Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Snabbt och smidigt beslutsfattande, utvecklad kontroll

Kontrollrum har alltid fungerat som dynamiska nervcentra för företag som anpassar sig och omstrukturerar när nya behov uppstår, och de senaste åren har inte varit ett undantag. Medan kontrollrummets viktigaste syfte fortfarande är att visualisera information effektivt för att förbättra personalens lägesuppfattning och stödja samarbete vid beslutsfattande, har omvälvande förändringar som pandemin, omfattande digitalisering och en explosion av data att analysera, tvingat oss att ta fram snabbare och bättre lösningar. Framtidens kontrollrum är här.

Marknaden för kontrollrum inom säkerhet i USD år 2028

71

Enligt en rapport från GMI var marknaden för kontrollrum inom säkerhetsområdet över 4,5 miljarder USD 2021 och förväntas växa med mer än 6 % CAGR från 2022 till 2028. 1

Ökad användning av AI och maskininlärning

85

Undersökningar 3 visar att 85 % av de svarande använde/planerade att börja använda AI-assisterade analyssystem för att effektivisera verksamheten i deras kontrollrum.

Besparingar från optimerad konsolergonomi

1000

Användning av ett människocentrerat arbetssätt vid utformning av kontrollrumskonsoler kan spara tusentals arbetstimmar per år om det tillämpas på hela systemet. 2

Effektivare LED-skärmar för kontrollrum

75

LED-displayer med direktvisning och finjusteringsfunktioner uppfyller de strikta kraven för kontrollrum i lednings- och kommandocentraler, och är upp till 75 % mer energisnåla än LCD-paneler. 4

Utmaningar

En explosion av nya datakällor, tillsammans med framsteg inom nätverksområdet, har skapat många nya möjligheter och några unika utmaningar för leverantörer av kontrollrumslösningar. Här är några av de största utmaningarna:
 • Mer data kräver fler skärmar och större flexibilitet
  För effektiv datavisualisering krävs fler skärmar, större videoväggar, tillsammans med flera visningsalternativ för flexibel övervakning, som delade skärmar och zoomfunktioner.
 • Informerat beslutsfattande kräver intuitiv åtkomst till flera system
  Åtkomsten till kontroller ska vara intuitiv för att användaren ska kunna arbeta smidigt och samtidigt övervaka flera undersystem, så att data kan behandlas snabbt och resurser användas effektivt.
 • Decentraliserade arbetsflöden kräver samarbetsteknik
  För smidiga arbetsflöden krävs snabba verktyg för samarbete, inklusive samarbete med personal på fältet, datadelning och felsökning mellan olika arbetsstationer och videoväggar.
 • Störningsfria tjänster kräver tillförlitlig drift dygnet runt
  Kontrollrummet måste stödjas av tillförlitlig teknik, med reserv- och redundansfunktioner för utrustning, strömförsörjning och nätverk som stödjer arbetsflöden med ständigt skiftande prioriteter.

ATEN-lösningar

ATEN har ett stort utbud av kontrollrumslösningar som är perfekta för uppdragskritiska tillämpningar som kräver säker och smidig KVM över IP-överföring, realtidsövervakning och ergonomiska arbetsstationer. Exempel på användningsområden är kommandocentraler, övervakningscentraler, NOC:er, flygledning och övervakning av produktionslinjer.
 • Lösningar med KVM över IP-switch och KVM över IP-matris för övervakning
  För bättre lägesuppfattning vid systemövervakning, så att fel kan upptäckas och felsökas direkt.
 • Videomatris-switch, KVM över IP och kontrollsystemlösningar för rapportering
  För att samla experter och berörda myndigheter, tillhandahålla information för ansvariga och diskutera optimala strategier.
 • Lösningar för KVM över IP-matris och Cat. 5-förlängare för operativ ledning
  För att tillhandahålla support så snabbt som möjligt när operatören informeras om en incident på fältet.
 • Driftlösningar med KVM över IP-switch och KVM över IP-matris
  För arbetsflöden som kräver hög koncentrationsnivå och effektivitet för att säkerställa smidig verksamhet i en process.

