Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Polityka prywatności

W ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, Aten International Co. (wraz z podmiotami zależnymi, łącznie „Aten”, „Firma”, „my”, „nas” lub „nasze”) otrzymuje dane osobowe dotyczące osób, z którymi Firma utrzymuje kontakty, w tym kandydatów i osób ubiegających się o zatrudnienie lub zaangażowanie, pracowników, indywidualnych (i przedstawicieli naszych) klientów i potencjalnych klientów, indywidualnych (i przedstawicieli naszych) sprzedawców i dostawców oraz potencjalnych sprzedawców i dostawców towarów i usług dla Firmy, osób odwiedzających strony internetowe Firmy (w tym Aten.com i iogear.com, które łącznie mogą być nazywane w niniejszym dokumencie „stroną internetową”), indywidualnych akcjonariuszy i dyrektorów, którzy mogą nie być naszymi pracownikami, oraz wszelkich innych osób, których dane osobowe otrzymuje spółka („Państwo”).  Ze względu na poszanowanie Państwa interesów w zakresie prywatności danych osobowych, przyjęliśmy niniejszą Politykę Prywatności.  Niniejsza Polityka Prywatności opisuje (a) zasady rządzące naszymi praktykami w zakresie prywatności, (b) sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i w inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, oraz (c) nasze dobre zrozumienie praw, jakie mają Państwo w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.  Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania praktyk Firmy w zakresie ochrony danych osobowych, określonych w niniejszej Polityce Prywatności i innych zasadach firmy związanych z ochroną danych. Miejsce prowadzenia działalności i obowiązujące prawo

Aten jest międzynarodowym przedsiębiorstwem składającym się z wielu podmiotów powiązanych, posiadających biura i salony wystawowe w wielu jurysdykcjach. Prawo jurysdykcji, w których działamy może mieć szczególne zastosowanie do danych osobowych, które otrzymujemy, jeśli mieszkają Państwo w tych obszarach.  Poniższe odnośniki zawierają dane kontaktowe i adresowe obowiązujące w jurysdykcjach, w których posiadamy swoją fizyczną obecność: https://www.aten.com/global/en/contact-us/office-locations/ (adresy biur) oraz https://www.aten.com/global/en/contact-us/visit-showroom/ (adresy salonów).


Dążymy do tego, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych („RODO”) w odniesieniu do otrzymywanych przez nas danych osobowych dotyczących osób zamieszkałych w Unii Europejskiej oraz z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”) w odniesieniu do otrzymywanych przez nas danych osobowych dotyczących osób zamieszkałych w stanie Kalifornia.  UE i stan Kalifornia nakładają specjalne wymogi na przedsiębiorstwa takie jak nasze, które otrzymują dane osobowe dotyczące ich mieszkańców, a niektóre z postanowień niniejszej polityki prywatności są w szczególności zgodne z tymi wymogami.


Definicja danych osobowych

W niniejszej Polityce Prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje, które (oddzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy lub otrzymujemy) umożliwiają Państwa identyfikację lub rozpoznanie. W odniesieniu do mieszkańców Kalifornii, „dane osobowe” w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają w szczególności informacje, które "identyfikują, odnoszą się do, opisują, mogą być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z” Państwem lub Państwa gospodarstwem domowym, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w CCPA.


Gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych

Uzyskując dostęp do naszych stron internetowych i komunikując się z nami za ich pośrednictwem wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych w sposób opisany w poniższej tabeli i informacjach. Jeśli nie zgadzają się Państwo na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w sposób opisany poniżej, prosimy nie odwiedzać naszej strony internetowej ani nie komunikować się z nami za jej pośrednictwem, w każdym przypadku, gdy ma to zastosowanie.


Państwa zgoda

Jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, będziemy starać się uzyskać wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, jak określono w niniejszej Polityce Prywatności. Każda zgoda będzie całkowicie dobrowolna. Jednakże, jeśli nie udzielicie Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, korzystanie z tej strony internetowej lub dostarczanie przez nas produktów i usług lub zabezpieczanie przez nas Państwa produktów i usług, w zależności od sytuacji, może nie być możliwe.


