Vart köper jag | Partnerportal | eShop

En ny dag på kontoret

Den traditionella ”arbetsdagen på kontoret” är troligen historia. Många anställda – och deras arbetsgivare – har under covid-restriktionerna upptäckt fördelarna med att kunna arbeta flexibelt från valfri plats. Anställda håller redan på att övergå till det nya normala, samtidigt som de omvärderar gamla arbetssätt och provar nya för att komma fram till hur den framtida arbetsmodellen ska se ut. Vad vi redan vet är att intelligenta, optimerade arbetsflöden och bättre effektivitet i kärnverksamheten är det som alla fokuserar på nu. Men hur ska det implementeras?

Hur ser det nya normala ut på hybridarbetsplatser?

Arbetsplatserna har utvecklats i en ganska jämn takt länge, men COVID 19-pandemin har medfört en ökad förändringstakt, och en del bedömare tror att arbetsplatserna snart kommer att vara oigenkännliga jämfört med tidigare. När människor nu börjar återgå till arbetet handlar det inte så mycket om att kontoret har förändrats, utan mer om hur det används. Med trenden mot samarbetsbaserade aktiviteter i team istället för individuellt arbete vid arbetsstationer, är det troligt att samarbetsfrämjande, multifunktionella mötesplatser blir viktigare, även om den totala kontorsytan minskar. Det här har stor betydelse för integratörer av IT- och nätverkssystem, såväl som för leverantörer av lösningar för samarbetsfrämjande arbetsplatser.

Utmaningar

När organisationer nu blickar framåt och tar beslut om deras framtida arbetskultur, är det inte troligt att det handlar om ett binärt val, utan mer om något mer flexibelt: En hybridarbetsplats för anpassningsbara anställda som kan arbeta från valfri plats, eller där de är mest produktiva 1. För leverantörer av arbetsplatslösningar är det här därför några av de främsta utmaningarna:
 • Mötesutrymmena måste vara mycket kompatibla, och distansdeltagarna utanför kontoret måste ha bra anslutning
 • Anställda som arbetar på distans måste kunna känna sig lika involverade som övriga deltagare
 • Anställda som arbetar på distans måste ha tillgång till samma verktyg som när de befinner sig på kontoret
 • Arbetsstationerna måste vara flexibla och ha god ergonomi för personal som arbetar heltid på kontoret och för personal utan fasta arbetsstationer
 • Flexibla anställda måste ha rätt anslutnings- och åtkomstmöjligheter för att kunna vara produktiva även när de arbetar på annan plats

Med den här typen av flexibla lösningar kommer företag och anställda att kunna överbrygga gapet mellan varierande arbetsarrangemang och säkerställa att produktivt hybridarbete är här för att stanna.

ATEN-lösningar

ATEN är specialister på flexibla, lättdistribuerade lösningar för flexibelt arbete och distansarbete, som möjliggör framtidssäkring av organisationsmässig produktivitet och uppfyller de ständigt förändrade behoven hos både anställda och arbetsgivare. Det här inkluderar:
 • Lösningar för samarbetsfrämjande mötesutrymmen anpassade för distansdeltagare och smidig BYOD-aktiverad kommunikation i konferensrum och mötesutrymmen
 • Innovativa lösningar för innehållsskapande som möjliggör engagerande proffsigt innehåll som är enkelt att producera och liveströmma, för det nya normala med allt mer videoinnehåll
 • Smidiga lösningar med KVM desktop-switchar som ger bättre produktivitet, ergonomi och anpassningsbarhet, för smartare arbete i ett hybridarbetslandskap under ständig utveckling
 • Lösningar för portabel anslutning som utökar enheternas funktionalitet och ger mobila anställda maximal flexibilitet att arbeta var som helst
 • Lösningar för säker fjärråtkomst, som möjliggör fjärrhantering av IT-infrastruktur och effektivt distansarbete, med fullständig tillgång till alla resurser på arbetsplatsen

Fördelar med ATEN

Fördelar med ATEN:s lösningar för hybridarbetsplatser:

Förbättrade samarbetsmöjligheter för mötesdeltagare på distans

När företag nu ska starta om den digitala arbetsplatsen för det nya normala, är implementering av välfungerande mötesplatser för teaminteraktion nyckeln till produktivitet och resultat. ATEN:s lösningar tillhandahåller samarbetsfrämjande funktioner som ökar medarbetarnas engagemang vid distansmöten, som BYOD och interaktiva whiteboards, för alla typer av hybridarbetsmodeller.

