Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Sekretesspolicy

I samband med våra affärsaktiviteter får Aten International Co., Ltd. (tillsammans med sina dotterbolag, tillsammans, "Aten", "Företaget", "vi", "oss" eller "vår") personuppgifter beträffande personer som vi interagerar med, inklusive kandidater och personer som söker anställning, anställda, enskilda (och representanter för våra) kunder och potentiella kunder, enskilda (och representanter för våra) säljare och leverantörer och potentiella säljare och leverantörer samt leverantörer av varor och tjänster till Företaget, besökare på våra webbplatser (inklusive aten.com och iogear.com, som vi häri gemensamt refererar till som "webbplats"), enskilda aktieägare och chefer som inte är våra anställda, och alla andra personer som Företaget får personuppgifter (vardera, "du") om. Med hänsyn till dina intressen för din personliga integritet, har vi antagit denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy beskriver(a) principerna som styr vårt rutiner för integritetsskydd, (b) hur vi samlar in, använder och på annat sätt bearbetar dina personuppgifter, och (c) vår goda vilja och förståelse av dina rättigheter beträffande vår behandling av dina personuppgifter. Vår personal ska följa Företagets datasekretessregler som finns i denna sekretesspolicy och andra datasekretessrelaterade företagspolicyer.Var vi är verksamma och tillämplig lag

Aten är ett internationellt företag som består av flera anknutna enheter med kontors- och utställningsplatser i olika jurisdiktioner. Lagarna i jurisdiktionerna där vi är verksamma kan ha särskild tillämpning av personuppgifterna som vi får beträffande dig, om du bor i dessa områden. Följande länkar kommer att ge dig kontakt- och platsinformation som rör de jurisdiktioner där vi har etablerat en fysisk närvaro: https://www.aten.com/global/en/contact-us/office-locations/ (för kontorsplatser) och https://www.aten.com/global/en/contact-us/visit-showroom/ (för utställningsplatser).


Vi strävar efter att göra vår sekretesspolicy i överensstämmelse med tillämpliga lagar inklusive, i synnerhet EU:s dataskyddsförordning (GDPR) beträffande personuppgifter som vi får rörande personer som bor i EU och California Consumer Privacy Act (CCPA) beträffande personuppgifter som vi får rörande personer som bor i delstaten Kalifornien. EU och delstaten Kalifornien ställer särskilda krav på företag som vårt som får personuppgifter om deras invånare, och vissa av bestämmelserna i denna sekretesspolicy finns speciellt för att uppfylla dessa krav.


Definition av personuppgifter

I denna sekretesspolicy avser "personuppgifter" information som antingen enskilt eller i kombination med annan information som vi har eller får, gör det möjligt att identifiera eller känna igen dig. Beträffande invånare i Kalifornien betyder "personuppgifter" i denna sekretesspolicy mer specifikt information som "identifierar, relaterar till, beskriver, rimligen kan förknippas med eller skulle kunna förknippas med eller direkt eller indirekt länkas till dig eller ditt hushåll", med undantag för vissa undantag i CCPA.


Insamling av personuppgifter genom våra webbplatser

Genom att gå in på och kommunicera med oss via våra webbplatser, accepterar du vår insamling och användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen i tabellen och informationen nedan. om du INTE accepterar vår insamling och användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan, ska du inte besöka vår webbplats eller kommunicera med oss genom vår webbplats, i varje enskilt fall som är tillämpligt.


Ditt samtycke

Om det uttryckligen krävs i gällande lag, kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna sekretesspolicy. Allt samtycke är helt frivilligt Men om du inte ger det begärda samtycket för att bearbeta dina personuppgifter, kan du inte använda denna webbplats eller vårt tillhandahållande av produkter och tjänster eller vårt säkrande av produkter och tjänster från dig, i varje enskilt fall som är tillämpligt.