Informacje, które gromadzimy oraz sposób ich wykorzystywania i udostępniania

Informacje, które gromadzimy na temat Państwa oraz cele, do których je wykorzystujemy i udostępniamy zależą w znacznym stopniu od charakteru relacji jakie mamy z Państwem, oraz od tego w jakie interakcje Państwo wchodzą z nami.  Poniższa tabela zawiera szczegóły dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas danych osobowych:


Państwa relacja z nami

Państwa dane, które gromadzimy

Nasze wykorzystanie informacji

Nasze udostępnianie informacji

Bierny użytkownik naszej strony internetowej

Korzystając z usług analitycznych, gromadzimy informacje dotyczące wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej, takie jak typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i sieć, lokalizacja i ustawienia strefy czasowej, preferencje dotyczące przeglądania oraz czas trwania wizyty na poszczególnych podstronach naszej strony.  Informacje te są agregowane i nie są powiązane z konkretnym użytkownikiem.  W niektórych przypadkach, np. gdy użytkownik pobiera nasze oprogramowanie związane z produktem, możemy również otrzymywać pliki cookie i informacje o urządzeniu, takie jak adres IP lub identyfikator urządzenia, które mogą umożliwić nam identyfikację konkretnego systemu lub użytkownika.

Używamy danych analitycznych, aby pomóc osobom w uzyskaniu dostępu do naszej strony internetowej, aby zbierać informacje, które pomogą nam poprawić jakość przeglądania naszej strony internetowej przez odwiedzających, aby dokonać własnej analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej, oraz aby poprawić jej funkcjonalność i przyjazność dla użytkownika.

Informacje te udostępniamy wyłącznie naszym pracownikom i dostawcom, którzy pomagają nam w ocenie analitycznej naszej strony internetowej. Więcej szczegółów dotyczących korzystania przez nas z Google Analytics znajduje się poniżej.

Aktywny użytkownik naszej strony internetowej

Oprócz powyższych informacji analitycznych, gromadzimy informacje o Państwie, gdy komunikujecie się z nami za pomocą jednego lub kilku formularzy na naszej stronie internetowej, w tym „Kontakt”, „Zapytania”, „Rezerwacja wizyty w salonie”, „Rejestracja produktu”, „Internetowy program rekrutacji partnerów DMR”, „Zapisanie się do naszego biuletynu informacyjnego” i innego porównywalnego formularza, lub podczas wysyłania przez Państwa e-maila do nas za pomocą jednego z przeznaczonych do tego miejsc na naszej stronie internetowej. Jeśli komunikujecie się Państwo z nami w ten sposób, możemy na przykład rejestrować Państwa imię i nazwisko, podmiot, który reprezentujecie, kraj, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, stanowisko, charakter działalności, zainteresowania i preferencje dotyczące produktów, branżę, rejestrację na wydarzenia i subskrypcję, pobierania plików, nazwę użytkownika/hasło oraz wszelkie inne informacje, które Państwo dobrowolnie nam udostępnią.

Informacje te są wykorzystywane do uwierzytelniania logowania oraz do umożliwienia klientom i potencjalnym klientom oraz innym osobom zainteresowanym naszymi produktami i usługami komunikowanie się z nami, aby móc przesłać stosowne informacje i/lub pomoc, a także do wysyłania wiadomości marketingowych, biuletynów dla klientów oraz zaproszeń na odpowiednie wydarzenia.

Informacje te są udostępniane naszym pracownikom, którzy potrzebują ich do udzielania odpowiedzi na zapytania oraz w celu ułatwienia dostarczania naszych produktów i usług, a także mogą być przekazywane lub zabezpieczane przez dostawców, którzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami w celu realizacji ich usług w ramach naszej działalności, takich jak dostawcy usług IT, przewoźnicy, instytucje finansowe, bazy danych do zarządzania relacjami z klientami oraz inne rozwiązania oparte na chmurze, firmy zewnętrzne dostarczające nam analizy biznesowe i statystyki w celu pomocy w naszych kampaniach marketingowych, a także firmy zewnętrzne, w których możemy organizować wydarzenia i seminaria (staramy się zapewnić, gdy podpisujemy umowy z takimi dostawcami, że przetwarzają oni dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zachowują bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkownika poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do takiego przetwarzania).

Klient lub przedstawiciel Naszego Klienta lub Potencjalnego Klienta

Zbieramy lub otrzymujemy, głównie od Państwa, (a) informacje identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, płeć, tytuł, stanowisko lub adres, (b) informacje kontaktowe, w tym numer(y) telefonu, adres e-mail i konto w mediach społecznościowych lub, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące firmy, dla której pracują Państwo jako przedstawiciele, (c) informacje finansowe, takie jak informacje o źródle płatności i szczegóły dotyczące fakturowania, (d) informacje dotyczące produktów lub usług, które kupują Państwo od nas lub o które Państwo pytają, oraz (e) informacje dotyczące naszych relacji z Państwem i realizacji wszelkich umów, jakie możemy z Państwem zawrzeć.

Informacje te są wykorzystywane przez nas do komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami w zakresie niezbędnym do udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące naszych produktów i usług, prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji umów, wysyłania produktów, utrzymywania relacji z Państwem oraz wysyłania wiadomości marketingowych, biuletynów informacyjnych dla klientów i zaproszeń na odpowiednie wydarzenia.