Professionellt innehållsskapande och liveströmning för företag

Att utöka verksamhetens räckvidd med professionellt videoinnehåll som kan delas med strategiska partners och kunder i hela världen har blivit avgörande. ATEN:s lösningar möjliggör övergång till ett virtuellt format för yrkesmässor, konferenser, och t.o.m. företagsutbildning, med dynamiska effekter och tvåkameraväxling, som kan liveströmmas till valfri stömningsplattform.

Direkta, intrångssäkra anslutningar för effektivt distansarbete

För att undvika de IT-säkerhetsrisker som är förknippade med programvarulösningar, tillhandahåller ATEN:s enports KVM över IP-switchar en säker, maskinvarubaserad lösning för distansarbetare. Lösningen erbjuder fjärranslutning till företagssystem för synkroniserat arbete i realtid, med säker fjärråtkomst till digital video, ljud och virtuella medier via fjärrkontroll på BIOS-nivå av kontorsbaserade datorer och arbetsstationer.

Säker åtkomst för fjärrhantering av IT-infrastruktur

ATEN:s över IP-lösningar erbjuder smidig, säker fjärråtkomst för alla enheter i alla typer av serverrum. Hela infrastrukturen kan nås överallt via en enstaka portal, vilket möjliggör fjärrhantering av viktiga system i realtid för att kunna upprätthålla de sömlösa IT-tjänster som krävs för att hålla verksamheten igång.

Fokus på flexibla arbetsplatslösningar

Som ledande leverantör av integrerade AV/IT-lösningar, förstår ATEN att utvecklingen av arbetsplatserna medför nya anslutningsutmaningar, så våra distans- och hybridarbetslösningar är tillräckligt flexibla för att passa för många olika tillämpningar, både på och utanför kontoret. Lösningarna möjliggör för distansarbetare att delta och vara produktiva var de än befinner sig.

Video med upp till True 4K för engagerande visuella upplevelser

För en smidig verksamhet är det mycket viktigt att kunna tillhandahålla sömlös video av högsta kvalitet för att säkerställa att medarbetarna på kontoret, distansarbetare och personal som arbetar både på och utanför kontoret erbjuds bästa möjliga videoupplevelse. ATEN:s skrivbordslösningar och lösningar för innehållsskapande, fjärråtkomst och dockningsstationer, stöder högsta möjliga upplösningar och bildkvalitet för tillämpningar i alla hybridarbetsplatsmodeller.

ATEN-lösningar i aktion

Konferensrum med avancerade moderatorfunktioner anpassade för distansdeltagare

Som en del av övergången till en hybridarbetsmodell, beslutade ett företag att uppgradera sin konferensrumsutrustning så att distansdeltagarna skulle få samma tillgång till resurser som övriga deltagare, känna sig lika inkluderade och upprätthålla produktiviteten. För det här behövde företaget en AV-distributions- och konferenslösning med stöd för moderatorer, med enkel åtkomst, avancerade ljudfunktioner och stöd för samarbete både på och utanför kontoret. Lösningen behövde också möjliggöra innehållsdelning på ett sätt som gjorde att distansarbetare kände sig lika inkluderade och hade tillgång till samma resurser som deltagarna i rummet.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Enkel innehållsdelning och samarbete mellan mötesdeltagare på kontoret och distansdeltagare
 • Integrering av olika källor som använder olika analoga/digitala gränssnitt
 • Mötesmoderatorer måste hantera utdataskärmar för ett sömlöst flöde
 • Extrahera ljud och anslut till befintligt ljudsystem; överlagra mikrofoningång över andra ljudkällor för samarbete

ATEN:s lösning är koncentrerad i en mycket kompatibel men ändå kompakt enhet som konsoliderar flera källformat. Lösningen erbjuder dubbelriktad multiströmning som möjliggör innehållsdelning till och från distansdeltagare, samtidigt som moderatorn diskret kan komma åt alla utdataskärmar för att växla innehåll eller ändra inställningar. Lösningen stöder inbäddning/avinbäddning av ljud och mixning av mikrofoningång med en extern analog eller digital ljudkälla, för sömlös interaktion mellan alla deltagare, var de än befinner sig.

VP2730

7 x 3 sömlös presentation-matrisswitch med skalare, streaming, ljudmixer och HDBaseT

VS182A

4K HDMI-splitter med 2 portar

Smidig kommunikation för spontana möten i multifunktionella utrymmen

Ett företag sökte efter en presentationslösning för sitt multifunktionella mötesutrymme för att kunna optimera produktivitet och kommunikation genom effektivare interaktion mellan medarbetarna i den nya hybridarbetsmiljön. Företaget ville ha en lösning som både möjliggör snabba möten när som helst och en hög grad av samarbete mellan teammedlemmarna. Flera deltagare måste kunna visa innehåll samtidigt och dela material direkt, samtidigt som de ska kunna anteckna och kommentera i delade filer för effektiv projekthantering. Stöd för både Apple och Android-baserade enheter krävdes.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Möjliggör spontana diskussioner där flera teammedlemmar kan visa innehåll samtidigt
 • Tillhandahåll ett produktivt och interaktivt mötesutrymme med möjligheter till idéutbyte online
 • Möjliggör distansdeltagande i möten och delning av innehåll från olika platser på kontoret för att upprätthålla social distans
 • Dela innehåll samtidigt och säkert med användning av egna enheter för effektivt BYOD-samarbete efter behov

Skapar en strömlinjeformad samarbetsmiljö med tillförlitliga anslutningar för delade presentationer med upp till 4K HDR. ATEN-lösningen kompletterar och förstärker funktioner som whiteboard, chattrum och fildelning genom effektiva BYOD-möten efter behov och samtidig dubbelriktad multistreaming som möjliggör för distansdeltagare att strömma innehåll från sina egna bärbara datorer eller mobila enheter över en säker anslutning i samma LAN. Lösningen ökar produktiviteten både på individuell nivå och teamnivå när hybridarbetsplatsen nu blir verklighet.

VP2120

Smidig presentationsswitch med Quad View multiströmning

Smidig multivyfunktion vid skrivbordet med USB-C-anslutning

För att kunna skapa en smartare och mer ergonomisk miljö för sina anställda ville ett designföretag framtidssäkra sina arbetsstationer genom skrivbordslösningar med höga prestanda, optimerade för produktiv multitasking. Lösningen behövde tillhandahålla USB-C-anslutning och snabb, växling mellan flera datorer, med upplösningar på upp till 4K. Företaget ville även ha flexibilitet att kunna använda arbetsstationer med dubbla 4K-skärmar och möjlighet att daisy chain-koppla ytterligare skärmar i ett utökat skrivbord. Lösningen skulle också erbjuda enkel anslutning för mobila enheter och kringutrustning, för optimal smidighet för både den fasta personalen på kontoret och medarbetarna som arbetade flexibelt.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Lösningen måste införlivas i en användarfokuserad multimediamiljö med arbetsstationer för att främja produktivitet och kreativitet
 • Kräver olika visningskonfigurationer för arbetsstationerna och möjlighet att ansluta mobila enheter via USB-C
 • Bör optimera arbetsflöden med sömlös kontroll av flera datorer vid tillämpningar med flera skärmar
 • Kräver god videokvalitet och snabb anslutning till speciell kringutrustning och datalagringsenheter

Möjliggör enkel växling mellan olika innehållskällor och bekväm multitasking vid skrivbordskonsoler med bibehållen produktivitet. Installation av två olika modeller av KVMP-switchar möjliggör olika skärmkonfigurationer mellan arbetsstationerna och enkel anslutning av bärbara datorer för obegränsad åtkomst till systemresurser. Det här ger kraft och flexibilitet till medarbetarna, både på och utanför kontoret. Med ATEN Boundless Switching kan användarna enkelt flytta musmarkören över skärmkanter för att växla skärmkällor och kontroll.

CS1953

USB-C DisplayPort Hybrid KVMP™-switch med 3 portar

CM1284

USB 4K HDMI Multi-View KVMP™-switch med 4 portar

Arbeta var som helst med USB-C-anslutning och kraftfulla skrivbordsfunktioner

På grund av förändrade arbetsmönster på investmentbolaget, ville en finansanalytiker både skapa en arbetsstation hemma och möjliggöra arbete från valfri plats för att underlätta övergången till det nya normala. Han behövde en USB-C-dockningsstation som var portabel och ergonomisk, men ändå tillräckligt kraftfull för anslutning av en extern 4K-skärm för att bättre kunna visualisera information och utvärdera data. Han behövde också en fast anslutning till Internet och för att kunna ladda andra enheter. Dockningsstationen behövde även ha kortläsare och stödja ett headset.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Behövde en total uppgradering i ett steg för en bärbar dator som tillhandahöll all extra expansion som krävs för flexibelt arbete
 • Lösningen behövde vara mycket portabel och lätt, men även extremt robust
 • Behövde stöd för 4K-upplösning på en enstaka HDMI-skärm, med möjlighet till dubbel 1080p-expansion på två skärmar
 • Dockningsstationen måste tillhandahålla direkt strömöverföring för att möjliggöra kontinuerlig laddning av enheter och kringutrustning under arbetet

ATEN-lösningen möjliggör för en dataanalytiker att använda en enstaka USB-C-kabel för att ladda, överföra data och utöka sin arbetsstation med ytterligare 10 portar. Dockningsstationens aluminiuminneslutning gör den både lätt och robust. Den bärbara datorn kan placeras på stationen för att spara utrymme, vilket även möjliggör bekvämt tangentbordsarbete och håller den bärbara datorn svalare. Ett headset/mikrofon eller kringutrustning av USB-typ-A, som externa hårddiskar och tangentbord i full storlek, kan anslutas för att enkelt utöka arbetsstationen.