Informationen som vi samlar in och hur vi använder och delar informationen

Informationen som vi samlar in beträffade dig och ändamålen för vilka vi använder och delar informationen beror i huvudsak på vilken typ av relation vi har till dig och hur du interagerar med oss. Följande tabell anger detaljer beträffande vår insamling, användning och delning av personuppgifter:


Ditt förhållande till oss

Informationen vi samlar in om digVår användning av informationenVår delning av informationen
Passiv användare av vår webbplats Genom att använda analystjänster, samlar vi information om dina besök på vår webbplats, som exempelvis typ av webbläsare och version, operativsystem och nätverk, plats och tidszoninställning, bläddringspreferenser och varaktigheten för besöket på speciella sidor på vår webbplats.  Informationen samlas in och är inte knuten till en speciell användare.  I vissa fall, som när du hämtar vår produktrelaterade programvara, kan vi också få kak- och enhetsinformation som IP-adress eller produktidentifiering som kan hjälpa oss att identifiera ett speciellt system eller användare. Vi använder analysdata för att hjälpa personer att använda vår webbplats, att samla information som kan hjälpa oss att förbättra kvaliteten på våra besökares bläddringsupplevelse, för vår egen analys av besökarna på vår webbplats, och för att förbättra webbplatsens funktion och användarvänlighet.  Vi delar denna information enbart med vår personal och säljare, som hjälper oss med analysutvärdering av vår webbplats. Mer information om vår användning av Google Analytics följer nedan.
Aktiv användare av vår webbplats Utöver ovanstående analysinformation, samlar vi information om dig när du kommunicerar med oss genom att använda något eller några av formulären på vår webbplats, inklusive "Kontakta oss", "Frågor", "Boka en utställningsrunda", "Produktregistrering", "Onlinerekryteringsprogram av DMR-partner", "Prenumerera på vårt nyhetsbrev" och annat jämförbart formulär, annars kan du på uppmaning på olika platser på vår webbplats, skicka e-post till oss. Skulle du kommunicera med på det sättet, kan vi exempelvis spara ditt namn, enhet som du representerar, land, telefon, fax, e-post, befattning, typ av företag, produktintressen och preferenser, bransch, evenemangs- och prenumerationsregistrering, hämtningar, användarnamn/lösenord och annan information som du frivilligt lämnar. Vi använder denna information för inloggningsautentisering och för att få kunder och potentiella kunder och andra parter intresserade av våra produkter och tjänster, för att kommunicera med oss så att vi kan svara på den begärda informationen och/eller hjälpa efter behov, och att skicka PR-meddelanden, kundanpassade nyhetsbrev och inbjudningar till relevanta evenemang till dig. Denna information delas med vår personal som behöver informationen för att svara på frågor och underlätta tillhandahållandet av våra produkter och tjänster efter behov, och kan tillhandahållas till eller säkras från säljare som vill behandla dina personuppgifter på våra vägnar och under våra skriftliga anvisningar under loppet av vår verksamhet, som leverantörer av IT-tjänster, leverantörer, finansiella institut, databaser och andra molnbaserade lösningar för hantering av kundrelationer, utomstående parts företag som tillhandahåller oss företagsanalyser och statistik för att hjälpa oss med våra marknadsföringskampanjer, och utomstående parts mötesplatser där vi kan hålla evenemang och seminarier (vi strävar efter att säkerställa att när vi kontrakterar sådana säljare så att de bara behandlar dina personuppgifter under våra anvisningar och bevara säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter genom att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för sådan behandling). 
Kund eller representant för vår kund eller potentiell kund Vi samlar eller får, huvudsakligen från dig, (a) identifikationsinformation som namn, kön, titel, befattning eller adress, (b) kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och konto i sociala medier eller hanterar i tillämpliga fall, och information om företaget du är ombud för, i tillämpliga fall, (c) finansiell information som information om betalningskälla och faktureringsuppgifter, (d) information om produkterna eller tjänstera som du köper från oss eller som du frågar om, och (e) information om vår relation till dig och genomförandet av något avtal som vi kan ha med dig. Vi använder denna information för att kommunicera med våra kunder och potentiella kunder efter behov, för att svara på frågor om och på annat sätt tillhandahålla våra produkter och tjänster, genomföra våra affärer, utföra våra kontrakt, leverera våra produkter, upprätthålla vår relation med dig och PR-meddelanden, kundanpassade nyhetsbrev och inbjudningar till relevanta evenemang till dig.