Przedstawiciel naszego Sprzedawcy lub Dostawcy lub Potencjalnego Sprzedawcy lub Dostawcy

Zbieramy lub otrzymujemy, głównie od Państwa, (a) informacje identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, płeć, tytuł, stanowisko lub adres, (b) informacje kontaktowe, w tym numer(y) telefonu, adres e-mail i konto w mediach społecznościowych lub, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące firmy, dla której pracują Państwo jako przedstawiciele, (c) informacje finansowe, takie jak informacje o źródle lub celu płatności, (d) informacje dotyczące produktów lub usług, które możemy Państwa kupić lub o które pytamy, oraz (e) informacje dotyczące naszych relacji z Państwem i realizacji wszelkich umów, jakie możemy z Państwem zawrzeć.

Informacje te są wykorzystywane przez nas do komunikowania się ze sprzedawcami i dostawcami oraz potencjalnymi sprzedawcami i dostawcami w celu przedstawiania i odpowiadania na zapytania dotyczące Państwa produktów i usług, zabezpieczania i odbierania ich w inny sposób, prowadzenia działalności, wykonywania umów i utrzymywania relacji z Państwem.

Informacje te są udostępniane naszym pracownikom, którzy potrzebują ich do tworzenia zapytań oraz w celu ułatwienia pozyskania Państwa produktów i usług, a także mogą być przekazywane przez dostawców, którzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami w celu realizacji ich usług w ramach naszej działalności, takich jak dostawcy usług IT, przewoźnicy, instytucje finansowe, bazy danych do zarządzania relacjami ze sprzedawcami i dostawcami oraz inne rozwiązania oparte na chmurze (staramy się zapewnić, gdy podpisujemy umowy z takimi dostawcami, że przetwarzają oni Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zachowują bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkownika poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do takiego przetwarzania).

Indywidualny sprzedawca lub dostawca

Zbieramy lub otrzymujemy, głównie od Państwa, (a) informacje identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, płeć, tytuł, stanowisko lub adres, (b) informacje kontaktowe, w tym numer(y) telefonu, adres e-mail i konto w mediach społecznościowych lub, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące firmy, dla której pracują Państwo jako przedstawiciele, (c) informacje finansowe, takie jak informacje o źródle lub celu płatności, oraz (d) informacje o Państwa identyfikacji podatkowej.

Informacje te są wykorzystywane przez nas do komunikowania się ze sprzedawcami i dostawcami oraz potencjalnymi sprzedawcami i dostawcami w celu przedstawiania i odpowiadania na zapytania dotyczące Państwa produktów i usług, zabezpieczania i odbierania ich w inny sposób, prowadzenia działalności, wykonywania umów, utrzymywania relacji z Państwem, oraz do wypełniania nałożonych na nas zobowiązań prawnych.

Osoba ubiegająca się o pracę

Ubiegając się o pracę w naszej firmie, mogą Państwo dostarczyć nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail, szczegóły dotyczące wykształcenia i kwalifikacji, umiejętności, oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, wszelkie rodzaje niepełnosprawności wymagające dostosowania z naszej strony, uprawnienia do pracy w kraju, w którym ubiegają się Państwo o zatrudnienie, życiorys, adres zamieszkania, numer telefonu domowego, numer telefonu komórkowego, informacje o referencjach oraz inne dane określone w aplikacji.  Rekruterzy, referencje, byli pracodawcy i agencje zajmujące się sprawdzaniem kandydatów mogą również dostarczyć nam porównywalnych informacji lub potwierdzić takie Państwa informacje.  Agencje sprawdzające kandydatów mogą dostarczyć nam informacji dotyczących Państwa karalności lub innych istotnych informacji dotyczących przeszłości, w zależności od przypadku.  Zgodnie z obowiązującym prawem możemy być zobowiązani do uzyskania informacji, które Państwo mogą nam dobrowolnie przekazać dotyczące Państwa rasy/pochodzenia i płci.

Wykorzystujemy te informacje w celu spełnienia wymagań prawa pracy, sprawdzania kandydatów oraz innych form oceny kwalifikacji kandydatów do zatrudnienia w naszej firmie.

