, że odwiedzając naszą witrynę Odwiedzający mogą śledzić łącza do innych stron, które pozostają poza naszym wpływem. Firma ATEN nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub politykę prywatności innych witryn.

2.3 Respondenci ankiet oraz rejestracja klientów

Firma ATEN może chcieć zebrać informacje na temat użytkownika poprzez ankiety i rejestrację klientów. Respondenci powinni mieć świadomość, że odpowiadając na ankietę lub rejestrując się jako klient mogą ujawniać informacje umożliwiające ich identyfikację przez Użytkowników ATEN. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności wdrożona na platformie ATEN nie obejmuje tego typu przekazywania lub ujawniania informacji osobowych. Respondenci udzielający odpowiedzi na ankiety lub rejestrujący się jako klienci powinni mieć świadomość, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje odpowiedzi.

Rejestracje klienta: Firma ATEN obecnie oferuje rozszerzony okres gwarancyjny dla Klientów, którzy dokonują Rejestracji klienta za pośrednictwem naszej witryny. Klienci powinni mieć świadomość, że informacje zebrane poprzez tę Rejestrację będą wykorzystane do weryfikacji gwarancji oraz wszelkich innych informacji marketingowych lub produktowych, które ATEN we własnym zakresie uzna za dotyczące preferencji lub użytkowania przez Użytkownika. Ze względu na to, że rejestracja jest dobrowolna, firma ATEN zastrzega sobie prawo do anulowania takiej gwarancji lub usługi jeżeli Klient zażąda skasowania lub usunięcia przekazanych danych.

2.4 Przetwarzanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz poza EOG

W przypadku użytkowników posiadających konta umiejscowione w Europejskim Regionie Danych firmy ATEN, wszelkie przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, zgodnie z Dyrektywą UE 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 (Dyrektywa) oraz wdrożeniami Dyrektywy w lokalnych przepisach. Od 25 maja 2018 r. dyrektywa i lokalne przepisy oparte na Dyrektywie zostaną zastąpione Rozporządzeniami (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego ruchu takich danych, znanymi jako ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), a przetwarzanie danych przez firmę ATEN będzie się odbywało zgodnie z RODO.

ATEN UK, ATEN Belgium, ATEN Poland to spółki zależne firmy ATEN International Co. Ltd., w ramach relacji zależności spółek. Jako takie, w celu realizowania normalnej działalności firmy konieczne może być przekazywanie danych do siedziby głównej ATEN International w Tajwanie lub do innych spółek zależnych Firma ATEN INTERNATIONAL zawarła Umowę o ochronie danych oraz Dodatek o ochronie danych, aby zapewnić całkowitą zgodność operacji przesyłania wszelkich prywatnych danych pomiędzy spółkami zależnymi firmy ATEN a ATEN International Co. Ltd. z rozdziałem 49 oraz Ustępem 113 RODO.

2.4.1 Kontroler

Firma ATEN przetwarza dane osobowe zarówno jako Podmiot przetwarzający jak i Kontroler, zgodnie z definicją w Dyrektywie oraz RODO:

Jednostka ATEN, z którą zawarłeś umowę jako Użytkownik platformy ATEN, będziesz Kontrolerem Danych użytkownika, zgodnie z rozdziałem „Gromadzenie danych użytkownika”.

W przypadku danych respondenta, zgodnie z opisem w rozdziale „Gromadzenie danych respondenta”, Użytkownik będzie Kontrolerem zgodnie z Dyrektywą oraz RODO, zaś firma ATEN będzie Podmiotem przetwarzającym.

Firma ATEN stosuje się do Dyrektywy z 1995 r. oraz RODO z 25 maja 2018 r. W związku z tym firma ATEN przetwarza wszystkie dane dostarczone przez Użytkowników wraz z kontami założonymi w Europejskim Regionie Danych, tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Wszelkie dane gromadzone na temat Użytkowników ATEN uzyskane poprzez ankiety będą przechowywane w bezpiecznych urządzeniach dostarczanych przez Amazon Web Services. Firma ATEN posiada zawartą z dostawcą umowę o przetwarzaniu danych, zapewniającą zgodność z Dyrektywą. Wszystkie usługi hostingowe są realizowane zgodnie z najsurowszymi przepisami ochrony. Wszelkie przesyłanie danych wewnątrz EOG jest realizowane zgodnie z tą umową o przetwarzaniu danych.

2.4.4.2 Przetwarzanie w Stanach Zjednoczonych (USA)

Firma ATEN przyjęła rozsądne zabezpieczenia fizyczne, techniczne oraz organizacyjne, które zasadniczo odzwierciedlają obowiązujące w UE zabezpieczenia przed przypadkowym, nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, dostępem lub przetwarzaniem danych Użytkowników będących w posiadaniu firmy ATEN. ATEN niezwłocznie poinformuje Użytkownika w przypadku uzyskania wiedzy o nieupoważnionym dostępie lub wykorzystaniu danych Użytkownika.

