Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Innovativa utbildningsutrymmen

Traditionell klassrumsundervisning ersätts av nya och innovativa undervisnings- och studieaktiviteter. Interaktiva utbildningsverktyg i smarta klassrum driver på den här omvandlingen, med stöd av flera olika utbildningstekniker. Den här utvecklingen drivs av efterfrågan på hybridutbildning, som nu håller på att bli det nya normala. Alla indikatorer visar på en mycket hög tillväxttakt: storleken på den globala marknaden för utbildningsteknik och smarta klassrum förväntas nå 99,5 miljarder EUR under 2021, med en CAGR-tillväxt på 19,34 %, för att nå 241,58 miljarder EUR fram till 2026. 1

Digital utbildning för nästa generation

Utbildning har alltid varit en motor för långsiktig ekonomisk tillväxt. Utbildning leder till högre produktivitet genom att den främjar intresse för vetenskap och framsteg hos nästa generation. Och det är inte bara själva klassrumssystemen som kan utvecklas med digital teknik. Genom att utnyttja ny teknik, som molnbaserade datortjänster, 5G och AI, och att integrera dessa i plattformar för kursutvecklings- och utbildningstjänster, kan vi hjälpa till att skapa en bättre framtid för alla.

Utmaningar

För systemintegratörer som vill tillhandahålla smarta klassrumslösningar, finns det en del utmaningar som rör utbildningsarrangörens behov, elevernas krav och användarnas förväntningar. Dessa inkluderar:
 • Sömlös enhetsintegrationLösningarna måste kunna integreras i, och arbeta sömlöst med, professionell AV-utrustning, multimediaenheter och styrsystem i befintliga klassrumlösningar.
 • Tillgänglighet och samarbeteUtveckla tillgängliga inlärningsmetoder som fokuserar på elevens upplevelser och erbjuder samarbetsfunktioner, så att interaktivitet kan främja motivation och förbättra studieresultetet
 • Skalbarhet och säkerhetLösningarna måste vara lätta att implementera men ändå skalbara, för att uppfylla uthållighetsmål och samtidigt erbjuda skydd mot cyberhot när allt fler utbildningstjänster blir internetbaserade
 • Distansutbildning i realtidMåste tillhandahålla tillförlitlig leverans av AV-innehåll för synkron utbildning i realtid och stödja innehållsskapande för distansutbildning som del av bredare plattformar med utbildningstjänster1

Som er partner för smarta klassrum i en hybridbaserad värld, tillhandahåller ATEN många olika lösningar som kan samverka i hög grad och hjälpa till att möta de här utmaningarna.

ATEN-lösningar

ATEN tillhandahåller ett antal olika AV- och styrsignallösningar, presentationsswitchar och liveströmningslösningar. De tillhandahåller många olika, smarta klassrumslösningar som, var för sig eller i kombination med andra enheter, uppfyller kraven på interaktiva utbildningstillämpningar på alla nivåer. De här lösningarna kan kategoriseras enligt följande:
 • ProAV över IP-lösningar för skalbara interaktiva klassrum
 • ProAV Matrix & HDBT Extender-lösningar för PBL-klassrum
 • Lösningar för presentationsswitchar och kringutrustning för interaktiva hybridklassrum
 • Lösningar för innehållsskapande och liveströmning för sändningsklassrum

Fördelar med ATEN

Varför välja ATEN som partner för smarta klassrumstillämpningar? Fördelar med ATEN:s lösningar:

Professionella AV- och presentationslösningar för enkel integration i utbildningslokaler

ATEN:s lösningar för smarta klassrum tillhandahåller den videokvalitet, kompatibilitet och enkla användning som systemintegratörer behöver för effektiv användning som kompletta rumslösningar eller för integrering i större digitala utbildningssystem.

BYOD-samarbete och interaktivt lärande för ökat engagemang

ATEN:s lösningar tillhandahåller fjärrsamarbete och interaktiva utbildningsfunktioner via rumsbaserade BYOD-funktioner och interaktiva whiteboard-funktioner, såväl som heltäckande intranet, för enkel och direkt insyn i lärandeprocesser.

Liveströmning på proffsnivå för helt implementerat hybrid- och distanslärande

ATEN:s lösningar möjliggör övergång till onlinelärande, med dynamiska effekter och tvåkameraväxling som möjliggör liveströmning av detaljerat utbildningsinnehåll till studenter på distans till valfri plattform.

Stöd för multimediaenheter, intuitiv styrning, enkel användning

ATEN:s lösningar gör det möjligt för vem som helst att använda professionell AV-utrustning utan en brant inlärningskurva. Det här sparar tid i alla utbildningsmiljöer, samtidigt som flera in- och utgångar stöds i högsta möjliga upplösning över alla multimediaenheter.

Flexibla, lättinstallerade utbildningslösningar

Som leverantör av utbildningslösningar förstår ATEN att ny teknik alltid medför utmaningar, så våra smarta klassrumslösningar förstärker AV över IP-teknik som är flexibel och skalbar för många olika scenarior, med fokus på att hålla studenterna engagerade.