Informacje te są udostępniane (a) naszemu działowi kadr, (b) agencjom rządowym, które mogą wymagać tych informacji, (c) pracownikom wewnętrznym, którzy oceniają kandydata w celu zatrudnienia go w naszej firmie, (d) agencjom zajmującym się rekrutacją i sprawdzaniem kandydatów, z którymi podpisujemy umowy w celu oceny kwalifikacji kandydatów, (e) byłym pracodawcom i referencjom w zakresie niezbędnym do potwierdzenia Państwa informacji, oraz (f) ewentualnie innym dostawcom, którzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami w celu realizacji ich usług w toku naszej działalności, takim jak dostawcy usług informatycznych i pewnych rozwiązań opartych na chmurze (staramy się zapewnić, gdy podpisujemy umowy z takimi dostawcami, że przetwarzają oni Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zachowują bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkownika poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do takiego przetwarzania).

Pracownik

Oprócz wyżej wymienionych informacji dotyczących osoby ubiegającej się o pracę, zbieramy lub otrzymujemy, głównie od Państwa, ale także okazjonalnie od Państwa przełożonego i współpracowników, w zależności od sytuacji, dane paszportowe lub inne informacje związane z imigracją, numer ubezpieczenia społecznego, informacje dotyczące prawa jazdy, dane konta bankowego, stanu cywilnego, zdjęcie, dane kontaktowe w nagłych wypadkach, informacje dotyczące zapisów na plan świadczeń, informacje o osobach zależnych, informacje dotyczące podatku od zatrudnienia, informacje dotyczące płac, informacje dotyczące uczestnictwa w programie zatrudnienia, rejestry czasu poświęconego na różne urlopy, rejestry szkoleń, oceny wydajności, rejestry postępowań dyscyplinarnych i zażaleń, informacje dotyczące korzystania z naszej sieci komputerowej oraz systemów telefonicznych i rejestracji czasu pracy, a także informacje dotyczące wydajności pracy i czynności wykonywanych przez Państwa jako pracowników.

Używamy tych informacji w celu zapewnienia zgodności z prawem pracy i wymogami bezpieczeństwa pracy, w celu współpracy z Państwem jako pracownikiem firmy, w celu przetwarzania Państwa płac i podatków związanych z płacami, w celu umożliwienia Państwu zapisania się do programów świadczeń pracowniczych sponsorowanych przez spółkę, w celu udzielania odpowiedzi na zapytania od Państwa kredytodawców oraz w celu zarządzania Państwa wynikami jako pracownika.

Dane są przekazywane w razie potrzeby do (a) odpowiednich agencji rządowych, które wymagają zgłaszania takich informacji, (b) naszego dostawcy usług przetwarzania płac w celu umożliwienia przetwarzania płac i podatków od wynagrodzeń, (c) naszych dostawców usług w celu umożliwienia im przetwarzania Państwa świadczeń, (d) agencji rekrutacyjnych i sprawdzających pracowników, z którymi podpisujemy umowy w celu oceny kwalifikacji kandydatów, (e) firm żądających takich informacji w wyniku ubiegania się przez Państwa o pożyczki, (f) byłych pracodawców i referencji w razie potrzeby w celu potwierdzenia Państwa informacji, oraz (g) ewentualnie innych dostawców, którzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami w celu realizacji ich usług w toku naszej działalności, takich jak dostawcy usług informatycznych i pewnych rozwiązań opartych na chmurze (staramy się zapewnić, gdy podpisujemy umowy z takimi dostawcami, że przetwarzają oni dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zachowują bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkownika poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do takiego przetwarzania).

Akcjonariusz indywidualny (lub jego przedstawiciel) lub dyrektor

Gromadzimy lub otrzymujemy, głównie od Państwa, (a) informacje identyfikacyjne, takie jak nazwisko, płeć, tytuł, stanowisko lub adres, (b) informacje kontaktowe, w tym numer(y) telefonu, adres, adres e-mail, (c) informacje dotyczące firm, z którymi mogą być Państwo powiązani, (d) informacje finansowe, takie jak źródło lub miejsce przeznaczenia płatności, (e) informacje dotyczące Państwa głosowania i innych działań podejmowanych w związku z Państwa rolą(ami) oraz ewentualnie, (f) informacje dotyczące identyfikacji podatkowej.

Używamy tych informacji do komunikowania się z naszymi udziałowcami i dyrektorami, gdy jest to konieczne do udzielania informacji i odpowiadania na zapytania dotyczące spotkań i działań, transakcji giełdowych, stanu firmy i jej działalności, utrzymywania naszych relacji z Państwem oraz wypełniania nałożonych na nas zobowiązań prawnych.

Informacje te są udostępniane naszym pracownikom, którzy potrzebują ich do komunikacji z Państwem i udostępniania Państwu informacji, a także mogą być przekazywane dostawcom, którzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami w celu realizacji ich usług w ramach naszej działalności, takich jak dostawcy usług prawnych, audytów, usług informatycznych, instytucje finansowe, bazy danych do zarządzania relacjami ze sprzedawcami i dostawcami oraz inne rozwiązania oparte na chmurze (staramy się zapewnić, gdy podpisujemy umowy z takimi dostawcami, że przetwarzają oni Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zachowują bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkownika poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do takiego przetwarzania).

