Vart köper jag | Partnerportal | eShop

ATENs produktgaranti

ATEN standardgarantipolicy

Begränsad maskinvarugaranti

ATEN garanterar sin maskinvara i inköpslandet mot brister i material och tillverkning under en garantiperiod på två (2) år (garantiperioden kan variera mellan olika regioner/länder) med början från den ursprungliga inköpsdagen. Observera att kablar, nätadaptrar och tillbehör inte ingår i denna garantiperiod.

Vad täcks av den begränsade maskinvarugarantin?

Under garantiperioden tillhandahåller ATEN kostnadsfri reparationsservice. Om en produkt är defekt får ATEN, efter eget gottfinnande, själv välja om man ska (1) reparera den aktuella produkten med nya eller reparerade komponenter eller (2) byta hela produkten mot en identisk produkt eller en likvärdig produkt som uppfyller samma funktion som den defekta produkten. Den utbytta produkten övertar garantin för den ursprungliga produkten för återstoden av garantitiden eller en period om 90 dagar, beroende på vilken som är längst. När produkterna eller komponenterna byts, skall ersättningsartiklarna ägas av kunden, och de utbytta artiklarna blir ATENs egendom.

Vad täcks inte av den begränsade maskinvarugarantin?

Den begränsade maskinvarugarantin täcker inte:

 • Produkter och tillbehör som inte är varumärket ATEN
 • Problem till följd av:
  • Externa orsaker till felaktig funktion och felaktig användning eller missbruk av produkten, inklusive men inte begränsat till:
   • Användning av felaktig nätspänning
   • Användning av felaktiga säkringar
   • Användning av inkompatibla, defekta eller sämre enheter, reservdelar eller tillbehör
   • Felaktig eller otillräcklig ventilation
  • Service som inte godkänts av ATEN.
  • Användning som inte överensstämmer med produktanvisningarna.
  • Underlåtenhet att följa produktanvisningarna.
  • Ändring av produkten eller dess komponenter utan skriftligt tillstånd från ATEN.
  • Problem som orsakats genom användning av tillbehör, delar eller komponenter som inte tillhandahållits av ATEN.
  • En force majeure som, men inte begränsat till, blixtar, översvämning, tornado, jordbävning och tyfon/orkan.
 • Förbrukningsprodukter eller komponenter
 • Produkter som inte köpts från ATEN eller dess auktoriserade distributörer
 • Produkter som flyttats ut ur landet där de ursprungligen köptes
 • Produkter med serienummer som saknas, skadats eller ändrats
 • Produkter som skadats vid förflyttning på grund av otillräcklig förpackning
 • Normalt slitage
 • Preventivt underhåll, installation, avinstallation eller omlokaliseringstjänster

 

För produktservice utanför garantiperioden debiterar ATEN relativa reparationskostnader, och kunden skall betala alla fraktkostnader.

*Öppna inte Aten-produkten. Om du öppnar Aten-produkten kan du förorsaka skada som inte omfattas av garantin. Enbart Aten eller ett av Aten auktoriserat serviceombud får utföra servicearbete på denna Aten-produkt.


Hur får jag garantiservice?

Om någon produkt får problem, uppmanas kunden att gå in på ATENs supportwebbplats för att hitta en lösning eller kontakta ATENs tekniska supportpersonal eller ett auktoriserat serviceombud. Efter fjärrdiagnos och felsökning, om ATEN bestämmer att kundens produkt behöver tillståndservice för retur av material (standardretur för reparationsservice), kommer ATEN att utfärda ett RMA-nummer till kunden, som gäller i två veckor. Kunden måste packa felaktiga produkter med information om felet, markera RMA-numret tydligt på förpackningen och returnera den till ATEN för reparation inom RMA-numrets giltighetstid. Produkter som returneras utan RMA-nummer kommer att avvisas. Alla produkttillbehör (som kablar, elsladdar, nätadaptrar osv.) skall medfölja i förpackningen.

Alla defekta produkter som skickas till ATEN måste förpackas i sina originalförpackningar (eller förpackas korrekt på annat sätt) för att förhindra skador under transporten. ATEN kommer att avvisa alla produkter som skadas under transporten eller som saknar delar.

Fraktkostnaden och andra transportkostnader i anslutning till garantiservicen ska bekostas av den part som skickar produkten eller delar av den.

 


Visa mer: