Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Marknader

Bank och finansbolag

Bank och finansbolag

För banker och finansbolag står mycket på spel, så pålitliga lösningar som ger säker åtkomst till system och som visar information korrekt är av största betydelse när beslut ska fattas i realtid i miljöer med högt tempo.

Läs mer
Broadcasting

Sändningar

TV-bolag behöver snabb och stabil åtkomst till digitalt innehåll och central hantering av flera videokällor för enkel växling mellan enheter och anpassningsbara videoväggar.

Läs mer
Storföretag

Storföretag

I dagens konkurrensutsatta företagsvärld är dynamiska mötesplatser och smidiga skrivbordslösningar, som optimerar arbetsflöden och förbättrar kommunikationer för att kunna arbeta smartare och effektivare, helt avgörande för framgång inom arbetslivet.

Läs mer
Utbildning

Utbildning

Utbildningssektorn fortsätter att förändras i snabb takt, som övergången mot nätbaserat lärande. Lärare och utbildare måste hänga med så att deras studenter erbjuds en så god, dynamisk utbildning som möjligt.

Läs mer
Myndigheter

Myndigheter

Säkerhet och tillförlitlighet är av största vikt i offentlig verksamhet, så oavsett vilken teknik som införts måste den vara säker och helt aktuell, men också skalbar för att passa en rad olika myndigheter och departement.

Läs mer
Vården

Vården

När varje sekund räknas måste tekniken hålla jämna steg. Vårdtekniska lösningar ställer krav på högsta tänkbara tillförlitlighet, men även säkerhet i allt högre grad, för att på bästa sätt tjäna patienter och vårdgivare.

Läs mer
Hotell, restaurang och underhållning

Hotell, restaurang och underhållning

Digital skyltning och videoväggar är viktiga inslag inom hotell-, restaurang- och underhållningsbranschen, vilket ställer krav på att lösningarna för hantering av AV-innehåll håller hög kvalitet och att dessa klarar av att integrera maskin- och programvaror sömlöst.

Läs mer
Tillverkning

Tillverkning

Vid framställning av dagens produkter krävs det mest avancerade inom teknisk innovation. Med rätt lösningar på plats kan tillverkarna sätta igång med att förbättra effektiviteten, säkerheten och dataskyddet och reducera arbetskraftbehovet.

Läs mer
Media och telekom

Media och telekom

På media- och telekommarknaden måste datahanterings-, visualiserings- och kontrollösningarna säkerställa att sändningsföretagens, innehållskaparnas, nyhetsrummens och innehållsleverantörernas tjänster levereras sömlöst.

Läs mer
Detaljhandel

Detaljhandel

Den ytterst konkurrensutsatta detaljhandelsmarknaden står i främsta ledet när det gäller användning av videoväggar och interaktiva bildskärmstekniker som kan nå ut till och kommunicera med människor, för att förbättra kundupplevelsen och öka intäkterna.

Läs mer
Resor och transporter

Resor och transporter

Rese- och transportbranschen ställer krav på anpassningsbara, utbyggbara lösningar för att kunna optimera personal och tjänster inom alla sektorer, inte bra för att förbättra säkerheten och den operativa och logistiska effektiviteten, utan också för att ge resenärerna en bättre upplevelse.

Läs mer
Allmännyttiga tjänster och resurser

Allmännyttiga tjänster och resurser

På marknaden för allmännyttiga tjänster och resurser är välfungerande verksamhetsprocesser och effektivitet beroende av säkra hanteringslösningar som tillhandahåller åtkomst till fjärrservrar i realtid för att övervaka processautomatiserad infrastruktur och analysera data.

Läs mer
Andlig verksamhet och ideella organisationer

Andlig verksamhet och ideella organisationer

För ideella organisationer är lösningar som skapar gemenskap, engagemang och kontakter av största betydelse, och de hjälper till att kommunicera de vänliga och enande meddelandena och att göra människor medvetna om organisationens aktiviteter och mål.

Läs mer