 

Możemy scalać wymienione powyżej dane z informacjami otrzymanymi lub uzyskanymi z innych źródeł, np. od naszych pracowników lub personelu, klientów, profesjonalnych doradców, partnerów i agentów Aten, stron trzecich, z którymi współpracujemy, organów regulacyjnych i władz oraz z publicznie dostępnych źródeł. 

 

Zgodnie z RODO „dane wrażliwe” obejmują dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.  Nie poszukujemy aktywnie wrażliwych danych osobowych; możemy jednak zbierać (a) informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, które pracownik dobrowolnie przekazuje nam w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem pracy; (b) dane daktyloskopijne jako środek umożliwiający pracownikom korzystanie z firmowego systemu rejestracji czasu pracy i potencjalnie, w przyszłości, dostęp do naszych biur lub ośrodków w naszych biurach; oraz (c) informacje zdrowotne w związku z zabezpieczeniem i zapewnieniem programów świadczeń zdrowotnych i pokrewnych dla naszych pracowników.

 

Poza szczególnymi zastosowaniami wymienionymi powyżej, zwracamy również uwagę, że możemy wykorzystywać otrzymane dane we wszystkich kategoriach, jeśli jest to konieczne (a) dla naszych uzasadnionych interesów w celu zapobiegania nielegalnym działaniom, w tym oszustwom, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz systemów i procesów informatycznych, (b) w celu usuwania błędów i przeprowadzania audytów naszych systemów i danych, (c) w celu zapewnienia zgodności z zapytaniami/wymaganiami prawnymi lub regulacyjnymi, (d) w celu zapewnienia jakości oraz (e) w celu zapewnienia zgodności z wymogami ładu korporacyjnego. 

 

W związku z tym zwracamy uwagę, że możemy być zobowiązani do udostępnienia informacji, które otrzymujemy, w następujących sytuacjach:

 

 • organom ścigania, regulacyjnym lub rządowym żądającym danych osobowych w związku z wszelkimi zapytaniami, wezwaniami do sądu, nakazami sądowymi lub innymi procedurami prawnymi lub regulacyjnymi, których musielibyśmy przestrzegać;
 • w celu ustanowienia lub ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, lub praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób;
 • w celu obrony przed roszczeniami prawnymi;
 • w związku z reorganizacją, restrukturyzacją, fuzją, przejęciem lub przeniesieniem aktywów naszej firmy, pod warunkiem, że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Państwa danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Systemy, których używamy do zbierania i przetwarzania informacji

Zbieramy informacje bezpośrednio od Państwa, jak opisano powyżej, a także gromadzimy informacje o Państwie w trakcie prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, np. za pośrednictwem naszych stron internetowych i innych systemów, w tym na przykład naszych:

 • systemów poczty elektronicznej
 • systemów komunikacji natychmiastowej
 • systemów telefonii komórkowej i biurowej, w tym poczty głosowej związanego z nią oprogramowania, a także zapisów związanych z takim wykorzystaniem
 • systemów intranetowych i internetowych
 • sieci komputerowej
 • innych odpowiednich systemów oraz innego sprzętu i oprogramowania będącego naszą własnością, używanego lub dostarczanego przez nas lub w naszym imieniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę i procedury dotyczące danych ani za treść stron, do których prowadzą odnośniki. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i bezpieczeństwa każdej odwiedzanej strony internetowej.


Oferujemy wybory marketingowe

Możemy wysyłać do Państwa wiadomości o charakterze marketingu bezpośredniego, w tym za pośrednictwem powiadomień e-mail i usług pocztowych, o ile mamy ku temu podstawy prawne. Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać naszych powiadomień pocztą elektroniczną, być częścią listy mailingowej ani otrzymywać jakichkolwiek informacji marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji klikając na odnośnik rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości lub kontaktując się z nami pod adresem marketing@Aten.com.


