Vart köper jag | Partnerportal | eShop

e-Publication

Kataloger och Lösningsböcker


Professionellt ljud och professionell video

Urvalsguide för professionellt ljud och professionell video

Lösningsguide

Upptäck hur ATEN-lösningar kan hjälpa till att förändra din affärsverksamhet i alla tillämpningar och på alla marknader med hjälp av dessa omfattande guider.

Datacenter/ serverrum
Digital skyltning
Distansutbildnings
Fjärrhantering
Högteknologisk produktionslinje
Hybridarbetsplatser
Hybridmötesutrymme
Kontrollrum
Myndigheter
Office Desktop
Smarta klassrum
Vården


Fälthandbok

Dessa sammanställningar av fallstudier baseras på verkliga scenarier och är praktiskt grupperade efter tillämpning eller marknad, och ger en djupgående inblick i ATEN-lösningar på fältet.

Datacenter/ serverhallar
Klassrum
Kontrollrum
Mötesutrymmen


KVM-lösningar + USB-kringutrustning

ATEN har ett omfattande utbud av KVM-lösningar och USB-kringutrustning som uppfyller kraven på kontrollrum, serverrum och datacenter som ställs av större företag. Enheterna uppfyller även alla behov från vanliga konsumenter, användare av hybridkontor/WHF och SMB-kunder.

Hämta
Visa online


Professionella AV-lösningar

Våra professionella AV-lösningar ger kristallklara bilder från alla betraktelsevinklar – hemma, på kontoret, i kommersiella och industriella miljöer, såväl som i underhållnings- och IT-miljjöer.

Hämta
Visa online


Effektfördelning och racklösningar

ATEN:s intelligenta energilösningar uppfyller energibesparingskraven för serverrum och datacenter genom att tillhandahålla smart kontroll och hantering av strömfördelning, innovativa lösningar för överströmsskydd och optimalt anpassade produkter för serverrack.

Hämta
Visa online