Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Webbaserat GUI för energihantering och DCIM


eco DC
 • Fjärrmätning och -övervakning av energiförbrukning i realtid
 • Ett andra fönster för att övervaka en datacentrals PUE, RTI, RCI, ström, koldioxidavtryck och rackstatus
 • Fjärrhantering av kraftuttag i realtid*
 • Fjärrövervakning av miljösensor i realtid
MSRP: Quote Upon Request

ATEN:s Eco DC samverkar med NRGence• Energy Intelligence-effektdistributionsenheter tillhandahåller mekanismer för att optimera dina energibehov. Eco DC och miljösmarta effektdistributionsenheter kan mäta dynamiskt index för rackkylning (RCI) och index för returtemperatur (RTI) Detta gör det möjligt för datacentraler att analysera utrustningens operationella effektivitet i relation till kostnaden för kylning, för att bättre kunna hantera effektdistribution. Dessa index har inkorporerats i USA:s energidepartements DC Pro-programverktyg för bedömning av datacentralers energiförbrukning och Data Center Energy Practitioner-programmet.

Med ATEN:s NRGence• Energy Intelligence-effektdistributionsenheter och Eco DC kan en datacentral genomföra övervakning, mätningar och analyser av energiprestandaindikatorer i realtid,vilka genererar rapporter över energianvändning, PUE, RCI och RTI för att uppfylla kraven i ISO 50001. Med alla dessa kritiska index kan du generera anpassade rapporter om din datacentrals energiförbrukning och förslag om hur du kan spara energi. Du kan optimera din energiförbrukning och spara energi utan att försämra IT-utrustningens driftsäkerhet om du följer dessa förslag.

Eco DC är det nya webbaserade grafiska användargränssnittet som låter användare logga in och hantera effektdistributionsenheter via en webb läsare. Ingen installation eller konfiguration krävs. Eco DC är kompatibelt med alla plattformar och OS. Användare kan enkelt hantera datacentralens energiförbrukning genom intuitiva gränssnitt och grafik.

ATEN:s Eco DC finns tillgängligt i en server- och en klientversion. Serverversionen erbjuder alla funktioner och kan hantera effektdistributionsenheter genom SNMP och hanterar klientnoder genom TCP/IP Detta gör det möjligt för flera användare att logga in till servernoden och hantera effektdistributionsenheter i olika auktoriserade zoner, vilket effektiviserar hanteringen av effektdistributionsenheter i en centraliserad miljö. Med klientversionen kan användare logga in till en servernod för att övervaka status för effektdistributionsenheten och kontrollera effektdistributionsenhetens utmatning. Tillämpning av Eco DC-server- och klientversionen gör att datacentraler kan optimera prestanda och enkelt centralisera energihanteringen.

 • Automatisk upptäckt av alla PE-enheter inom samma intranät
 • Fjärrmätning och -övervakning av energiförbrukning i realtid
  • PDU ström / spänning / effektförlust / energiförbrukning
  • Utgång PÅ/AV / återvinningsstatus
 • Ett andra fönster för att övervaka en datacentrals PUE, RTI, RCI, ström, koldioxidavtryck och rackstatus
 • Fjärrhantering av kraftuttag i realtid*
  • Kraftuttag PÅ/AV / cykelväxling efter uttag eller användardefinierad grupp
  • Kraftuttag PÅ/AV / cykelväxling efter fördefinierat schema
  • Användardefinierade utloppsnivåfördröjningar för sekventiell laddning
  • Inställningar av tröskelnivåer för ström / spänning / effektförlust / energiförbrukning
  • Användaråtkomst för tilldelning av varje utgång
  • Namntilldelning till individuella kontakter
 • Fjärrövervakning av miljösensor i realtid
  Avläsningar avtemperatur / temperatur + fuktighet / temperatur + differentialtryck
  • Inställningar av tröskelvärdesnivå för temperatur och fuktighet
 • Stöder nätverksansluten UPS och SNMP-kort
 • Statusdiagram i realtid för fjärrövervakning av ström/spänning/effekt
 • Plottning/övervakning av alla PE-enheter
  • Lägg till serverrack i datacentraler
  • Lägg till Pe-enheter för varje serverrack
  • Hantera status för enhet/enhetsutgång för varje läge
 • Ger datacentraler viktiga index inklusive rackets inloppstemperatur, rackets utloppstemperatur, temperaturskillnader i rackutrustningen, RCI (index för rackkylning), RTI (index för returtemperatur), RHI (index för luftfuktighet i racket), RPI (index för trycket i racket), RAI (index för luftflödet i racket)
 • Rapportering av energiförbrukningsanalys för att optimera datacentralers energihantering – inklusive strömanvändning, elkostnad, koldioxidkostnad, effektkapacitet och trender
 • Varning vid överskridet tröskelvärde genom SMTP och systemlogg
 • Händelselogg med 1 024 rader
 • Systemlogg
 • Säkerhet genom lösenord i två nivåer
 • Funktioner för hög säkerhet inkluderar lösenordsskydd och avancerad 128-bitars SSL – kryptering

  * Alla funktioner stöds inte av alla PDU PE-ekomodeller
Max antal PDU:er3000
Datacentrallayout45 x 30
Högsta RACK-nummer3000
Högsta zonnummerN/A
Datarapport effekt3 år
Instrumentpaneldata i realtidN/A


OperativsystemFallandeVer.UtgivningsdatumFilnamn
Övrigt
WindowsUpgrade Softwarev1.1.1032020-11-02 ecoDC-for_windows_v1.1.103.zip
LinuxUpgrade Softwarev1.1.1032020-11-02 ecoDC-for_linux_v1.1.103.zip
LinuxUpgrade Softwarev1.1.1022020-07-06 ecoDC-for_linux_v1.1.102.zip
WindowsUpgrade Softwarev1.1.1022020-07-06 ecoDC-for_windows_v1.1.102.zip
WindowsUpgrade Softwarev1.0.0962018-06-25 ecoDC-for_windows_v1.0.096.zip
LinuxUpgrade Softwarev1.0.0962018-06-25 ecoDC-for_linux_v1.0.096.zip
LinuxUpgrade Softwarev1.0.0922018-04-17 ecoDC-setup-for_linux_v1.0.092.zip
WindowsUpgrade Softwarev1.0.0922018-04-17 ecoDC-setup-for_windows_v1.0.092.zip
Vi är här för att hjälpa till! Besök ATEN-eService för teknisk hjälp.