Representant för vår säljare eller leverantör eller potentiell säljare eller leverantör Vi samlar eller får, huvudsakligen från dig, (a) identifikationsinformation som namn, kön, titel, befattning eller adress, (b) kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och konto i sociala medier eller hanterar i tillämpliga fall, och information om företaget du är ombud för, i tillämpliga fall, (c) finansiell information, som information om betalningskälla eller målinformation, (d) information om produkterna eller tjänster som vi kan köpa från dig eller som vi frågar om, och (e) information om vår relation till dig och genomförandet av något avtal som vi kan ha med dig. Vi använder denna information för att kommunicera med våra säljare och leverantörer och våra potentiella säljare och leverantörer efter behov, för att presentera och svara på frågor om och på annat sätt säkra och få dina produkter och tjänster, genomföra våra affärer, utföra våra kontrakt, och upprätthålla vår relation med dig. Denna information delas med vår personal som behöver informationen för att ställa frågor och säkra dina produkter och tjänster efter behov, och kan tillhandahållas till säljare som vill behandla dina personuppgifter på våra vägnar och under våra skriftliga anvisningar under loppet av vår verksamhet, som leverantörer av IT-tjänster, leverantörer, finansiella institut, databaser och andra molnbaserade lösningar för hantering av säljarrelationer (vi strävar efter att säkerställa att när vi kontrakterar sådana säljare så att de bara behandlar dina personuppgifter under våra anvisningar och bevara säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter genom att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för sådan behandling). 
Enskild säljare eller leverantör Vi samlar eller får, huvudsakligen från dig, (a) identifikationsinformation som namn, kön, titel, befattning eller adress, (b) kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och konto i sociala medier eller hanterar i tillämpliga fall, och information om företaget du är ombud för, i tillämpliga fall, (c) finansiell information, som information om betalningskälla eller målinformation och (d) information om skatte-ID. Vi använder denna information för att kommunicera med våra säljare och leverantörer och potentiella säljare och leverantörer efter behov, för att presentera och svara på frågor om och på annat sätt säkra och få dina produkter och tjänster, genomföra våra affärer, utföra våra kontrakt, och upprätthålla vår relation med dig och uppfylla de juridiska kraven på oss.
Arbetssökande När du ansöker om en tjänst hos oss, ska du lämna fullständigt namn, e-postadress, information om utbildning och kvalifikationer, färdigheter, önskemål om lön, eventuella funktionshinder som kräver anpassning, arbetstillstånd för landet du söker anställning i, meritförteckning, CV, hemadress, hemtelefon, mobiltelefon, referenser och annan information som nämns i din ansökan.  Rekryterare, referenser, tidigare anställda och företag som genomför bakgrundskontroller kan också lämna jämförbar information till oss eller bekräfta sådan information om dig.  Företag som utför bakgrundskontroll förser oss med information beträffande kriminellt förflutet eller annan viktig bakgrundsinformation, i förekommande fall.  Under gällande lag kan vi behöva få information som du frivilligt lämnar beträffande din ras, etnisk tillhörighet och kön. Vi använder denna information för att uppfylla krav i arbetsrätten, för att utföra bakgrundskontroller, och på annat sätt utvärdera kandidatens kvalifikationer för anställning i vårt företag. Denna information delas med (a) vår HR-avdelning, (b) myndigheter som kan kräva informationen, (c) intern personal som utvärderar kandidaten för anställning i företaget, (d) företag som utför rekrytering och bakgrundskontroll, som vi anlitar för att utvärdera kandidatens kvalifikationer och bakgrund, (e) tidigare arbetsgivare och referenser vid behov, för att bekräfta information om dig, och (f) eventuellt med våra säljare som ska behandla dina personuppgifter på våra vägnar och under våra skriftliga anvisningar, för att utföra sina tjänster under loppet av vår verksamhet, som leverantörer av IT-tjänster och vissa molnbaserade lösningra (vi strävar efter att säkerställa att när vi kontrakterar sådana säljare, att de bara behandlar dina personuppgifter under våra anvisningar och bevarar säkerheten och sekretessen av dina personuppgifter genom att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för sådan behandling).