UH3234

USB-C-dockningsstation med flera portar och power pass-through

Professionell produktionsstudio för en person som möjliggör arbete från valfri plats

Säljavdelningen på ett litet techföretag höll på att övergå till en adaptiv arbetsmodell och behövde en snabb och enkel lösning för distansarbete som lät dem konvertera vilken kamera som helst till en webbkamera med hög bildkvalitet för liveströmning av affärspresentationer och säljmöten på olika CDN- och OBS-plattformar. På grund av det stora antalet säljare behövde lösningen vara kostnadseffektiv och stödja så många plattformar som möjligt, samtidigt som den måste ha tillräckligt med funktioner för att säljarna skulle kunna skapa de innovativa presentationer som krävdes för att göra bra affärer och förbättra varumärkets image.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Producera effektivt innehåll för liveströmning direkt, utan behov av komplicerad installation
 • En plug & play-lösning för presentationer, säljmöten, webbinarier och märkesrelaterat innehåll
 • Stöd för liveströmning, webbcasting och videokonferenser på olika plattformar
 • Högupplöst video som överträffar de flesta webbkameror och har stöd för PiP och närbilder

ATEN CAMLIVETM PRO avbildar okrypterade HDMI-signaler från videokameror, DSLR-enheter och actionkameror i upp till 1080p@60 Hz. Med stöd för två kameror kan fältsäljare använda PiP för att effektivt demonstrera produkter och förstärka presentationer. En mikrofon kan anslutas för professionellt ljud och systemet kontrolleras genom anslutning till säljarens Android/iOS-mobil via Bluetooth. CAMLIVE™ PRO stöder Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, och Skype för mångsidighet.

UC3022

CAMLIVE™ PRO (dubbel HDMI till USB-C UVC videoinspelning)

Strömningslösningar för bekväm, professionell videoproduktion

Eftersom det blir allt viktigare med dynamiskt videoinnehåll för att engagera publiken inom alla aspekter av hybridlandskapet, sökte ett nystartat mediaföretag efter ett bekvämt verktyg för deras studio. Studion skulle ha liveströmningsfunktioner så att de kunde skapa engagerande reklaminnehåll för sina olika kanaler och för att öka sin närvaro på sociala medier över alla plattformar. En stor del av innehållet skulle bestå av direktsända intervjuer med branschledare, så lösningen behövde vara portabel. De skulle även skapa handledningar, reklam och webbaserat utbildningsmaterial inom olika områden i FHD.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Anpassat innehållsskapande på professionell nivå för effektivare förmedling av budskap och större räckvidd.
 • Behövde en kompakt, portabel, allt-i-ett-lösning optimerad för enklast möjliga användning för liveströmningsproduktioner i full HD
 • Behövde en lösning som kunde kontrolleras av iPad eller Android tablet
 • Nystartsföretaget ville skapa media för att bygga upp ett videobibliotek

StreamLIVE™ PRO kan liveströmma till två plattformar samtidigt från i stort sett valfri plats via en Ethernet-anslutning, så att företaget kan nå en större publik. OnAir™ Pro-appen inkluderar kraftfulla funktioner, så att de kan använda olika anpassade layouter och skapa rubriköverlagringar med professionella effekter utanför kontoret. StreamLIVE™ PRO är också ett portabelt videoproduktionssystem som kan tas med överallt, så att företaget t.ex. kan intervjua människor på valfri plats.

UC9040

StreamLIVE™ PRO allt-i-ett flerkanalig AV-mixer

Fullständig, obegränsad åtkomst över IP till huvudkontorets resurser för distansarbetare

Ett företag där hälften av personalen distansarbetade, sökte en lösning som tillhandahöll en direkt och säker anslutning för distansarbetarna, så att de kunde nå företagsresurser med så lite störningar i arbetsflödet som möjligt. Eftersom distansarbetarna behövde kunna komma åt konfidentiell företagsinformation, var en programvarulösning utesluten av säkerhetsskäl. De behövde en maskinvarubaserad lösning där alla fjärranslutningar var krypteringsskyddade, så att data och arbetsflöden var säkrade längs hela kedjan, samtidigt som medarbetarna måste kunna arbeta synkroniserat i realtid för att upprätthålla produktiviteten.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Behövde säker fjärrdataåtkomst till digital video, ljud och virtuell media genom fjärrkontroll av datorer och arbetsstationer på kontoret.
 • Kontorsresurser som auktoriserad programvara, datorkraft och nätverksutrustning, måste vara tillgänglig från hemmakontoret
 • En maskinvarubaserad lösning för säkring av data- och informationsflöden längs hela kedjan
 • Åtkomst på BIOS-nivå utan behov av programvaruinstallation eller oro för datorvirus