Specjalne prawa dotyczące danych osobowych


1. Mieszkańcy UE

Jeśli są Państwo mieszkańcami Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), posiadają Państwo następujące prawa w ramach RODO:

 • Dostęp – aby poprosić o kopię danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat;
 • Sprostowanie – żądanie poprawienia wszelkich błędów w danych osobowych, zarówno niekompletnych, jak i niedokładnych, które posiadamy w odniesieniu do Państwa;
 • Usunięcie – żądanie usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych w pewnych sytuacjach, np. gdy nie są nam one już potrzebne lub gdy wycofają Państwo swoją zgodę (w stosownych przypadkach);
 • Przenoszenie – otrzymanie danych osobowych dotyczących Państwa, które zostały nam przez Państwa przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych osobom trzecim w pewnych sytuacjach;
 • Sprzeciw – aby (i) w dowolnej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego oraz (ii) sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli podstawa prawna takiego przetwarzania jest niezbędna dla uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, w którym to przypadku zastosujemy się do Państwa wniosku, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione przyczyny przetwarzania;
 • Ograniczenie – prośba o ograniczenie przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. gdy zakwestionują Państwo dokładność tych danych osobowych, nie potrzebujemy już tych danych lub gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • Wycofanie zgody – wycofanie zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli oparliśmy się na Państwa zgodzie (lub wyraźnej zgodzie) jako na naszej podstawie prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych („Wyraźna zgoda” jest wymagana, jeżeli oparliśmy się na zgodzie jako warunku zgodnego z prawem przetwarzania „szczególnych kategorii danych osobowych”, jak określono w RODO);
 • Powiadomienie o naruszeniu danych – otrzymanie powiadomienia w niektórych przypadkach naruszenia danych, które dotyczyło Państwa danych osobowych; oraz
 • Skarga – złożenie skargi do lokalnego organu ochrony danych, takiego jak Urząd Ochrony Danych Osobowych („UODO”) w Polsce, jeżeli uważają Państwo, że nie przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym przepisów RODO (proszę kliknąć ten odnośnik, aby uzyskać listę lokalnych organów ochrony danych w krajach EOG) https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Należy pamiętać, że niektóre z tych praw mogą być ograniczone, gdy posiadamy nadrzędny interes lub prawny obowiązek dalszego przetwarzania danych osobowych lub gdy dane mogą być wyłączone z ujawnienia ze względu na prawniczą tajemnicę zawodową lub obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.


Jeśli przebywają Państwo w EOG i chcieliby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, proszę:

 • Wysłać e-mail do naszego inspektora ochrony danych osobowych na adres DPO@aten.com;
 • Prosimy o podanie wystarczającej ilości informacji identyfikacyjnych (np. nazwisko, adres e-mail, itp.);
 • Prosimy o podanie dowodu tożsamości i adresu (kopia prawa jazdy lub paszportu oraz aktualny rachunek za media lub kartę kredytową); oraz
 • Prosimy o podanie informacji, do których odnosi się Państwa żądanie.

2. Mieszkańcy Kalifornii

CCPA ma zastosowanie do nas, ponieważ mamy roczne przychody przekraczające 25 milionów dolarów.  Nie sprzedajemy ani nie dzierżawimy danych osobowych żadnym podmiotom, a także nie przekazujemy danych osobowych żadnym podmiotom z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Polityce Prywatności.  Jeśli są Państwo mieszkańcami Kalifornii, posiadają Państwo następujące prawa, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w CCPA:

 • Dostęp – prawo otrzymania konkretnych dane osobowe, które zebraliśmy na Państwa temat w ciągu 12 miesięcy poprzedzających prośbę;
 • Przenoszenie – prawo do otrzymania kopii elektronicznych danych osobowych w formacie gotowym do użycia;
 • Informacje dotyczące źródeł i celów – prawo do otrzymania od nas informacji dotyczących kategorii danych osobowych, które zebraliśmy, źródeł, z których zbieramy dane osobowe, celów, dla których zebraliśmy i udostępniliśmy dane osobowe, kategorii wszelkich danych osobowych, które sprzedaliśmy, jak również kategorii stron trzecich, którym takie dane osobowe zostały sprzedane, oraz kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających Państwa żądanie „prawa do informacji”;
 • Usunięcie – prawo zażądania usunięcia danych osobowych, które nam Państwo przekazali. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach możemy nie być w stanie przetworzyć Państwa żądania, na przykład (i) ze względu na istnienie obowiązku prawnego, (ii) w celu wykrycia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, (iii) w celu ochrony przed złośliwym, zwodniczym, oszukańczym lub nielegalnym działaniem, lub w celu ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania, lub (iv) w celu zakończenia transakcji, dla której zebrano Państwa dane osobowe; oraz
 • Brak dyskryminacji – prawo do bycia wolnym od dyskryminacji z naszej strony w odniesieniu do cen lub jakości wykonania w wyniku korzystania przez Państwa z praw wynikających z CCPA.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw, muszą Państwo złożyć wniosek, wysyłając wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych osobowych na adres DPO@aten.comMożna również skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na Tajwanie pod numerem 886-2-8692-6789 lub z jego wyznaczonym przedstawicielem w Stanach Zjednoczonych pod numerem 949-428-1111, wew. 1114 [lub pod bezpłatnym numerem 1-888-999-ATEN (2836), ext 1114] CCPA wymaga od nas weryfikacji otrzymanych wniosków dotyczących niektórych z wymienionych powyżej praw. Możemy poprosić Państwa o podanie pewnych informacji w celu weryfikacji Państwa prośby.