ATEN-lösningar i aktion

Multimediaklassrum för branschinriktad yrkesskola

En yrkesskola som samarbetar med branschen och andra utbildningsinstitut ville uppgradera sina klassrum för att ge studenterna en smidigare utbildningsmiljö när de använder olika utbildningsresurser. I deras multimediaklassrum behövde två studenter kunna dela på en skärm på ett sätt som möjliggjorde att alla kunde se lektionsinnehållet tydligt. Ytterligare viktiga krav för multimediaklassrumen var att förbättra tillgängligheten till lektionsmaterialet, integrera interaktiva whiteboards för att stödja ett gemensamt fokus på kollaborativt lärande, och att möjliggöra BYOD-funktioner så att lärarassistenter och besökande instruktörer kunde använda sina egna bärbara datorer.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Måste kunna integreras smidigt i SI:s egna styrsystem som används i många skolor i regionen
 • Leverera kontinuerlig videoströmning och stabil överföring från många olika HDMI-inenheter i full HD
 • Måste stödja kollaborativt lärande via elektronisk whiteboard för insyn i lärandeprocesser
 • Måste tillhandahålla BYOD-funktioner för lärare och besökande instruktörer

Tillhandahåller distribution av kärnmedia och stabila signaler för integratörens styrsystem i varje klassrum, tillsammans med förbättrad videoströmning med ATEN Seamless Switch™-teknik. Alla studenter kan se lektionsinnehållet tydligt på en separat skärm, samtidigt som projektorn och studentens egen skärm kan visa innehåll från olika presentationskällor i klassrummet via HDBaseT-splitters. Större klassrum är utrustade med videomatrisswichar med fler portar; avinbäddning av ljud tillhandahålls av VC880.

VE801R

HDMI HDBaseT-Lite-mottagare (4K vid 40m) (HDBaseT Klass B)

VS1818T

8-portars HDMI HDBaseT-delare (HDBaseT klass A)

VM5808H

8 x 8 HDMI-matrisswitch med videovägg och skalare

VC880

HDMI-repeater med ljudavskiljare

Liveströmning av klassrumspresentationer med flera ingångar för hybridlärande

En komvuxskola som erbjöd affärsrelaterad utbildning för yrkespersoner ville öka effektiviteten och inverkan av lektionspresentationerna med en lösning som tillhandahöll flerformatsanslutning såväl som distansutbildningsfunktioner vid behov. Lösningen behövde kunna styras på ett smidigt sätt, möjliggöra anslutning med både äldre och modernare AV-gränssnitt, stödja 4K-projektorer och skärmar i klassrummet, samt möjliggöra liveströmning av mycket detaljrikt innehåll till yrkespersoner både hemma och på arbetsplatsen för synkroniserat lärande. De behövde också kunna spara presentationsinnehållet till sina arkiv för onlinelektioner.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Styr växling mellan olika källor från en lättillgänglig plats
 • Stöder projektorer och skärmar placerade upp till 42,5 meter från källenheterna
 • Lektionspresentationer måste både kunna liveströmmas och sändas i slinga under lektionen
 • Stöd för mikrofoningång och flexibilitet att mixa med andra ljudkällor vid liveströmning av lektioner

ATEN VP1421 stöder signalöverföring över långa avstånd via HDBaseT, inbäddning/avinbäddning av ljud efter behov, och möjliggör direktväxling av källor under lektionen via en manöverkonsol. UC9020 kan inhämta, redigera, strömma och växla mellan lektionspresentationer och kameran i klassrummet, och kombinera de bägge ingångarna i en liveström som styrs via en iPad. Innehållet kan strömmas till två plattformar samtidigt eller spelas in till en lokal USB-enhet.

VE2812AEUT

HDMI & VGA HDBaseT-sändare med EU-väggpanel / PoH (4K vid 100 m) (HDBaseT Klass A) (PoH PD)

VPK104

4-knappars fjärrkontroll med kontaktslutning

VP1421

4 x 2 True 4K presentation-matrisswitch med skalning, DSP och HDBaseT-Lite

UC9020

StreamLIVE™ HD allt-i-ett flerkanalig AV-mixer

VE802R

HDMI HDBaseT-Lite-mottagare med PoH (4K vid 40 m) (HDBaseT Klass B) (PoH PD)

Interaktivt 4K-lärande i klassrum för utbildning av programmerare i utbildningslokal på ett museum

För att uppfylla ett växande behov av programmeringsutbildning för yrkespersoner och att ta ämnet från labbet till mer informella utbildningsutrymmen, inrättade ett tekniskt museum nya klassrum för datavetenskap. Varje klassrum för programmering är utrustat med 30 studentstationer, alla med stationära datorer, ett lärarområde med tre interaktiva smarta paneler, och ett litet kontrollrum med rack och utrymme för en operatör. Museet planerar att tillföra fler klassrum och vill då kunna ha fler datorer, videokonferenssystem och VR-enheter.