CN9950-enheterna möjliggjorde för distansarbetare att komma åt arbetsstationer och utrustning på kontorsnätverket från valfri plats. En auktoriserad virtuell mediafunktion stöder filapplikationer och programvaruinstallation, medan integrering av sessionsövervakningsprogram möjliggör för administratörer på kontoret att spåra obehörig användning och andra incidenter. Maskinvarans fjärråtkomstväg är separat från verksamhetens nätverk för att undvika dataläckage och bakdörrar, vilket även omöjliggör intrång av hackare.

CN9950

1-Enkelports 4K DisplayPort KVM over IP-switch för lokal/fjärrdelningsåtkomst

IT-infrastrukturhantering för sömlös tjänstleverans i det nya normala

En myndighetsavdelning fick i uppdrag att implementera nya leveransmetoder för att förbättra enhetliga informationstjänster för medborgarna. De behövde först ordna centraliserad åtkomst till viktiga system, med fjärrhantering i realtid av alla relevanta datacenter som var inblandade i leverans av de digitala tjänsterna. De sökte efter en fjärrhanteringslösning som inte bara skulle fungera väl med deras befintliga infrastruktur, utan även inkluderade intelligent strömhantering och -skydd, för att kunna säkerställa drift dygnet runt och sömlös leverans av tjänsterna som var integrerade över de olika kanalerna.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Behövde en mycket säker över IP-lösning för hantering och fjärrkontroll av flera servrar på olika platser
 • Krävs för att möjliggöra leverans av myndighetstjänster som är integrerade över flera kanaler och tillhandahåller en enhetlig och smidig användarupplevelse
 • Flexibilitet att kunna arbeta med olika plattformar och gränssnitt
 • På grund av kraven på datasekretess, måste fjärråtkomst till alla servrar i datacentren vara helt säker

Konsoliderar hanteringen av komplexa IT-miljöer inom olika myndigheter och offentlig verksamhet, med en hög grad av plattforms- och enhetsintegrering. Central åtkomst till viktiga system och fjärrhantering i realtid, inklusive åtkomst på BIOS-nivå och kontroll av servrar för att möjliggöra snabbare respons vid nödsituationer och säkerställa sömlös tillgång till myndighetstjänster. ATEN:s egenutvecklade operativsystem som tillhandahålls av konsolstationer tillsammans med KVM över IP-switchar, säkerställer den säkerhetsnivå som krävs för fjärråtkomst.

CC2000 3.0

Programvara för centraliserad hantering

SN0132CO

32-Portars seriekonsolserver med dubbel strömförsörjning/LAN

OL3000HV

Professionell UPS online

KA8278

VGA/HDMI KVM över IP-konsolstation

KN1116VA

1 16-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media (1920 x 1200) för lokal åtkomst och 1 för fjärråtkomst

CL5800

PS/2-USB VGA Dual Rail LCD-konsol med stöd för USB-kringutrustning

PE8324

Miljösmart PDU med 24 uttag, utgångsmätnings- och omkopplingsfunktion och specifikationen 30A/32A

CCVSR

Programvara för inspelning av videosession

ATEN-lösningar i aktion

Konferensrum med avancerade moderatorfunktioner anpassade för distansdeltagare

Som en del av övergången till en hybridarbetsmodell, beslutade ett företag att uppgradera sin konferensrumsutrustning så att distansdeltagarna skulle få samma tillgång till resurser som övriga deltagare, känna sig lika inkluderade och upprätthålla produktiviteten. För det här behövde företaget en AV-distributions- och konferenslösning med stöd för moderatorer, med enkel åtkomst, avancerade ljudfunktioner och stöd för samarbete både på och utanför kontoret. Lösningen behövde också möjliggöra innehållsdelning på ett sätt som gjorde att distansarbetare kände sig lika inkluderade och hade tillgång till samma resurser som deltagarna i rummet.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Enkel innehållsdelning och samarbete mellan mötesdeltagare på kontoret och distansdeltagare
 • Integrering av olika källor som använder olika analoga/digitala gränssnitt
 • Mötesmoderatorer måste hantera utdataskärmar för ett sömlöst flöde
 • Extrahera ljud och anslut till befintligt ljudsystem; överlagra mikrofoningång över andra ljudkällor för samarbete

ATEN:s lösning är koncentrerad i en mycket kompatibel men ändå kompakt enhet som konsoliderar flera källformat. Lösningen erbjuder dubbelriktad multiströmning som möjliggör innehållsdelning till och från distansdeltagare, samtidigt som moderatorn diskret kan komma åt alla utdataskärmar för att växla innehåll eller ändra inställningar. Lösningen stöder inbäddning/avinbäddning av ljud och mixning av mikrofoningång med en extern analog eller digital ljudkälla, för sömlös interaktion mellan alla deltagare, var de än befinner sig.

