Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Global plattform för AV-hantering


ATEN Unizon
 • Centralized management, monitoring, and control for ATEN Ethernet-based AV solutions
 • Real-time device monitoring and tracking – automatically detects and shows device connection status, hardware conditions, and firmware versions for remote maintenance and troubleshooting
 • Global control and scheduling – supports device grouped control, event scheduling, and batch firmware upgrade
 • 5-level device location tree – easily navigate the device by drilling down by room, floor, building, or even city
MSRP: Quote Upon Request

Du kan övervaka, kontrollera och hantera

ATEN Unizon™ är en serverbaserad programvara för AV- och IT-proffs avsedd för central övervakning, kontroll och hantering av ATEN Modular Matrix och tredjepartsenheter anslutna till styrenheter i ATEN:s kontrollsystem, när som helst, var som helst. TESTA GRATIS!

Tillståndsdetektion

Detekterar automatiskt enhetens effektstatus, temperatur, fläkt och anslutning för att underlätta ditt underhåll och för att du ska kunna undvika potentiella funktionsfel.

 
 

Varningar och aviseringar

Du blir omedelbart informerad om enhetsfel för att du ska kunna utföra felsökningar och minimera stilleståndstid.

Systemlogg

Enhetsanvändning och avvikande händelser registreras för att du ska kunna analysera tidigare användning och planera framtida optimering.

 

Enhetsgruppstyrning

Vidta åtgärder direkt över flera enheter simultant, t.ex. växla port, profiler, upplösningar eller stäng av video.

Händelseplanering

Planera rutinåtgärder för enheter, t.ex. kan du ställa in att olika videoinnehåll ska visas vid specifika tidpunkter under dagen eller veckan.

 
 

Uppgradera fast programvara

Fjärruppdatera den fasta programvaran i flera enheter simultant direkt över plattformen för att spara tid och maximera produktiviteten.

Enhetslokalisering i trädvy

Enkelt att navigera till enheternas platser i lokaliseringsträdet med 5 nivåer. Du kan välja rum, våning, byggnad eller till och med stad.

Översikt över våning

Se enheter över olika byggnader/våningar grupperade efter enhet.

 
 

Översikt över rum

Se information om individuella enheter som finns i ett rum.

Användarroller och åtkomstnivåer

Definiera användarroller och respektive åtkomstnivå på en rum-för-rum-basis så att information endast är tillgänglig för behöriga personer.

 
 

ATEN Unizon&trade är ett serverbaserat program för AV och IT för att centralt övervaka, styra och hantera lösningar för modulär matris och videomatris från ATEN när som helst, var som helst. Det är enkelt att använda och integrerar styrning av hela din installationszon, oavsett hur stor eller brett distribuerad den är. Hantering och konfiguration förenklas genom det intuitiva användargränssnittet som låter AV/IT-administratörer vidta vanliga ljud- och videoåtgärder och verkställa uppgifter efter batch genom en grupperingsfunktion. Programmet kommer att varna administratörer vid förekomst av avvikande händelser genom att skicka en avisering och logga de avvikande händelserna för spårning. Denna centraliserade management-programvara gynnar systemintegratorer med intuitiva och effektiva egenskaper som möjliggör snabb distribution samt fjärrövervakning, kontroll och management, särskilt för storskaliga applikationer med många ATEN Ethernet-baserade AV-lösningar på olika platser. • Centralized management, monitoring, and control for ATEN Ethernet-based AV solutions
 • Automatic detection of device conditions – shows device connection status, hardware conditions (e.g. fan and temperature), and firmware versions for remote maintenance and troubleshooting
 • 5-level device location tree – easily navigate the device by drilling down by room, floor, building, or even city
 • Device grouped control – allows for batch control and firmware upgrade
 • Task scheduling – schedules routine tasks for devices to carry out on a regular basis
 • Notifications and system logs for abnormal events
 • Manageable permission access level
 • Supports mainstream web browsers
Beredare3,2GHz
Stöd för operativsystemWindows 7(32/64 bit) och senare
Lagringskapacitet10 GB ledigt hårddiskutrymme
Systemminne8 GB
WebbläsareInternet Explorer v11 och senare
Mozilla Firefox v54.0 och senare
Google Chrome v56.0 och senare