ATEN-lösningar i aktion

Övervakningscentraler för städer

Polisen i italienska Turin behövde ett system med nya kontrollrum för att förbättra säkerheten för allmänheten och koordinera det dagliga brottsförebyggande arbetet. Man ville också kunna använda kontrollrummen operativt vid större evenemang och händelser, som fotbollsmatcher, internationella möten, eller som kommandocentraler i krissituationer.
De behövde en lösning som gav bättre visualisering och informationsintegration för att möjliggöra snabba beslut och åtgärder i sådana situationer. Lösningen behövde även förbättra flexibiliteten i verksamheten och göra det möjligt för operatörerna, som övervakar olika områden i staden, att kommunicera med personal på fältet i realtid.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Massmediadistribution Flera videoväggar skulle installeras i tre olika kontrollrum med ett stort antal olika källenheter.
 • Fjärråtkomst Operatörerna behövde kunna nå alla datorer direkt, vilka alla var säkert placerade i ett separat serverrum
 • Enkel hantering Operatörer utan teknisk kunskap måste kunna styra videoväggen i alla kontrollrum.
 • Central kontroll Central kontroll via ett dedikerat, specialutformat gränssnitt på handhållna enheter.
 • Övervakning i realtid Ansluter ett stort antal skärmar och källor för övervakning av video från flera kameror på olika platser i realtid
 • Förbättrade arbetsflöden En enhetlig, intuitiv och arbetsflödesbaserad miljö som är mycket flexibel, konfigurerbar och responsiv

KE6900AT

DVI-I KVM over IP-sändare för en skärm

KE6900AR

DVI-I KVM over IP-mottagare för en skärm

KE6940AT

DVI-I KVM over IP-sändare för dubbla skärmar

KE6940AR

DVI-I KVM over IP-mottagare för dubbla skärmar

VM3200

32x32 modulär matrisswitch

VE805R

HDMI HDBaseT-Lite-mottagare med skalare (1080p vid 70 m) (HDBaseT Klass B)

VK2100

ATEN kontrollsystem – Control Box

Kontroll av SCADA-system för processautomatisering i ett oljeraffinaderi

Ett oljeraffinaderi med kapacitet att hantera omkring 230 000 fat råolja per dag behövde en lösning som lät operatörerna styra SCADA-servrarna både lokalt och på distans för att kunna hantera stora mängder information från deras processautomatiseringssystem. Anläggningen har serverrum på fyra olika platser som, förutom att de kör olika automatiska processer, även övervakar sensorinformation nedströms, trådlöst över långa avstånd. Serverrummen krävde funktioner för lokal kontroll, men av säkerhetsskäl tilläts inga stationära eller bärbara datorer i kontrollrummet på fjärrplatsen. Lösningen behövde samtidigt även stödja FHD, kunna installeras i rack och ha stöd för streckkodsläsare.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Processövervakning För att möjliggöra lokal övervakning, fjärrövervakning och kontroll av processinfrastruktur och utrustningsstatus
 • Säker lösning Av säkerhetsskäl tillåts inga datorer eller pekplattor i kontrollrummet på fjärrplatsen
 • Högupplösta visuella presentationer En lösning behövdes som stödjer FHD för noggrann informationsvisualisering
 • Bekväm installation En komplett men ändå liten och utrymmesbesparande lösning med låg strömförbrukning behövdes
 • Skärm med Dual-view Konsolstationer med Dual-view möjliggör övervakning av processflöden i realtid och samtidig drift
 • Panel Array Mode™ Möjliggör informationsintegration för optimerad visualisering av video från alla installerade SCADA-servrar samtidigt på en skärm
 • Maskinvarubaserad säkerhet Fristående 0U-maskinvaruklient garanterar säkerheten för stationära och bärbara datorer
 • Visuell klarhet Stöder HDMI vid FHD-upplösning på 1920 x 1200 @ 60 Hz för noggrann övervakning

KA8288

Dubble KVM över IP-konsolstation

CL3800

1U Ultra Short Depth Dual Rail WideScreen LCD Console (USB/HDMI/DVI/VGA)

