Gdzie kupić | Partner Portal | eShop
Kontrolery, w postaci samodzielnych kontolerów i klawiatur z kontrolerami, służą jako centralna platforma, do której łączą się wszystkie kontrolowane urządzenia.
Moduły rozszerzające udostępniają dodatkowe porty szeregowe, podczerwieni i przekaźnikowe, aby elastycznie zwiększać liczbę lub rodzaj połączeń z urządzeniami w instalacji.
Aplikacja mobilna pozwala na sterowanie urządzeniami z dowolnego miejsca, a w pełni konfigurowalne klawiatury sterują interfejsami ze standardowego panelu montowanego na ścianie.
Zawiera oprogramowanie konfiguracyjne, które umożliwia konfigurację ustawień i interfejsów GUI dla elementów sterujących używanych na dowolnym urządzeniu przenośnym, a także dodatkowe narzędzia programowe do konfiguracji.

Spotlight

Resource

Driver Download

To streamline your setup process, access and download 3rd-party device drivers from this database of ATEN-certified drivers.

Special Topic

Control Made Simple

A control system is about technology collaboration, hardware-software integration, and bringing integrated control and system automation to your applications.

Video

What is the ATEN Control System?

What do you need to create an environment for the perfect meeting, training program, or interactive video conference? Find out in this video!

Video

ATEN Control System in Detail

What devices can be controlled by the ATEN Control System? How is the setup done with next-to-no programming skills? Take a look at this video to find out!

Product Guide

ATEN Control System

Select from the comprehensive ATEN Control System portfolio to build a solution configured for your application needs.

Training Video

Hands-on Tutorials

Deploy the ATEN Control System in 3 simple steps: Connect, Configure, and Control. Learn how to set up the system step-by-step with these training videos.

Historie sukcesu

Artear – Video Walls, Argentina

As an innovator in the broadcasting industry in Latin America, Artear decided to build a state-of-the-art newsroom. This major project involved the cr...

Bar & Grill Elevens - Digital Signage, Wielka Brytania

Elevens Bar & Grill poszukiwał najnowocześniejszego rozwiązania systemu sterowania i dystrybucji 4K dla dwudziestu ekranów na dwóch piętrach. Rozwiąza...

Telecom Operator - Data Center, Germany

Merging a technical and customer service department led to the rearrangement of several server parks, located in 3 different cities. The central maint...