Anställd Vi samlar eller får, främst från dig, men ibland även från din arbetsledare och kollegor, i förekommande fall, utöver informationen i platsansökan som anges ovan, passuppgifter eller annan immigrationsrelaterad information, socialförsäkringsnummer, körkortsinformation, bankkontouppgifter, civil status, fotografi, kontaktinformation för nödsituationer, information om förmånsplaner, information om anhörig, skatterelaterad information, lönerelaterad information, information om medverkan i sysselsättningsprogram, register över tid som tagits för olika ledigheter, utbildningsuppgifter, utvärdering av prestationer, uppgifter om disciplinära åtgärder och klagomål, information om användning av vårt datornätverk och telefon- och tidsregistreringssystem, samt information om din arbetsprestation och aktiviteter som anställd. Vi använder denna information för att uppfylla kraven i arbetsrätten och arbetsskyddskraven, för att samarbeta med dig som anställd i företaget, för att behandla dina löner och lönerelaterade skatter, för att du ska kunna anmäla dig till förmånsplaner för anställda som sponsras av företaget, för att svara på frågor från dina långivare, och hantera hur du utför ditt arbete som anställd. Informationen överförs efter behov till (a) lämpliga myndigheter som kan kräva rapporter av informationen, (b) våra leverantör för behandling av lönelistor och skatter, (c) våra förmånsleverantörer, för att göra det möjligt för dem att bearbeta fördelar för dig, (d) företag som utför rekrytering och bakgrundskontroll, som vi anlitar för att utvärdera kandidatens kvalifikationer och bakgrund, (e) företag som begär sådan information som en följd av din ansöker om lån (f) tidigare arbetsgivare och referenser vid behov, för att bekräfta information om dig, och (g) eventuellt med våra säljare som ska behandla dina personuppgifter på våra vägnar och under våra skriftliga anvisningar, för att utföra sina tjänster under loppet av vår verksamhet, som leverantörer av IT-tjänster och vissa molnbaserade lösningra (vi strävar efter att säkerställa att när vi kontrakterar sådana säljare, att de bara behandlar dina personuppgifter under våra anvisningar och bevarar säkerheten och sekretessen av dina personuppgifter genom att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för sådan behandling).
Enskild aktieägare (eller ombud för sådan) eller direktör Vi samlar eller får, huvudsakligen från dig, (a) identifikationsinformation som namn, kön, titel, befattning eller adress, (b) kontaktinformation, inklusive telefonnummer, adress, e-postadress, (c) information om företag som du kan vara ansluten till, (d) ekonomisk information, som uppgifter om källa eller mål för betalning, (e) information om hur du röstar och andra åtgärder i samband med din(a) roll(er), och i förekommande all, (f) uppgifter om skatte-ID. Vi använder informationen för att vid behov kommunicera med våra aktieägare och chefer, för att lämna information och svara på frågor om möten och åtgärder, börstransaktioner, företagets tillstånd och aktiviteter, upprätthålla vår relation till dig, och uppfylla de juridiska kraven på oss. Denna information delas med vår personal som behöver informationen för att vid behov kommunicera med dig och dela information med dig, och kan lämnas till säljare som vill behandla dina personuppgifter på våra vägnar och under våra skriftliga anvisningar under loppet av vår verksamhet, som leverantörer av IT-tjänster, leverantörer, finansiella institut, databaser och andra molnbaserade lösningar för hantering av säljarrelationer (vi strävar efter att säkerställa att när vi kontrakterar sådana säljare så att de bara behandlar dina personuppgifter under våra anvisningar och bevara säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter genom att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för sådan behandling).