KA7166

USB DVI KVM-adapter för virtuell media med stöd för smartkort

KN4116VA

1 lokal åtkomst och 4 för fjärråtkomst 16-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media

Kontrollrum för trafikövervakning, lokal myndighet

En storstad i sydostasien får ett ökande antal turister varje år. På grund av ett ökande antal bilar, trafiktillbud och brottslighet i staden, beslutade kommunledningen att uppgradera det digitala övervakningssystemet för stadens huvudgator för att övervaka offentliga platser och hjälpa till att trygga säkerheten för allmänheten genom att inrätta ett centralt kontrollrum. Andra viktiga uppgifter inkluderar proaktiv hantering av trafiksignaler i realtid för att undvika trängsel och att tillhandahålla videostöd för polisen.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Central övervakning Övervakningsvideo som överförs till kontrollrummet i realtid från kameror på olika platser i staden
 • Videovägg med 4K HDMI Videoöverföring i hög kvalitet för en videovägg med flera skärmar och stöd för upp till 4K-upplösning
 • Ultramjuka övergångar Källväxling i realtid med stabila och kontinuerliga strömmar för snabb incidentdetektion och optimal respons
 • Olika ingångsupplösningar Infrastruktur för övervakning ska tas i drift stegvis, så en blandning av 5 MP och 4K-kameror måste stödjas
 • Seamless Switch ™ Möjliggör realtidskontroll och växling mellan olika källor utan fördröjning, för oavbruten övervakning vid övergång från en videokälla till en annan
 • Central kontroll Tillhandahåller flera inbyggda kontrollgränssnitt, inklusive en kontrollapp, ett prisvinnande användargränssnitt, tryckknappar, seriell anslutning och Ethernet-anslutning
 • Videovägg med storleksomvandlare Levererar mjuk, synkroniserad video med optimal utgångsupplösning och kompromisslös precision över hela videoväggen
 • Fantastisk 4K Visar fantastiska, kristallklara bilder upp till 4K med de fina detaljerna för snabb analys av händelser och stöd för polisverksamhet.

VE816R

4K HDMI HDBaseT-mottagare med skalare (4K vid 100 m) (HDBaseT klass A)

VM3200

32x32 modulär matrisswitch

VS182A

4K HDMI-splitter med 2 portar

Taktisk kommandocentral för militär ordergivning och kommunikation

Ett statligt försvarsdepartement ville etablera en ny taktisk kommandocentral utformad runt en stor, central videovägg med extra skärmar som var optimerad för rapportering. Snabbväxling mellan AV-källor var mycket viktigt, eftersom befälhavare förlitar sig på videoväggen för realtidsrapportering av status för alla stridsresurser. De sökte en flexibel lösning som enkelt och snabbt kunde anpassas för att uppfylla behoven av snabb visning för effektivt beslutsfattande. Vidare är stabilitet och tillförlitlighet avgörande i militära kontrollrum, så lösningen behövde tillhandahålla backup-funktioner som garanterade tillgänglighet 24/7.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Videovägg för visualisering av information HDMI-videoväggen måste kunna visa tydliga bilder, och informationen måste kunna skickas tillbaka från fältet för omedelbar behandling och respons
 • Flexibel åtkomst AV-distribution ska vara enkel att kontrollera, fungera med många olika skärmkonfigurationer och möjliggöra snabbväxling mellan videokällor i realtid
 • Avbrottsfri drift 24/7 Systemet kräver hög tillgänglighet och störningsfri informationsvisualisering under kritiska operationer
 • Anpassade konfigurationsalternativ Integrerar olika videoingångs- och utgångsgränssnitt, och kodar de olika formaten för att tillhandahålla anpassad flexibilitet och alternativa videoväggskonfigurationer
 • Seamless Switch ™ Den här exklusiva ATEN-tekniken säkerställer mjuk, sömlös övergång vid växling mellan videoväggskällor, för kontinuerlig och tillförlitlig videoströmning
 • Tillförlitlig strömredundans Dubbla nätaggregat tillhandahåller den tillförlitliga strömredundans som krävs för verksamhet dygnet runt i en militär kommandocentral

