Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Innovativa mötesutrymmen

Mycket har hänt med möten som resultat av den senaste stora utvecklingen med hybridarbete. Möten har gått från att bara handla om presentationer, idéutbyte och diskussioner till att inkludera mer samarbets-, interaktivitets- och engagemangsteknik. Ändå är det fortfarande svår att replikera fördelarna med brainstorming, idéutbyte, mentorskap och wellness där deltagarna är fysisk närvarande. Då endast en fjärdedel av alla företag har etablerat hybridmötesetikett1, är racet igång för att utrusta mötesrum som uppfyller kraven på hybridarbetsplaser.

Videomöten i mötesutrymmen år 2024

75

År 2024, kommer 75 % av alla videomöten att hållas i mötesutrymmen, som av Frost & Sullivan 1 definieras som utrymmen på 10-15 kvadratmeter med plats för 4-6 personer.

Känner du dig exkluderad från möten 2022?

44

Enligt en rapport från Microsoft 3, säger 43 % av distansarbetare och 44 % av hybridarbetare att det inte känner sig inkluderade vid möten.

Videomöten på befintliga plattformar år 2025

50

År 2025 förutser Gartner 2 att 50 procent av alla virtuella företagsevent kommer att göras på videomötesplattformar som redan finns hos företagen.

UC&C-marknad i USD
år 2028

100

Enligt en rapport från GMI 4, förväntas den kombinerade kommunikations- och samarbetsmarknaden överstiga 100 miljarder USD år 2028.

Utmaningar

Lösningar för hybridmötesutrymmen måste möjliggöra för medarbetare att samarbeta bättre, oavsett var de befinner sig. Ett proaktivt arbetssätt från lösningsleverantörer krävs för att kunna erbjuda lösningar på tekniska utmaningar. Här är några av de största utmaningarna:
 • Sömlös integration av enheter
  Flera olika kommunikationsverktyg, tredjeparts AV-utrustning och kontrollsystem måste integreras i enhetliga lösningar som arbetar tillsammans friktionsfritt
 • Underlätta deltagande
  Medarbetare som arbetar på distans måste kunna delta aktivt i diskussioner som sker i rummet, så att alla mötesdeltagare känner sig lika inkluderade
 • Ansluten kommunikation
  Mötesutrymmena måste vara fullt utrustade för delning av innehåll både via kabel och trådlöst, och tillhandahålla olika ingångsgränssnitt för BYOD-enheter
 • Fullständig visuell immersion
  Alltmer videoinnehåll används vid möten, så lösningarna måste inkludera fler skärmar och även fler sätt att utnyttja dessa
 • Interaktivt samarbete
  När liveströmning och konferenser blir nödvändiga mötesdelar, måste överföringen av videosignaler vara dubbelriktad för att möjliggöra helt interaktivt samarbete

Som er partner för mötesutrymmen på hybridarbetsplatsen 1, tillhandahåller ATEN ett stort antal olika lösningar med en hög grad av interoperabilitet som kan hjälpa till att möta utmaningarna med framtidens arbete.

ATEN-lösningar

ATEN tillhandahåller ett stort antal olika lösningar för mötesutrymmen för att möta kraven på samarbetsmöjligheter på hybridarbetsplatsen:
 • Kontrollösningar för presentationsswitchar och ProAV för små hybridmödesrum
 • Kontroll- och expansionslösningar för presentationsswitchar och ProAV för hybridmötesrum
 • Kontroll- och expansionslösningar för Video Matrix Switch och ProAV för hybridbaserade styrelserum
 • Kontroll- och expansionslösningar för Video Matrix Switch och ProAV + liveströmningslösningar för hybridbaserade flerfunktionsutrymmen

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan för att lära dig mer om ATEN:s lösningar.