Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Utbildningsanläggning, Korea

En utbildningsorganisation i Korea förser flottan med flera utvecklingsprogram med träningskurser och -utbildning. Träningslokalerna på militärbasen är dock för gamla för att klara av dagens träningsbehov. Organisationen vill därför förnya sina träningslokaler och hitta innovativa lösningar för A/V-installation, så att träningen kan bli mer effektiv.

Läs mer

Offentlig sektor

Teknisk utveckling har förändrat myndigheternas sätt att fungera. I dag förväntar sig den tekniskt kunniga medborgaren att myndigheterna tillhandahåller snabb, säker och tillförlitlig information som är lättillgänglig. Inför dessa utmaningar behöver myndighetsavdelningarna en dynamisk och skalbar kommunikationslösning, som kan leverera information sömlöst mellan olika parter och heterogena system.

Avancerad säkerhet och tillförlitlighet

Alla ATEN-produkter tillhandahåller fullständig säkerhet och orubblig tillförlitlighet. KVM-produkter från ATEN har 256-bitars AES- och FIPS 140-2-kryptering som garanterar säker fjärrautentisering och -åtkomst som uppfyller den amerikanska regeringens och militärens mandat. ATEN tillhandahåller även kostnadseffektiva system för att säkert separera servrarna från internet och intranät.

Betrodd partner

ATEN har sedan 1979 varit en pålitlig och beprövad global partner, som förstår sig på den unika och specialiserade tekniska infrastrukturen som den offentliga sektorn kräver. Dessutom går ATEN-produkterna igenom noggranna tester för att försäkra att de följer lagstiftningarna i varje land där de ska säljas.

Omfattande lösningar

Vi på ATEN kan tillhandahålla myndigheter med omfattande lösningar från grunden med våra resurser och vår erfarenhet, för att uppnå effektiva resultat oavsett projektstorlek. Med expertkunskap inom KVM, digital skyltning, sömlös switch, kontrollsystem och grön energi kan och har ATEN hjälpt till med prestandamaximering hos myndigheter runt om i världen.

Framgångshistorier

Statlig myndighet, Spanien

Ett nytt konferensrum förbättrar organiseringen av internationella konferenser på institutionens huvudkontor. För att passa alla presentationskrav letade systemintegratorn efter en flexibel och lättanvänd lösning för mediadistribution.

Utbildningsanläggning, Korea

En utbildningsorganisation i Korea förser flottan med flera utvecklingsprogram med träningskurser och -utbildning. Träningslokalerna på militärbasen är dock för gamla för att klara av dagens träningsbehov. Organisationen vill därför förnya sina träningslokaler och hitta innovativa lösningar för A/V-installation, så att de kan höja träningseffektiviteten...

Datacenter

Med det växande tekniska behovet för att lösa allvarliga brott, har informationskrav för analys och beslutsfattandestrategi övergått från pappersformat och fysiska filer till digitalt format. I och med polisens växande behov av informationsdelning mellan avdelningar, har allt fler polisdistrikt, t.ex. polismyndigheten, installerat...

Myndighetsinstitution - Stationära kontorsdatorer

Myndighetsinstitution - Stationära kontorsdatorer

När Internet har utvecklats, så har även säkerhetskraven för myndighetsinstitutionernas datormaskinvara och programvara gjort det. Informationsskydd och säkerhetskontroll måste övervägas för att undvika att den nationella säkerheten och personliga intressen skadas, till följd av att konfidentiell information läcker ut ...

Läs mer

Polismyndighet - Sammanträdesrum, Malaysia

Polismyndighet - Sammanträdesrum, Malaysia

På en polisavdelning i Malaysia samlades poliserna för regelbundna möten för att diskutera lokal säkerhet, underrättelseverksamhet och statliga riktlinjer för att lösa problem och utforma strategier ...

Läs mer

Changwon - Datacentral, Korea

Changwon - Datacentral, Korea

Changwon City Government Data Center består av olika rackmonterade servrar på flera plattformar, och varje serverrack är installerat med en KVM-växel med 8/16-portar och LCD-konsol. För att öka den totala arbetskapaciteten behövde Changwon City Government en komplett KVM over-IP-lösning med säkerhet för att effektivt uppnå målen för datacentralens ledning ...

Läs mer

Rekommenderade produkter

VM3200

32x32 modulär matrisswitch

KN2140v

1 lokal åtkomst och 2 för fjärråtkomst 40-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media (1600 x 1200)

KN4132

1 lokal åtkomst och 4 för fjärråtkomst 32-portars Cat 5 KVM over IP-switch (1600 x 1200)

VS174

4-portars DVI Dual Link-/ljuddelare

CC2000

Programvara för centraliserad hantering

VE600A

DVI-/ljudförlängare (1920 x 1200 vid 40 m)

CL5800

PS/2-USB VGA Dual Rail LCD-konsol med stöd för USB-kringutrustning