VP2730

7 x 3 sömlös presentation-matrisswitch med skalare, streaming, ljudmixer och HDBaseT

VS182A

4K HDMI-splitter med 2 portar

Smidig kommunikation för spontana möten i multifunktionella utrymmen

Ett företag sökte efter en presentationslösning för sitt multifunktionella mötesutrymme för att kunna optimera produktivitet och kommunikation genom effektivare interaktion mellan medarbetarna i den nya hybridarbetsmiljön. Företaget ville ha en lösning som både möjliggör snabba möten när som helst och en hög grad av samarbete mellan teammedlemmarna. Flera deltagare måste kunna visa innehåll samtidigt och dela material direkt, samtidigt som de ska kunna anteckna och kommentera i delade filer för effektiv projekthantering. Stöd för både Apple och Android-baserade enheter krävdes.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Möjliggör spontana diskussioner där flera teammedlemmar kan visa innehåll samtidigt
 • Tillhandahåll ett produktivt och interaktivt mötesutrymme med möjligheter till idéutbyte online
 • Möjliggör distansdeltagande i möten och delning av innehåll från olika platser på kontoret för att upprätthålla social distans
 • Dela innehåll samtidigt och säkert med användning av egna enheter för effektivt BYOD-samarbete efter behov

Skapar en strömlinjeformad samarbetsmiljö med tillförlitliga anslutningar för delade presentationer med upp till 4K HDR. ATEN-lösningen kompletterar och förstärker funktioner som whiteboard, chattrum och fildelning genom effektiva BYOD-möten efter behov och samtidig dubbelriktad multistreaming som möjliggör för distansdeltagare att strömma innehåll från sina egna bärbara datorer eller mobila enheter över en säker anslutning i samma LAN. Lösningen ökar produktiviteten både på individuell nivå och teamnivå när hybridarbetsplatsen nu blir verklighet.

VP2120

Smidig presentationsswitch med Quad View multiströmning

Smidig multivyfunktion vid skrivbordet med USB-C-anslutning

För att kunna skapa en smartare och mer ergonomisk miljö för sina anställda ville ett designföretag framtidssäkra sina arbetsstationer genom skrivbordslösningar med höga prestanda, optimerade för produktiv multitasking. Lösningen behövde tillhandahålla USB-C-anslutning och snabb, växling mellan flera datorer, med upplösningar på upp till 4K. Företaget ville även ha flexibilitet att kunna använda arbetsstationer med dubbla 4K-skärmar och möjlighet att daisy chain-koppla ytterligare skärmar i ett utökat skrivbord. Lösningen skulle också erbjuda enkel anslutning för mobila enheter och kringutrustning, för optimal smidighet för både den fasta personalen på kontoret och medarbetarna som arbetade flexibelt.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Lösningen måste införlivas i en användarfokuserad multimediamiljö med arbetsstationer för att främja produktivitet och kreativitet
 • Kräver olika visningskonfigurationer för arbetsstationerna och möjlighet att ansluta mobila enheter via USB-C
 • Bör optimera arbetsflöden med sömlös kontroll av flera datorer vid tillämpningar med flera skärmar
 • Kräver god videokvalitet och snabb anslutning till speciell kringutrustning och datalagringsenheter

Möjliggör enkel växling mellan olika innehållskällor och bekväm multitasking vid skrivbordskonsoler med bibehållen produktivitet. Installation av två olika modeller av KVMP-switchar möjliggör olika skärmkonfigurationer mellan arbetsstationerna och enkel anslutning av bärbara datorer för obegränsad åtkomst till systemresurser. Det här ger kraft och flexibilitet till medarbetarna, både på och utanför kontoret. Med ATEN Boundless Switching kan användarna enkelt flytta musmarkören över skärmkanter för att växla skärmkällor och kontroll.