Wszelkie dane gromadzone na temat Użytkowników ATEN uzyskane poprzez ankiety będą przechowywane wyłącznie w bezpiecznych urządzeniach hostingowych dostarczanych przez Amazon Web Services lub przez inne zabezpieczone serwery oraz sieci komputerowe ATEN. Umowa firmy ATEN z dostawcą usług hostingowych zapewnia, że wszystkie usługi hostingowe będą realizowane zgodnie z najsurowszymi przepisami dotyczącymi ochrony. Zasady ATEN mają na celu ochronę i zabezpieczenie wszelkich informacji osobowych uzyskanych przez firmę ATEN zgodnie z przepisami stanowymi lub federalnymi obowiązującymi w USA dotyczącymi ochrony informacji i danych osobowych. W związku z tym firma ATEN stosuje praktyki i zasady, których celem jest ochrona danych.


3. Przechowywanie i usuwanie

Firma ATEN nie będzie przechowywać danych dłużej niż to konieczne, aby realizować cele, dla których dane zostały zebrane lub niż jest to wymagane stosownymi przepisami lub prawem. W odniesieniu do danych Respondenta, Użytkownicy ATEN mają kontrolę nad celem gromadzenia danych oraz czasem przechowywania danych osobowych. W przypadku danych Respondenta Użytkownicy z aktywnym kontem będą odpowiedzialni za usuwanie danych, gdy jest to wymagane. Gdy konto użytkownika zostanie zlikwidowane lub wygaśnie, wszelkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem platformy zostaną usunięte, zgodnie z wymogami stosownych przepisów.


4. Akceptacja tych warunków

Zakładamy, że wszyscy Odwiedzający naszą witrynę, Respondenci ankiet prowadzonych przez ATEN oraz użytkownicy platformy ATEN uważnie przeczytają ten dokument i zaakceptują jego treść. W przypadku gdy użytkownik nie akceptuje niniejszych politykę prywatności, powinien zaprzestać korzystania z naszej witryny oraz platformy. Zastrzegamy prawo do zmiany naszych politykę prywatności gdy zajdzie taka konieczność. Dalsze korzystanie z witryny oraz platformy ATEN po uzyskaniu informacji o takich zmianach niniejszych warunków stanowi domniemaną akceptację zmienionej politykę prywatności.


5. Nasze zobowiązanie prawne do ujawniania informacji osobowych

Ujawnimy dane osobowe użytkownika bez uzyskania jego wcześniejszej zgody wyłącznie, gdy będziemy mieć powód przypuszczać, że ujawnienie tych informacji jest niezbędne do ustalenia tożsamości, skontaktowania się z osobą lub osobami podejrzanymi o naruszanie praw lub własności należącej do ATEN lub innych osób, które mogłyby ponieść szkodę z powodu działań użytkownika lub osoby, które mogłyby (celowo lub nie) naruszać takie prawa i własność lub w celu rozpoczęcia postępowania prawnego przeciwko nim. Ujawnianie danych osobowych jest dozwolone, gdy mamy dobry powód aby uznać, że jest to wymagane prawem.


6. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych ATEN

Firma ATEN posiada „Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych”, który jest odpowiedzialny za sprawy związane z prywatnością i ochroną danych. Z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod następującym adresem:

DPO@aten.com

Wszelkie pytania dotyczące prywatności prosimy kierować do Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych pod adres DPO@aten.com.Powiadomienie dotyczące plików cookie

Pliki cookie są używane w witrynach firmy ATEN do gromadzenia anonimowych informacji o odwiedzających. Umożliwia to optymalizowanie i zwiększanie wydajności kanałów komunikacji w trybie online oraz rozszerzenie działań badań rynkowych o obszar elektroniczny.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz zmienić to ustawienie domyślne i usunąć pobrane pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że usunięcie naszych plików cookie lub wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować brak dostępu do określonych obszarów i funkcji naszej witryny internetowej.

Witryna firmy ATEN zawiera łącza do innych witryn internetowych. Firma ATEN nie udostępnia informacji osobistych klientów tym witrynom ani nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem www.aboutcookies.org.

Plik cookie to bardzo mały plik tekstowy z informacjami zapisywany na dysku twardym osoby przeglądającej Internet. Jest on generowany przez serwer witryny internetowej, czyli komputer obsługujący witrynę. Informacje zawarte w pliku cookie są określane przez serwer i mogą być używane przez dany serwer podczas odwiedzin użytkownika w witrynie. Plik cookie jest swego rodzaju paszportem użytkownika Internetu, dzięki któremu witryna wie o jego powrocie. (Źródło: www.aboutcookies.org)

Aby zapewnić poufność informacji osobistych klientów, niniejsze zasady ochrony prywatności są przekazywane wszystkim pracownikom firmy ATEN.Firma ATEN International Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad zachowania poufności informacji oraz powiadomienia dotyczącego plików cookie w celu zachowania zgodności ze zmianami przepisów prawa, ustaw, praktyk i procedur firmy ATEN oraz wymaganiami organów ochrony danych osobowych. Informacje o wszystkich zmianach są udostępniane w niniejszej witrynie internetowej.Więcej informacji na temat zgodności z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów (CCPA) można znaleźć na stronie ATEN Global WebsiteOstatnia aktualizacja: Wrzesień 2020 r.