VM1600A

16 x 16 modulär matrisswitch

VC810

HDMI till VGA-adapter

VS182A

4K HDMI-splitter med 2 portar

VS92A

VGA-splitter med 2 portar (350 MHz)

Informationsvisualisering för katastrofhjälp och resurscenter

En myndighetsledd organisation planerade att flytta sin katastrofhjälps- och räddningscentral till en ny byggnad. Som kontaktcentral i nödsituationer måste centralen kunna skicka ut personal och fordon snabbt och allokera alla hjälpresurser effektivt. Två team arbetade i kontrollrummet och i ett konferensrum, och eftersom det var en ny byggnad fanns ett dedikerat serverrum. För att öka effektiviteten och undvika fördröjningar behövde resursinformation och status för katastrofhjälpen kunna visas på kontrollrummets videovägg i realtid, såväl som på en videovägg i ett separat mötesrum för samlad översikt.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Informationsvisualisering Flera systembilder måste kunna visas samtidigt på olika platser där man växlar mellan viktigt bildinnehåll. Videoströmmen måste även vara så fri som möjligt från fördröjningar
 • Separation mellan människa-maskin Förläng signalerna från serverrummet till katastrofcentrets terminaler med upp till 70 meter
 • Flexibla driftlägen En enstaka konsol måste kunna styra flera servrar samtidigt för att göra det möjligt att ta tillvara kortast möjliga åtgärdsfönster, samtidigt som olika team måste kunna dela viktig information
 • Störningsfri drift dygnet runt För operativ ledning i kritiska situationer krävs ett störningsfritt system, så en säkerhetsfunktion måste finnas
 • Mångsidig videoväggsförlängning och kontroll Inbyggd videoväggsfunktion som tillhandahåller enastående flexibilitet och skalbarhet, med en visuellt förlustfri bildupplevelse och snabbväxling inom 0,3 sekunder
 • Boundless Switching Operatören kan enkelt flytta muspekaren över skärmgränserna för att växla mellan olika mottagare (Rx) för att använda tangentbordet och musen på de anslutna systemen
 • Stöder både samarbete och central kontroll Operatörer kan trycka och dra delat innehåll mellan skärmar för optimalt samarbete, medan KE-mottagare kan grupperas för användning och kontroll från en enstaka konsol
 • Arkitektur med Primär-Sekundär backup Vid problem med en CCKM-server kan backup-servern fortsätta driften, vilket säkerställer tillgänglighet 24/7

KE6900AT

DVI-I KVM over IP-sändare för en skärm

KE6900AR

DVI-I KVM over IP-mottagare för en skärm

KE6940AT

DVI-I KVM over IP-sändare för dubbla skärmar

KE6940AR

DVI-I KVM over IP-mottagare för dubbla skärmar

UCE32100

USB 2.0 CAT 5-extender med 4 portar (upp till 100 m)

CCKM

KVM över IP-matrishanterare

Ny flygledningscentral för optimering av flygledningssystem

Som en del av en regional modernisering som syftar till att maximera säkerheten vid hantering av ökad flygtrafik och effektivare utnyttjande av luftrummet, uppgraderade en civil flygmyndighet sitt befintliga flygledningssystem genom att bygga en ny flygledningscentral med serverrum som utnyttjade det senaste flygledningssystemet. Tillsammans med det nya FDP-systemet (behandlingssystem för flygdata) behövde de även installera ett nytt användargränssnitt för visning och övervakning av radardata i 2K x 2K-upplösning. Den gamla och nya centralen är anslutna via optisk fiberkabel i ett IP-nätverk, och flygledarna behövde kunna fjärrstyra de gamla och nya servrarna.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Fjärråtkomst till integrerade system Att tillhandahålla tillförlitlig åtkomst till ATM/FDP-informationssystem från flera arbetsstationer så att flygledningen kan utföra dataanalys och incidentrekonstruktion
 • En ergonomisk arbetsstation Servrarna behövde placeras på en våning längre ner i byggnaden på grund av ett begränsat utrymme i flygledartornet, och för att flygledarna skulle få en bekväm arbetsplats
 • Flexibel utrustning och utökad åtkomst Kräver flexibel åtkomst och obegränsad skalbarhet, med alternativ för ytterligare RJ45- och SFP-expansion
 • Flera konsoler, flexibel åtkomst Tillhandahåller flexibel, lokal åtkomst och fjärråtkomst till kritiska informationssystem med hjälp av KVM-produkter som passar olika budgetar, för både nya och äldre flygledartorn
 • KVM över IP-drift i realtid Med en växlingstid mellan olika fjärrkällor under 0.3 sekunder på kontrollrumsskärmarna, känns det som det finns en direktanslutning till servrarna vid övergången, med extremt liten latens
 • Stor mångsidighet och integrerbarhet Enkelt att installera med användarvänlig programvara som integreras i ATM- och FDP-system från tredje part för att tillhandahålla förlängning av visuellt förlustfri datavisualisering