UtmaningarATEN-lösningen
 • I varje klassrum behöver det finnas 30 studentstationer med datorer och tre smarta 4K-paneler för lektionspresentation
 • På grund av ett begränsat antal eluttag i klassrummen krävs PoE
 • För användning och kompatibilitet med de smarta 4K-panelerna krävs en USB-styrningskanal
 • Måste fungera med museets planer på framtida expansion och vara mycket flexibel och skalbar

Lösningen tillhandahåller dubbelriktat innehåll och skärmöverföring mellan läraren och studenterna, så att de kan fokusera helt på innehållet, dela arbetsinnehåll och diskutera kollaborativt med läraren. Studenterna kan dela innehållet på huvudskärmen med USB-funktionerna, samtidigt som läraren styr en students dator via pekskärmen på den smarta 4K-panelen. Systemet bygger på nätverksarkitektur av standardtyp och erbjuder stor expansionsflexibilitet när det gäller att lägga till nya enheter i framtiden.

VE8952T

4K HDMI över IP-sändare med PoE

VE8952R

4K HDMI över IP-mottagare med PoE

ES0152P

Växel för PoE-hantering av GbE med 52 portar

VK2100

ATEN kontrollsystem – Control Box

Flera intelligenta klassrum för interaktiv kursutveckling, produktion och delning

För att möjliggöra interaktiv kursdelning mellan olika campus, ville en utbildningsinstitution installera olika typer av intelligenta klassrum i en byggnad med 5 våningar som var nätverksanslutna till deras inspelnings- och sändningssystem för utbildning. Det finns sammanlagt 40 klassrum, vart och ett med en kapacitet på 60-70 studenter, inklusive intelligenta klassrum för forskning, och interaktiva klassrum utrustade med ett inspelningssystem med hög upplösning för inspelning av lektioner för efterbehandling. Andra intelligenta klassrum har en interaktivt utbildningssystem med laserprojektorer, e-whiteboards och magnetiska whiteboards.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Möjliggör forskning och diskussioner i intelligenta klassrum, vart och ett specialanpassat efter specifika krav
 • Distribuera HDMI-signaler för flera pekskärmar, e-whiteboards, magnetiska whiteboards och laserprojektorer
 • Utgångar för ett stort antal olika videosignaler från olika utbildningsteknikenheter till ett nätverk över 5 golv och 40 klassrum
 • Måste kunna integreras i större digitala utbildningsnätverk för interaktiv kursdelning mellan olika institutioner

Den intelligenta klassrumsteknologin är anpassad baserat på behoven för olika ämnen, så en ATEN VM5808H i varje klassrum tillhandahåller blixtsnabb växling mellan det stora antalet olika HDMI-källenheter och interaktiva skärmar. Tekniken fungerar som klassrummets AV-distributionssystem och är integrerat i systemintegratörens större nätverk och hanteringsplattform för utbildningsresurser. Enheterna i klassrummet styrs av ATEN:s kontrollsystem via ett intuitivt gränssnitt.

VM5808H

8 x 8 HDMI-matrisswitch med videovägg och skalare

VK2100

ATEN kontrollsystem – Control Box

Presentationssystem och kontrollrum för PBL-klassrum på ett universitetssjukhus

Ett universitetssjukhus hade byggt en ny byggnad specialutformad för medicinsk forskning inom bioteknik och artificiell intelligens inom ramen för ett myndighetsfinansierat innovationsprojekt. Till den nya byggnaden behövdes en lösning för 15 PBL-klassrum där studenter kunde studera och examineras. Lösningen måste även möjliggöra för läraren att interagera med studenterna i klassrummet och observera klassrummet från PBL-kontrollrummet. Lösningen behövde kunna integreras både i systemintegratörens komponenter och i NVR-systemet för att tillhandahålla signalvisning av högsta möjliga kvalitet.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Överföringssystem för 4K-presentationer i 15 PBL-klassrum för medicinstudenter
 • Integrera och styra presentationsinnehåll och kamera- och mikrofoningångar med NVR-servrar för observation av problemlösningsprocessen
 • Enheterna i klassrummet måste kunna hanteras på distans
 • Lärarna måste kunna se signalen för presentationskällan och kamerakällan samtidigt

ATEN:s presentationslösning integreras i pekpanelen, lärarens dator och skärmen för presentationsförhandsvisning via systemintegratörens kontrollsystem i klassrummet. Med ATEN:s kontrollsystem på en iPad i klassrummet och PBL-övervakningsrummet, kan läraren både fjärrstyra enheterna i klassrummet och se aktiviteterna i alla klassrum samtidigt tack vare VP1920-enhetens PiP/PoP-stöd, som medger visning av kameramatningen.

VK2200

ATEN kontrollsystem – Control Box Gen. 2 med dubbla LAN-portar

VP1920

9 x 2 4K presentation-matrisswitch

VC881

4K HDMI/DVI till HDMI-converter med ljudavskiljare

VK224

4-portars seriell expansionsbox

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan för att lära dig mer om ATEN:s lösningar.