Vi kan konsolidera den ovanstående informationen med information som vi får eller erhåller från andra källor, som från vår personal, kunder, professionella rådgivare, partners och ombud för Aten, utomstående parter som vi interagerar med, reglerande organ och myndigheter, samt offentligt tillgängliga källor.


Under GDPR inkluderar "känsliga personuppgifter" data som består av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i politiskt parti eller fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Vi söker inte aktivt efter känsliga personuppgifter. Däremot kan vi samla in (a) information om ras och etniskt ursprung som du som anställd själv lämnar till oss för att vi ska kunna uppfylla gällande anställningsrätt, (b) uppgifter om fingeravtryck som ett sätt för anställda att använda företagets tidsregistreringssystem och potentiellt, i framtiden, för att anställda ska ha åtkomst till våra kontor eller centraler på våra kontor, och (c) hälsoinformation i anslutning till försäkring och tillhandahållande av hälsovård och relaterade förmånsprogram för våra anställda.


utöver de ovanstående specifika användningsområdena, kan vi även använda information som vi får i alla kategorier, vid behov (a) för våra befogade intressen för att förhindra olagliga aktiviteter, inklusive bedrägeri, och säkra vår webbplats och våra IT-system och processer, (b) för att felsöka och granska våra system och data, (c) för att följa rättsliga undersökningar/lagstiftningskrav, (d) för kvalitetssäkring, och (e) följa kraven på företagsstyrning.


I detta hänseende vill vi påpeka att vi kan behöva dela information som vi får i följande situationer i allmänhet:

 • myndighet eller regeringsorgan som vid brottsbekämpning begär personuppgifter i samband med en undersökning, stämning, domstolsbeslut eller andra rättsliga eller föreskrivna procedurer, som vi kan behöva uppfylla,
 • etablera eller skydda våra lagliga rättigheter, egendom eller andras säkerhet,
 • försvara mot juridiska anspråk,
 • i anslutning till en omorganisaton, omstrukturering, sammanslagning, förvärv eller överföring av Företagets tillgångar, under förutsättning att den mottagande parten accepterar att behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna sekretesspolicy.

Systemen vi använder för att samla in och bearbeta informationen

Vi samlar information direkt från dig, som angetts ovan, och information om dig när vi bedriver vår verksamhet genom exempelvis våra webbplatser och andra system, inklusive t.ex. vårt/våra:

 • e-postsystem
 • direktmeddelandesystem
 • mobil- och kontorstelefonssystem, inklusive röstmeddelande och relaterad programvara, samt inspelningarna i samband med sådan användning
 • intranät- och Internetsystem
 • datornätverk
 • andra relevanta system och annan maskinvara som ägs, används eller tillhandahålles av oss eller på våra vägnar.

Vi är inte ansvariga för datapolicyer, procedurer eller innehåll på några webbplatser som är länkade. Vi rekommenderar att du kontrollerar sekretess- och säkerhetspolicyerna på de olika webbplatser du besöker.


Vi erbjuder marknadsföringsval

Vi kan skicka dig direkta marknadsföringsmeddelanden med e-postaviseringar och post, om vi har en laglig grund att göra det. Om du inte längre vill få våra e-postaviseringar, finnas på e-postlistor eller få marknadsföringsmeddelanden, kan du när som helst välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i den relevanta kommunikationen eller kontakta oss på marketing@Aten.com.


Speciella rättigheter beträffande personuppgifter


1. Invånare i EU

Om du befinner dig i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), har du följande rättigheter under GDPR:

 • Åtkomst - att begära en kopia av personuppgifterna som vi behandlar om dig.
 • Rättelse - att begära rättelse av fel i personuppgifterna, oavsett om de är ofullständiga eller felaktiga, som vi har om dig.
 • Radering - att begära att dina personuppgifter om dig i vissa situationer raderas, t.ex. där vi inte längre behöver dem eller om du tar tillbaka ditt samtycke (i förekommande fall).
 • Portabilitet - att få dina personuppgifter, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsbart format och ha rätten att överföra informationen till en utomstående part i vissa situationer.
 • Invändning - att (i) när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring och (ii) invända mot vår behandling av dina personuppgifter där den juridiska grunden för sådan behandling är nödvändig för berättigade intressen hos oss eller utomstående part, där vi i vilket fall som kommer att uppfylla din begäran om vi inte kan påvisa övertygande legitima skäl för behandlingen.
 • Begränsning - att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under vissa förhållanden, t.ex. när du besvarar riktigheten i personuppgifterna, vi inte behöver informationen längre eller om vår behandling är olaglig.
 • Återkallande av samtycke – att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter om vi har förlitat oss på ditt samtycke (eller uttryckliga samtycke) som vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter ("Uttryckligt samtycke" krävs om vi har förlitat oss på samtycke som villkoret för en laglig behandling av "speciella kategorier av personuppgifter" enligt definition i GDPR).
 • Anmälan om uppgiftsbrott – att i vissa fall få meddelande om databrott som involverar dina personuppgifter, och
 • Klagomål - att lämna in ett klagomål till en lokal dataskyddsmyndighet, exempelvis brittiska informationskommissionären (ICO), om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar, inklusive GDPR (följ denna länk för en lista över dataskyddsmyndigheter i EES-länderna: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Observera att några av dessa rättigheter kan vara begränsade där vi har ett överordnat intresse eller juridisk skyldighet att fortsätta att behandla personuppgifterna eller där datan kan vara undantagen från utlämnande på grund av skäl som sekretess eller tystnadsplikt.