CS1953

USB-C DisplayPort Hybrid KVMP™-switch med 3 portar

CM1284

USB 4K HDMI Multi-View KVMP™-switch med 4 portar

Arbeta var som helst med USB-C-anslutning och kraftfulla skrivbordsfunktioner

På grund av förändrade arbetsmönster på investmentbolaget, ville en finansanalytiker både skapa en arbetsstation hemma och möjliggöra arbete från valfri plats för att underlätta övergången till det nya normala. Han behövde en USB-C-dockningsstation som var portabel och ergonomisk, men ändå tillräckligt kraftfull för anslutning av en extern 4K-skärm för att bättre kunna visualisera information och utvärdera data. Han behövde också en fast anslutning till Internet och för att kunna ladda andra enheter. Dockningsstationen behövde även ha kortläsare och stödja ett headset.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Behövde en total uppgradering i ett steg för en bärbar dator som tillhandahöll all extra expansion som krävs för flexibelt arbete
 • Lösningen behövde vara mycket portabel och lätt, men även extremt robust
 • Behövde stöd för 4K-upplösning på en enstaka HDMI-skärm, med möjlighet till dubbel 1080p-expansion på två skärmar
 • Dockningsstationen måste tillhandahålla direkt strömöverföring för att möjliggöra kontinuerlig laddning av enheter och kringutrustning under arbetet

ATEN-lösningen möjliggör för en dataanalytiker att använda en enstaka USB-C-kabel för att ladda, överföra data och utöka sin arbetsstation med ytterligare 10 portar. Dockningsstationens aluminiuminneslutning gör den både lätt och robust. Den bärbara datorn kan placeras på stationen för att spara utrymme, vilket även möjliggör bekvämt tangentbordsarbete och håller den bärbara datorn svalare. Ett headset/mikrofon eller kringutrustning av USB-typ-A, som externa hårddiskar och tangentbord i full storlek, kan anslutas för att enkelt utöka arbetsstationen.

UH3234

USB-C-dockningsstation med flera portar och power pass-through

Professionell produktionsstudio för en person som möjliggör arbete från valfri plats

Säljavdelningen på ett litet techföretag höll på att övergå till en adaptiv arbetsmodell och behövde en snabb och enkel lösning för distansarbete som lät dem konvertera vilken kamera som helst till en webbkamera med hög bildkvalitet för liveströmning av affärspresentationer och säljmöten på olika CDN- och OBS-plattformar. På grund av det stora antalet säljare behövde lösningen vara kostnadseffektiv och stödja så många plattformar som möjligt, samtidigt som den måste ha tillräckligt med funktioner för att säljarna skulle kunna skapa de innovativa presentationer som krävdes för att göra bra affärer och förbättra varumärkets image.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Producera effektivt innehåll för liveströmning direkt, utan behov av komplicerad installation
 • En plug & play-lösning för presentationer, säljmöten, webbinarier och märkesrelaterat innehåll
 • Stöd för liveströmning, webbcasting och videokonferenser på olika plattformar
 • Högupplöst video som överträffar de flesta webbkameror och har stöd för PiP och närbilder

ATEN CAMLIVETM PRO avbildar okrypterade HDMI-signaler från videokameror, DSLR-enheter och actionkameror i upp till 1080p@60 Hz. Med stöd för två kameror kan fältsäljare använda PiP för att effektivt demonstrera produkter och förstärka presentationer. En mikrofon kan anslutas för professionellt ljud och systemet kontrolleras genom anslutning till säljarens Android/iOS-mobil via Bluetooth. CAMLIVE™ PRO stöder Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, och Skype för mångsidighet.

UC3022

CAMLIVE™ PRO (dubbel HDMI till USB-C UVC videoinspelning)

Strömningslösningar för bekväm, professionell videoproduktion

Eftersom det blir allt viktigare med dynamiskt videoinnehåll för att engagera publiken inom alla aspekter av hybridlandskapet, sökte ett nystartat mediaföretag efter ett bekvämt verktyg för deras studio. Studion skulle ha liveströmningsfunktioner så att de kunde skapa engagerande reklaminnehåll för sina olika kanaler och för att öka sin närvaro på sociala medier över alla plattformar. En stor del av innehållet skulle bestå av direktsända intervjuer med branschledare, så lösningen behövde vara portabel. De skulle även skapa handledningar, reklam och webbaserat utbildningsmaterial inom olika områden i FHD.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Anpassat innehållsskapande på professionell nivå för effektivare förmedling av budskap och större räckvidd.
 • Behövde en kompakt, portabel, allt-i-ett-lösning optimerad för enklast möjliga användning för liveströmningsproduktioner i full HD
 • Behövde en lösning som kunde kontrolleras av iPad eller Android tablet
 • Nystartsföretaget ville skapa media för att bygga upp ett videobibliotek

StreamLIVE™ PRO kan liveströmma till två plattformar samtidigt från i stort sett valfri plats via en Ethernet-anslutning, så att företaget kan nå en större publik. OnAir™ Pro-appen inkluderar kraftfulla funktioner, så att de kan använda olika anpassade layouter och skapa rubriköverlagringar med professionella effekter utanför kontoret. StreamLIVE™ PRO är också ett portabelt videoproduktionssystem som kan tas med överallt, så att företaget t.ex. kan intervjua människor på valfri plats.

