Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Globalna platforma zarządzania AV


ATEN Unizon
 • Scentralizowane zarządzanie, monitorowanie i sterowanie dla rozwiązań AV opartych na technologii ATEN Ethernet
 • Monitorowanie i śledzenie urządzenia w czasie rzeczywistym - automatyczne wykrywanie i wyświetlanie stanu połączenia urządzenia, warunków sprzętowych oraz wersji oprogramowania sprzętowego w celu zdalnej konserwacji i rozwiązywania problemów
 • Globalne sterowanie i planowanie - obsługuje sterowanie grupami urządzeń, planowanie zdarzeń i wsadową aktualizację oprogramowania sprzętowego
 • 5-poziomowe drzewko urządzeń - łatwe poruszanie się po instalacji poprzez sortowanie według pomieszczeń, pięter, budynków, a nawet miast

Twoje narzędzie do monitorowania i kontroli

ATEN Unizon to oprogramowanie serwerowe dla specjalistów z branży AV i IT do centralnego monitorowania, sterowania i zarządzania rozwiązaniami ATEN Modular Matrix i Video Matrix w dowolnym miejscu i czasie.. GET FREE TRIAL!

Wykrywanie stanu

Automatycznie wykrywa stan zasilania urządzenia, temperaturę, stan wentylatora i połączenia, pomagając w przeprowadzaniu konserwacji w celu uniknięcia potencjalnych awarii urządzenia.

 
 

Powiadomienia i alerty

Natychmiastowe powiadamianie o nieprawidłowościach w działaniu urządzenia w celu wykonania czynności związanych z usuwaniem usterek i skrócenia czasu przestoju.

Logi systemowe

Użycie urządzenia i nietypowe zdarzenia są rejestrowane, dzięki czemu można analizować przeszłe zdarzenia i planować optymalizację w przyszłości.

 

Zarządzanie grupami urządzeń

Natychmiastowe wykonywanie działań na wielu urządzeniach jednocześnie, takich jak przełączanie portów, profili, rozdzielczości i wyłączanie wideo.

Planowanie

Zaplanuj rutynowe zadania dla urządzeń do wykonania, np. ustawianie różnych treści wideo do wyświetlania o określonych porach dnia lub tygodnia.

 
 

Aktualizacja oprogramowania

Zdalna aktualizacja firmware'u wielu urządzeń jednocześnie bezpośrednio przez oprogramowanie, co pozwala zaoszczędzić czas i zmaksymalizować wydajność.

Drzewko rozmieszczenia urządzeń

Łatwe do użytku 5-poziomowe drzewko rozmieszczenia urządzeń pozwalajace rozbić instalację na pokoje, piętra, budynki a nawet miasta.

Podgląd piętra

Przeglądaj urządzenia  z różnych budynków czy pięter.

 
 

Podgląd pokoju

Wyświetl informację o urządzeniach w danym pokoju.

Użytkownicy i poziomy dostępu

Definiuj poziomy dostępu dla użytkowników pokój po pokoju, tak żeby tylko odpowiednie osoby miały dostęp do informacji. 

 
 

ATEN Unizon™ to oprogramowanie serwerowe dla specjalistów z branży AV i IT służące do centralnego monitorowania, sterowania i zarządzania rozwiązaniami ATEN Modular Matrix i Video Matrix w dowolnym miejscu i czasie. Jest łatwe do wdrożenia i daje kontrolę nad całą strefą instalacji, niezależnie od tego, jak duża i rozległa jest. Zarządzanie i konfiguracja są uproszczone dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, który pozwala administratorom systemów AV/IT na wykonywanie typowych zadań AV, planowanie zadań i wykonywanie zadań w trybie wsadowym za pomocą funkcji grupowania. W przypadku wystąpienia nietypowego zdarzenia, oprogramowanie powiadomi administratorów i zarejestruje zdarzenie w celu jego analizy. To scentralizowane oprogramowanie do zarządzania przynosi korzyści integratorom systemów dzięki intuicyjnym i skutecznym funkcjom, które umożliwiają szybkie wdrożenie oraz zdalne monitorowanie, sterowanie i zarządzanie, zwłaszcza w przypadku dużych aplikacji z wieloma rozwiązaniami AV ATEN Ethernet w różnych lokalizacjach. • Scentralizowane zarządzanie, monitorowanie i sterowanie dla rozwiązań AV opartych na technologii ATEN Ethernet
 • Automatyczne wykrywanie stanów urządzenia - pokazuje stan połączenia urządzenia, stan sprzętu (np. wentylatora i temperatury) oraz wersje oprogramowania sprzętowego do zdalnej konserwacji i rozwiązywania problemów
 • 5-poziomowe drzewko urządzeń - łatwe poruszanie się po instalacji poprzez sortowanie według pomieszczeń, pięter, budynków, a nawet miast
 • Kontrola grup urządzeń - pozwala na kontrolę i aktualizację oprogramowania sprzętowego wielu urządzeń na raz
 • Planowanie zadań - planowanie rutynowych zadań dla urządzeń do regularnego wykonywania
 • Powiadomienia i dzienniki systemowe dotyczące zdarzeń nadzwyczajnychs
 • Zarządzany poziom dostępu do uprawnień
 • Obsługa głównych przeglądarek internetowych
Procesor3.2 GHz
Obsługa systemów operacyjnychWindows 7(32/64 bit) lub nowszy
Pojemność pamięci10GB wolnej przestrzeni na dysku
Pamięć systemu8GB
Przeglądarka internetowaInternet Explorer v11 i nowszy
Mozilla Firefox v54.0 i nowsza
Google Chrome v56.0 i nowszaSystem operacyjnyOpisWer.Data wydaniaNazwa pliku
Inne
Upgrade Softwarev2.0.1932021-05-28 ATEN_Unizon_v2.0.193.002.zip
Przejdź do centrum partnerów (e-service) i zarejestruj urządzenie KE. Umożliwi to bezpłatne pobranie oprogramowania Matrix Manager Lite.