Om du befinner dig i EES och vill utöva någon av dessa rättigheter, ska du:

 • Skicka e-post till vårt dataskyddsombud på DPO@aten.com;
 • Tillhandahåll tillräckligt med information för att identifiera dig (t.ex. namn, e-postadress osv.),
 • Tillhandahålla bevis på din identitet och adress (en kopia av ditt körkort eller pass och en räkning eller kreditkortsräkning), och
 • Tillhandahålla den information som din begäran berör.

2. Invånare i Kalifornien

CCPA gäller oss eftersom vi har årliga intäkter på över $25 miljoner. Vi säljer och leasar inte personuppgifter till någon part, och vi tillhandahåller inte personuppgifter till någon part som specifikt anges i denna sekretesspolicy. Om du bor i Kalifornien så har du följande rättigheter, med förbehåll för vissa undantag som anges i CCPA:

 • Åtkomst - att få speciella delar av personuppgifterna vi har samlat in om dig under de senaste 12 månaderna före din begäran.
 • Portabilitet - att få en kopia av dina elektroniska personuppgifter i ett format som är användbart direkt.
 • Information beträffande källor och syften - att få information från oss beträffande vilka kategorierna av personuppgifter vi har samlat, källorna från vilka vi har samlat personuppgifterna, syftet som personuppgifterna samlats och delats, vilka kategorier av personuppgifter vi har sålt och till vilka kategorier av utomstående parter vi har sålt sådana personuppgifter, samt vilka kategorier av personuppgifter vi har lämnat ut för affärsändamål under de senaste 12 månaderna före din "rätt att veta"-begäran.
 • Radering - att begära att personuppgifterna som du har lämnat till oss tas bort. Observera att det i vissa fall inte går att behandla din begäran. Det kan exempelvis vara (i) på grund av en juridisk skyldighet, (ii) för att identifiera säkerhetsincidenter, (iii) att skydda mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet, eller åtala de ansvariga för sådana aktiviteter eller (iv) för att fullfölja en transaktion för viken dina personuppgifter samlats in, och
 • Icke-diskriminering - att inte utsättas för diskriminering från oss beträffande pris eller prestanda som ett resultat av att du utövar dina rättigheter under CCPA.

Om du vill utöva dessa rättigheter, måste du skicka en begäran med e-post till vårt dataskyddsombud på DPO@aten.com. Du kan också kontakta dataskyddsombudet i Taiwan på 886-2-8692-6789 eller dennes ombud i USA på 949-428-1111, ankn. 1114. [eller avgiftsfritt på +1-888-999-ATEN (2836)/ 1114]. CCPA kräver att vi verifierar mottagna framställningar när någon utövar någon av ovanstående rättigheter. Vi kan be dig att lämna viss information för att vi ska kunna verifiera din framställan.


Observera att vissa av rättigheterna ovan inte börjar gälla förrän 1 januari 2021, för arbetssökande, anställda, partners och entreprenörer, och när personuppgifter överförs i skriftliga eller muntliga meddelanden eller transaktioner mellan företag som hänför sig till tillbörlig aktsamhet, eller tillhandahåller eller får en produkt eller tjänst till eller från ett annat företag, och personuppgifterna rör en anställd, ägare, chef eller entreprenör i det företaget.