UC9040

StreamLIVE™ PRO allt-i-ett flerkanalig AV-mixer

Fullständig, obegränsad åtkomst över IP till huvudkontorets resurser för distansarbetare

Ett företag där hälften av personalen distansarbetade, sökte en lösning som tillhandahöll en direkt och säker anslutning för distansarbetarna, så att de kunde nå företagsresurser med så lite störningar i arbetsflödet som möjligt. Eftersom distansarbetarna behövde kunna komma åt konfidentiell företagsinformation, var en programvarulösning utesluten av säkerhetsskäl. De behövde en maskinvarubaserad lösning där alla fjärranslutningar var krypteringsskyddade, så att data och arbetsflöden var säkrade längs hela kedjan, samtidigt som medarbetarna måste kunna arbeta synkroniserat i realtid för att upprätthålla produktiviteten.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Behövde säker fjärrdataåtkomst till digital video, ljud och virtuell media genom fjärrkontroll av datorer och arbetsstationer på kontoret.
 • Kontorsresurser som auktoriserad programvara, datorkraft och nätverksutrustning, måste vara tillgänglig från hemmakontoret
 • En maskinvarubaserad lösning för säkring av data- och informationsflöden längs hela kedjan
 • Åtkomst på BIOS-nivå utan behov av programvaruinstallation eller oro för datorvirus

CN9950-enheterna möjliggjorde för distansarbetare att komma åt arbetsstationer och utrustning på kontorsnätverket från valfri plats. En auktoriserad virtuell mediafunktion stöder filapplikationer och programvaruinstallation, medan integrering av sessionsövervakningsprogram möjliggör för administratörer på kontoret att spåra obehörig användning och andra incidenter. Maskinvarans fjärråtkomstväg är separat från verksamhetens nätverk för att undvika dataläckage och bakdörrar, vilket även omöjliggör intrång av hackare.

CN9950

1-Enkelports 4K DisplayPort KVM over IP-switch för lokal/fjärrdelningsåtkomst

IT-infrastrukturhantering för sömlös tjänstleverans i det nya normala

En myndighetsavdelning fick i uppdrag att implementera nya leveransmetoder för att förbättra enhetliga informationstjänster för medborgarna. De behövde först ordna centraliserad åtkomst till viktiga system, med fjärrhantering i realtid av alla relevanta datacenter som var inblandade i leverans av de digitala tjänsterna. De sökte efter en fjärrhanteringslösning som inte bara skulle fungera väl med deras befintliga infrastruktur, utan även inkluderade intelligent strömhantering och -skydd, för att kunna säkerställa drift dygnet runt och sömlös leverans av tjänsterna som var integrerade över de olika kanalerna.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Behövde en mycket säker över IP-lösning för hantering och fjärrkontroll av flera servrar på olika platser
 • Krävs för att möjliggöra leverans av myndighetstjänster som är integrerade över flera kanaler och tillhandahåller en enhetlig och smidig användarupplevelse
 • Flexibilitet att kunna arbeta med olika plattformar och gränssnitt
 • På grund av kraven på datasekretess, måste fjärråtkomst till alla servrar i datacentren vara helt säker

Konsoliderar hanteringen av komplexa IT-miljöer inom olika myndigheter och offentlig verksamhet, med en hög grad av plattforms- och enhetsintegrering. Central åtkomst till viktiga system och fjärrhantering i realtid, inklusive åtkomst på BIOS-nivå och kontroll av servrar för att möjliggöra snabbare respons vid nödsituationer och säkerställa sömlös tillgång till myndighetstjänster. ATEN:s egenutvecklade operativsystem som tillhandahålls av konsolstationer tillsammans med KVM över IP-switchar, säkerställer den säkerhetsnivå som krävs för fjärråtkomst.

SN0132CO

32-Portars seriekonsolserver med dubbel strömförsörjning/LAN

OL3000HV

Professionell UPS online

KA8278

VGA/HDMI KVM över IP-konsolstation

KN1116VA

1 16-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media (1920 x 1200) för lokal åtkomst och 1 för fjärråtkomst

CL5800

PS/2-USB VGA Dual Rail LCD-konsol med stöd för USB-kringutrustning

PE8324

Miljösmart PDU med 24 uttag, utgångsmätnings- och omkopplingsfunktion och specifikationen 30A/32A

CCVSR

Programvara för inspelning av videosession

Tala med våra experter

Fyll i formuläret nedan för att få mer information om ATEN:s lösningar, så blir du kontaktad av en ATEN-expert.