Gdzie kupić | Partner Portal | eShop
Kontrolery, w postaci samodzielnych kontolerów i klawiatur z kontrolerami, służą jako centralna platforma, do której łączą się wszystkie kontrolowane urządzenia.
Moduły rozszerzające udostępniają dodatkowe porty szeregowe, podczerwieni i przekaźnikowe, aby elastycznie zwiększać liczbę lub rodzaj połączeń z urządzeniami w instalacji.
Sterowanie Twoim sprzętem za pomocą dostosowanych interfejsów w postaci klawiatur naściennych, paneli dotykowych i urządzeń mobilnych z aplikacją Aten Control System.
Zawiera oprogramowanie konfiguracyjne, które umożliwia zmianę ustawień i interfejsów GUI dla elementów sterujących używanych na dowolnym urządzeniu przenośnym, a także dodatkowe narzędzia programowe do konfiguracji.

Spotlight

Obsługiwane urządzenia

Pobieranie sterowników

Aby usprawnić proces konfiguracji, można uzyskać dostęp do sterowników urządzeń innych firm i pobrać je z bazy danych sterowników certyfikowanych przez firmę ATEN.

Filmy szkoleniowe

Poziom podstawowy

Dzięki tym 24 filmom szkoleniowym na poziomie podstawowym można nauczyć się podstaw konfigurowania systemu sterowania ATEN - od dodawania urządzeń po projektowanie interfejsu użytkownika.

Filmy szkoleniowe

Poziom zaawansowany

Ta 35-częściowa seria filmów szkoleniowych na poziomie zaawansowanym zawiera kompleksowe informacje na temat tworzenia i używania flag, zmiennych i zdarzeń monitorujących w systemie sterowania ATEN.

Temat specjalny

Proste sterowanie

System sterowania to współpraca technologiczna, integracja sprzętu i oprogramowania oraz wprowadzenie zintegrowanego sterowania i automatyzacji systemu do zastosowań.

Przewodnik po produktach

ATEN Control System

Z bogatej oferty systemów sterowania ATEN można wybrać rozwiązanie skonfigurowane zgodnie z potrzebami danego zastosowania.

Wideo

Czym jest System sterowania Aten?

Czego potrzebujesz, aby stworzyć środowisko dla idealnego spotkania, programu szkoleniowego lub interaktywnej wideokonferencji? Dowiedz się tego z tego filmu!

Historie sukcesu

Artear – Ściany wideo, Argentyna

Jako innowator w branży nadawczej w Ameryce Łacińskiej, firma Artear postanowiła zbudować najnowocześniejszy newsroom. Ten duży projekt obejmował stwo...

Bar & Grill Elevens - Digital Signage, Wielka Brytania

Elevens Bar & Grill poszukiwał najnowocześniejszego rozwiązania systemu sterowania i dystrybucji 4K dla dwudziestu ekranów na dwóch piętrach. Rozwiąza...

Operator telekomunikacyjny - Centrum danych, Niemcy

Połączenie działu technicznego i działu obsługi klienta doprowadziło do zmiany lokalizacji kilku parków serwerowych, znajdujących się w 3 różnych mias...