 

Należy pamiętać, że niektóre z powyższych praw nie mają zastosowania do dnia 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do osób ubiegających się o pracę, pracowników, partnerów i wykonawców oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane w pisemnych lub ustnych komunikatach biznesowych lub transakcjach związanych z należytą starannością lub dostarczaniem lub otrzymywaniem produktu lub usługi do lub z innego przedsiębiorstwa, a dane osobowe dotyczą pracownika, właściciela, dyrektora, osoby zarządzającej lub wykonawcy tego przedsiębiorstwa.

 

W odniesieniu do Państwa praw wynikających z CCPA, w powyższej tabeli wyszczególniamy dane osobowe, które gromadziliśmy na temat mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jak również źródła, z których uzyskaliśmy wymienione kategorie danych osobowych oraz podmioty, którym takie informacje zostały udostępnione.

 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedawaliśmy żadnych danych osobowych.


3. Nieletni i dzieci

Nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych na naszej stronie internetowej od osób poniżej 18 roku życia, a żadna część naszej strony internetowej nie jest zorganizowana w taki sposób, aby przyciągać osoby poniżej 13 roku życia.  Jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka poniżej 13 roku życia, które korzysta z naszej strony internetowej, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem DPO@aten.com aby usunąć dane dziecka. Program „OnGuard Online” prowadzony przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczony stanowi źródło informacji, które może pomóc rodzicom i opiekunom prawnym w monitorowaniu i ograniczaniu dostępu ich dzieci do niektórych rodzajów materiałów w Internecie.


4. Mieszkańcy Tajwanu

Jeśli jesteś mieszkańcem Tajwanu, masz następujące prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych:

 • Zapytać lub przejrzeć swoje dane osobowe (mogą zostać naliczone opłaty);
 • Zażądać kopii swoich danych osobowych (może być pobierana opłata);
 • Zażądać uzupełnienia lub poprawienia swoich danych osobowych;
 • Zażądać zaprzestania gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych; oraz
 • wnioskować o usunięcie danych osobowych.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zażąda od nas zaprzestania gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych albo zażąda ich usunięcia, korzystanie z tej strony internetowej lub dostarczanie przez nas produktów i usług lub zabezpieczenie przez nas produktów i usług od użytkownika, w każdym przypadku, gdy ma to zastosowanie, może nie być możliwe. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z tego faktu.


Nasze środki bezpieczeństwa dla ochrony informacji

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu i pod naszą kontrolą. Środki takie obejmują między innymi ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do pracowników i upoważnionych usługodawców na zasadzie ograniczonego dostępu lub umowy w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności, jak również inne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne.


Staramy się podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych ujawnionych przez Państwa online. Należy pamiętać, że poczta elektroniczna nie jest bezpiecznym medium i nie powinna być używana do przesyłania informacji poufnych lub wrażliwych. Udostępniając informacje w Internecie przyjmują Państwo nieodłączne ryzyko związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Internecie i zobowiązują się Państwo do nieobciążania nas odpowiedzialnością za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, chyba że wynika ono z naszego zaniedbania lub umyślnego braku działania.


Kiedy przekazujemy informacje międzynarodowo

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane lub udostępniane w naszych zintegrowanych sieciach komputerowych z jedną lub kilkoma z podmiotów i biur powiązanych z Aten w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które mogą nie podlegać przepisom o ochronie danych osobowych podobnym do tych, które obowiązują w jurysdykcji, w której takie informacje są nam dostarczane lub są przez nas odbierane. Wszystkie nasze biura przestrzegają jednak tych samych procedur w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w tym niniejszej Polityki Prywatności.


Konieczne jest przekazywanie danych osobowych z Wielkiej Brytanii lub EOG do kraju spoza EOG (lub do organizacji międzynarodowej) w celu zapewnienia naszym pracownikom dostępu do danych osobowych klienta, sprzedawcy lub dostawcy lub przedstawiciela klienta, sprzedawcy lub dostawcy, aby umożliwić im realizację naszych umów i zapewnić wsparcie dla naszej firmy lub uzyskanie ich produktów i usług, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, oraz w powiązanych celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.


