Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Rynek


Przekaz i multimedia

Współczesne środowiska przekazów i multimediów wymagają uniwersalnych, adaptowalnych i wybiegających w przyszłość rozwiązań. Wraz z gwałtownym rozwojem potrzeb w zakresie technologii dostarczania multimediów, profesjonaliści z dziedziny multimediów poszukują rozwiązań wieloplatformowej obsługi treści, efektywnego zarządzania energią oraz dostarczania doskonałego obrazu. Profesjonaliści z tej branży wymagają stałego, zdalnego dostępu do treści przez stabilne, bezpieczne i szybkie kanały danych multimedialnych.

Dowiedz się więcej


Korporacje

Środowisko korporacji wymaga zintegrowanych rozwiązań, elastycznych, wykonanych z myślą o przyszłości i upraszczających komunikację. Korporacje wymagają bezproblemowej i bezpiecznej dystrybucji informacji do przesyłania informacji dla udziałowców na całym świecie. Wymagane są rozwiązania KVM i A/V do utworzenia struktury dla bezproblemowej organizacji spotkań, współdzielenia danych i komunikacji z klientami.

Dowiedz się więcej


Edukacja

Technologia i techniki nauczania rozwijają się szybko. Technologia stała się obecnie krytycznym zasobem edukacyjnym, który pomaga w większym spersonalizowaniu lekcji, we współpracy i interaktywności. Dydaktycy czerpią korzyści z różnych innowacji w celu poprawienia skuteczności nauczania, rezultatów nauki, a nawet zwiększenia zasięgu do zasobów instytucjonalnych.

Dowiedz się więcej


Rząd

Zmiany w technologii przekształciły sposób zarządzania usługami. Współcześni, obyci z techniką mieszkańcy miasta, oczekują, że agencje rządowe zapewnią aktualne, bezpieczne i wiarygodne informacje, które będą łatwo dostępne. Aby sprostać tym wyzwaniom, departamenty rządowe wymagają dynamicznego, skalowalnego rozwiązania komunikacyjnego, które bezproblemowo będzie dostarczać informacji pomiędzy różnymi udziałowcami i systemami heterogenicznymi.

Dowiedz się więcej


Transport

Współczesna branża transportowa poszukuje nowych sposobów efektywnego wykorzystania technologii do poprawienia efektywności działania i zwiększenia pozytywnych ocen przez klientów. Aby sprostać tym wyzwaniom, organizacje wymagają rozwiązań elastycznych, z możliwością rozbudowy, ze scentralizowanym zarządzaniem i zmniejszonymi wymaganiami dotyczącymi konieczności użycia siły ludzkich mięśni.

Dowiedz się więcej