När det gäller dina rättigheter under CCPA, anger vi i ovanstående tabell vilka personuppgifter vi har samlat in om personer som varit bosatta i Kalifornien under de senaste 12 månaderna, och från vilka källor vi får de angivna kategorierna av personuppgifter samt med vilka parter sådan information har delats.


Under de senaste 12 månaderna har vi inte sålt några personuppgifter.


3. Minderåriga och barn

Vi försöker inte att samla in eller spara information på vår webbplats från personer under 18 år, och ingen del av vår webbplats är uppbyggd för att attrahera någon under 13 år. Om du är förälder eller förmyndare till ett barn under 13 år som använder vår webbplats kan du kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@aten.com för att få barnets information borttagen. "OnGuard Online" som upprätthålles av Federal Trade Commission i USA, tillhandahåller resurser som kan hjälpa föräldrar och förmyndare att övervaka och begränsa barnens åtkomst till vissa typer av material på Internet.


4. Bosatta i Taiwan

Om du är registrerad som bosatt i Taiwan har du följande rättigheter enligt Lagen om skydd av personuppgifter:

 • Fråga eller granska dina personuppgifter (kan medföra kostnader):
 • Begära en kopia av dina personuppgifter (kan medföra kostnader):
 • Begära att komplettera eller korrigera dina personuppgifter;
 • Begära att dina personuppgifter slutar samlas in, bearbetas eller användas, och
 • Begära att ta bort dina personuppgifter.

Please note that if you request us to cease collecting, processing or using or request us to erase your personal information, the use of this website or our provision of products and services or our securing of products and services from you, in each instance as applicable, may not be possible. We shall not be responsible for any of your losses arising therefrom.


Våra säkerhetsåtgärder för att skydda informationen

Vi har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i ett försök att skydda personuppgifterna vi har och kontrollerar. Sådana åtgärder inkluderar exempelvis begränsning av åtkomst till personuppgifter till personal och auktoriserade tjänsteleverantörer grundat på behov eller kontrakt som begränsas till de ändamål som anges i sekretesspolicyn, och andra administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder.


Vi strävar efter att vidta alla rimliga steg för att skydda dina personuppgifter, men kan inte garantera säkerheten för några uppgifter som du lämnar online. Observera att e-post inte är ett säkert kommunikationsmedel, och inte ska användas för att skicka konfidentiell eller känslig information. Genom att tillhandahålla information online, accepterar du de inneboende säkerhetsriskerna med att tillhandahålla information över Internet, och vi kan inte hållas ansvariga för brott mot säkerheten såvida den inte beror på slarv eller avsiktlig försummelse från vår sida.


När vi överför information internationellt

Dina personuppgifter kan överföras till eller över våra integrerade datornätverk med en eller flera av Aten-anknutna enheter och kontor i USA och andra länder som inte lyder under dataskyddslagar som de som finns i den jurisdiktion i vilken vi får eller tar emot sådan information. Men alla våra kontor följer samma procedurer beträffande dina personuppgifter, inklusive denna sekretesspolicy.


Det är nödvändigt att överföra personuppgifter från Storbritannien eller EES till ett land utanför EES (eller till en internationell organisation) för att ge vår personal åtkomst till personuppgifterna för en kund, säljare, leverantör eller leverantör eller ombud för en kund, säljare eller leverantör, för att de ska kunna utföra våra kontrakt och ge våra kunder support eller få deras produkter och tjänster, oavsett var de finns, och för relaterade ändamål enligt denna sekretesspolicy.


Även om våra kontor i Belgien, Rumänien, Polen och Storbritannien (för närvarande) är i EES, finns inte alla våra kontor i länder som har samma dataskyddslagar som Storbritannien och EES. När vi överför personuppgifter från EES till länder utanför EES (inklusive Storbritannien) som inte har fått något beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, inklusive inom Aten-anknutna enheter och kontor och med våra tjänsteleverantörer, har vi infört adekvata skyddsåtgärder för att skydda sådan överföring av personuppgifter på ett korrekt sätt, inklusive genom överenskommelser om dataöverföring som inkluderar Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Dessa skyddsåtgärder är utformade för att skydda din rätt till integritet och tillhandahålla åtgärder om dina personuppgifter mot förmodan skulle användas felaktig. Du kan be om mer information om våra skyddsåtgärder för att skydda överföringen av dina personuppgifter till länder utanför EES genom att kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@aten.com.