Podczas gdy nasze biura w Belgii, Rumunii, Polsce i Wielkiej Brytanii znajdują się (obecnie) w EOG, nie wszystkie nasze biura znajdują się w krajach, które mają takie same przepisy o ochronie danych jak Wielka Brytania i EOG. W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych z obszaru EOG do krajów spoza EOG (w tym Wielkiej Brytanii), które nie otrzymały od Komisji Europejskiej decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w tym do podmiotów i biur powiązanych z Aten oraz do naszych dostawców usług, wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu właściwej ochrony takiego przekazywania danych osobowych, w tym poprzez umowy o przekazywaniu danych zawierające standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub w sposób dozwolony przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Zabezpieczenia te mają na celu ochronę Państwa prawa do prywatności i zapewnienie Państwu środków zaradczych w mało prawdopodobnym przypadku nadużycia Państwa danych osobowych. Mogą Państwo poprosić o dodatkowe informacje na temat zabezpieczeń, jakie wprowadziliśmy w celu ochrony transferu Państwa danych osobowych do krajów spoza EOG, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem DPO@aten.com


Pliki cookie

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który jest wysyłany przez nasz serwer WWW do komputera lub urządzenia przenośnego podczas dostępu do naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa wykorzystuje trwałe pliki cookie, które umożliwiają naszemu serwerowi rozpoznanie urządzenia i preferencji dotyczących przeglądania za każdym razem, gdy odwiedza naszą stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zapraszamy na stronę www.allaboutcookies.org.


Używamy cookies tylko do celów określonych w powyższej tabeli. Nasz eSerwis używa plików cookie do podstawowego uwierzytelniania logowania i nie używa ich do żadnych celów śledzenia.


Pliki cookie można wyłączyć zmieniając ustawienia w przeglądarce, jednak niektóre części strony mogą w takim przypadku nie działać poprawnie.


Kontynuując korzystanie z nich bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie w sposób opisany powyżej.


Google Analytics

Nasza strona korzysta z technologii Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”), obecnie z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze w celu ułatwienia analizy korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na naszej stronie, w tym adres IP, są przekazywane przez Google do lokalizacji Google w USA i tam przechowywane.


Przy korzystaniu z Google Analytics nasza strona korzysta z rozszerzenia "anonymizeIp". W ten sposób Google skraca i anonimizuje Państwa adres IP przed przeniesieniem go z krajów członkowskich UE/EOG. Google wykorzystuje te informacje do analizowania sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Internecie oraz świadczenia innych usług związanych z naszą stroną.


Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli podmioty trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google oświadcza, że nigdy nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień w Państwa przeglądarce, zgodnie z tym, co zostało opisane w innym miejscu niniejszej Polityki Prywatności. Należy jednak mieć świadomość, że w ten sposób mogą Państwo nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji naszej strony internetowej.  Zdolność Google do wykorzystywania i udostępniania informacji zebranych przez Google Analytics na temat Państwa wizyt na tej stronie jest ograniczona przez Warunki użytkowania Google Analytics i Politykę prywatności Google.


Mogą Państwo zapobiec przekazywaniu do Google danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Ustawienia przeglądarki „Nie śledź”

Nie korzystamy z technologii, która rozpoznaje sygnał „nie śledź” z Państwa przeglądarki internetowej, ponieważ nie śledzimy użytkowników w celach innych niż zagregowane cele statystyczne.


Jak przechowujemy informacje

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których dane te zostały zebrane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, lub tak długo, jak jest to wymagane na mocy wszelkich obowiązujących wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych. Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, w bezpieczny sposób usuniemy Państwa dane osobowe z odpowiednich list mailingowych.


Pytania, uwagi lub dodatkowe informacje dotyczące naszej polityki prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag w związku z niniejszą Polityką Prywatności lub w celu uzyskania dalszych informacji na temat naszych działań związanych z przetwarzaniem danych oraz Państwa praw w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem DPO@aten.com lub drogą pocztową: Data Protection Officer, Aten International Co., Ltd., 3F, No.125, Sec. 2, Datung Road, Sijhih District, New Taipei City 221, Taiwan. Dodatkowo można uzyskać kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych w Stanach Zjednoczonych pod numerem 1-949-428-1111, ext. 1114 [lub pod bezpłatnym numerem 1-888-999-ATEN (2836), ext 1114].

Możesz również wypełnić formularz w Centrum pomocy technicznej (https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/askQuestion.do), a my rozpatrzymy Twoje zgłoszenie tak szybko, jak to będzie możliwe.


Powiadomienie o zmianach

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności w miarę zmiany naszych usług i praktyk w zakresie ochrony prywatności lub zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi. Tam, gdzie jest to możliwe, będziemy informować Państwa pocztą elektroniczną o wszelkich istotnych zmianach. Jednakże, data ostatniej aktualizacji jest zamieszczona poniżej i zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe.


Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2020 r.