KE6920R

2K DVI-D Dual-Link KVM over IP-mottagare med dubbel SFP

KE6940AT

DVI-I KVM over IP-sändare för dubbla skärmar

KE6940AR

DVI-I KVM over IP-mottagare för dubbla skärmar

CL6708MW

Single Rail DVI FHD LCD KVM-switch med 8 portar

CS1788

USB DVI Dual Link/Audio KVM-switch med 8 portar

CCKM

KVM över IP-matrishanterare

Mediahantering och visualisering för produktion och sändning

Ett TV-bolag planerade att renovera sin produktions- och sändningscentral för att effektivisera hanteringen av en ökad mängd medieinnehåll. Centralen bestod av ett huvudkontrollrum som innehöll både en sändningsavdelning och ett utrustningsrum, samt ytterligare tre underkontrollrum plus ett serverrum. I den här hektiska miljön behöver operatörerna kunna samarbeta i arbetsflöden där flera uppgifter måste utföras samtidigt för att uppnå effektiv programproduktion, schemaläggning och distribution. De måste även kunna övervaka viktiga mediatjänster, studiomiljöer, utrustning och nätverkstrafik. Produktions- och sändningscentralen måste också uppfylla höga säkerhets- och tillförlitlighetsstandarder.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Tjänster som är tillgängliga 24/7 Säkerställer smidig leverans av tjänster och feldetektering för arbetsflöden inom produktion och sändning genom övervakning av status för utgående sändningar, tjänstebelastningar och studioutrustning, allt med maximal bildkvalitet
 • Flexibel åtkomst Operatörer behöver använda en konsol för att flexibelt kunna styra servrar med olika funktioner vid hantering av olika arbetsflöden
 • Hög informationssäkerhet Eftersom de erbjuder studiotjänster och enheter för serverrack med innehåll från både privata företag och offentliga myndigheter, måste systemet upprätthålla högsta möjliga nivå av säkerhet och tillförlitlighet
 • Överlägsen videokvalitet Visuellt förlustfri kompression ger perfekt bildkvalitet i DVI vid full HD-upplösning för att undvika fel vid bildredigering
 • Boundless Switching Operatören kan enkelt flytta muspekaren över skärmgränserna för att växla mellan olika mottagare (Rx) för att använda de anslutna systemen
 • Effektivast möjliga samarbete Operatören kan trycka och dra för att dela innehåll direkt mellan olika skärmar, för effektivt samarbete vid sändningsverksamhet
 • CCVSR Stöder automatisk, helt transparent loggning av datoranvändning med fjärråtkomst, och använder ett eget filformat som uppfyller myndigheternas krav för sändningsverksamhet

KE6900AT

DVI-I KVM over IP-sändare för en skärm

KE6900AR

DVI-I KVM over IP-mottagare för en skärm

KN4116VA

1 lokal åtkomst och 4 för fjärråtkomst 16-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media

KA7176

USB VGA/Audio KVM-adapter för virtuell media

CCKM

KVM över IP-matrishanterare

CCVSR

Programvara för inspelning av videosession

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan för att lära dig mer om ATEN:s lösningar.