Kakor

En kaka är en liten boktavs- och sifferfil som skickas av vår webbserver till din dator eller mobilenhet när du går in på vår webbplats. Vår webbplats använder beständiga kakor, så att vår webbserver kan känna igen din enhet och dina sökpreferenser varje gång du besöker webbplatsen. För mer information om kakor, besök www.allaboutcookies.org.


Vi använder kakor enbart för de ändamål som angetts i ovanstående tabell. Vår eService använder kakor för grundläggande inloggningsautentisering och använder inte kakor av spårningsskäl.


Du kan inaktivera kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare, men vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar så bra om du väljer att göra det.


Genom att fortsätta att använda den utan att ändra webbläsarens inställningar, accepterar du att vi använder kakor enligt beskrivningen ovan.


Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. ("Google"), för närvarande med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder kakor som sparas på din dator för att tillhandahålla en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av dessa kakor, som tid, plats och hur ofta du besöker vår webbplats, inklusive din IP-adress, överförs av Google till Googles hemvist i USA och sparas där.


Genom att använda Google Analytics använder vår webbplats tillägget "anonymizeIp". Därigenom förkortar och anonymiserar Google din IP-adress innan den överförs från EU/EES-medlemsländerna. Google använder denna information för att analysera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter åt oss över Internetaktivitet och tillhandahålla oss andra tjänster som berör vår webbplats.


Google kan också överföra denna information till utomstående parter där det krävs enligt lag eller där sådana utomstående parter behandlar denna information på Googles vägnar. Google uppger att det aldrig associerar din IP-adress med andra data som Google har. Du kan hindra att kakor installeras genom att ändra inställningarna i webbläsarprogramvaran, som anges i sekretesspolicyn. Du ska emellertid vara medveten om att du då kanske inte kan använda funktionerna på webbplatsen till fullo. Googles möjlighet att använda och dela information som samlats in om dina besök på webbplatsen av Google Analytics begränsas av Google Analytics användarvillkor och Googles sekretesspolicy.


Du kan hindra att datan som genereras av kakor om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) från att lämnas till Google, och Googles behandling av dessa data, genom att hämta och installera webbbläsar-plugin-programmet på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Webbläsarinställningar för "Spåra inte"

Vi använder inte teknik som känner igen en "spåra inte"-signal från din webbläsare, eftersom vi inte spårar användare för andra ändamål än statistik.


Hur vi sparar informationen

Vi kommer bara att spara dina personuppgifter så länge som det behövs för det ändamål för vilka de samlades in, i enlighet med sekretesspolicyn eller längre om det krävs enligt tillämpliga rättsliga, reglerande, redovisnings eller rapporteringskrav Skulle du välja att inte vilja få marknadsföringsmeddelanden från oss, ska vi ta bort dina personuppgifter från de relevanta e-postlistorna på ett säkert sätt.


Frågor, synpunkter eller mer information om vår sekretesspolicy

Har du frågor eller synpunkter i anslutning till denna sekretesspolicy eller vill ha mer information om vår behandling och dina rättigheter i samband med dina personuppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@aten.com eller med post till Data Protection Officer, Aten International Co., Ltd., 3F, No.125, Sec. 2, Datung Road, Sijhih District, New Taipei City 221, Taiwan.Alternativt kan du kontakta Dataskyddsombudets utsedda representant i USA på +1 949 428 1111/1114 [eller avgiftsfritt på +1-888-999-ATEN (2836)/ 1114].
Du kan även fylla i formuläret i Supportcentret (https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/askQuestion.do) så behandlar vi din begäran så snart som möjligt.


Meddelande om ändringar

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när våra tjänster och sekretessförfaranden ändras eller när det krävs tillämpliga rättsliga eller lagstadgade krav. Där det är möjligt kommer vi att meddela dig om betydande ändringar med e-post. Men den senaste uppdateringen publiceras ned, och vi uppmanar dig att regelbundet gå igenom denna sekretesspolicy för att få veta hur vi använder dina personuppgifter.


Senast uppdaterad: Februari 2020