Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Marknader


Sändning och media

Dagens sändnings- och mediamiljöer kräver mångsidiga, anpassningsbara och framåtsträvande lösningar. Mediaöverföring och -teknik utvecklas i snabb takt, och inom mediabranschen riktas blickarna mot stöd för innehåll på flera plattformar, effektiv energihantering och integrerad bildöverföring. Yrkesverksamma inom branschen behöver ström för åtkomst av innehåll via stabila, säkra och snabba datakanaler för multimedia.

Läs mer


Företag

Företagsmiljön kräver integrerade lösningar som är flexibla, framsynta och förenklar kommunikationen. Företag måste kunna distribuera information problemfritt och säkert till viktiga berörda parter runt om i världen. De behöver KVM- och A/V-lösningar som skapar ett ramverk för förenkling av möten, informationsdelning och kommunikation med kunder.

Läs mer


Utbildning

Undervisningsteknik och -metoder utvecklas snabbt. Tekniken har i nuläget blivit en viktig undervisningsresurs, som har främjat anpassning, samarbete och interaktivitet under lektionerna. Lärare drar nytta av flera innovationer för att förbättra undervisningens effektivitet, inlärningsresultat och även för att utöka åtkomsten till institutionens resurser.

Läs mer


Myndighet

Teknisk utveckling har förändrat myndigheternas sätt att fungera. I dag förväntar sig den tekniskt kunniga medborgaren att myndigheterna tillhandahåller snabb, säker och tillförlitlig information som är lättillgänglig. Inför dessa utmaningar behöver myndighetsavdelningarna en dynamisk och skalbar kommunikationslösning, som kan leverera information sömlöst mellan olika parter och heterogena system.

Läs mer


Transport

I dagens transportindustri letar man efter nya sätt att effektivt använda teknik för att höja effektiviteten och förbättra kundupplevelsen. För att möta dessa utmaningar behöver organisationerna lösningar som är flexibla, expanderbara, erbjuder central hantering och minskar kravet på arbetskraft.

Läs mer