Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Oprogramowanie do zarządzania AV


ATEN Unizon
  • Scentralizowane zarządzanie, monitorowanie i sterowanie dla rozwiązań AV opartych na technologii ATEN Ethernet

    Automatyczne wykrywanie stanów urządzenia - pokazuje stan połączenia urządzenia, stan sprzętu (np. wentylatora i temperatury) oraz wersje oprogramowania sprzętowego do zdalnej konserwacji i rozwiązywania problemów

    5-poziomowe drzewko urządzeń - łatwe poruszanie się po instalacji poprzez sortowanie według pomieszczeń, pięter, budynków, a nawet miast

  • Planowanie zadań - planowanie rutynowych zadań dla urządzeń do regularnego wykonywania

Twoje narzędzie do monitorowania i kontroli

ATEN Unizon to oprogramowanie serwerowe dla specjalistów z branży AV i IT do centralnego monitorowania, sterowania i zarządzania rozwiązaniami ATEN Modular Matrix i Video Matrix w dowolnym miejscu i czasie.. GET FREE TRIAL!

Wykrywanie stanu

Automatycznie wykrywa stan zasilania urządzenia, temperaturę, stan wentylatora i połączenia, pomagając w przeprowadzaniu konserwacji w celu uniknięcia potencjalnych awarii urządzenia.

 
 

Powiadomienia i alerty

Natychmiastowe powiadamianie o nieprawidłowościach w działaniu urządzenia w celu wykonania czynności związanych z usuwaniem usterek i skrócenia czasu przestoju.

Logi systemowe

Użycie urządzenia i nietypowe zdarzenia są rejestrowane, dzięki czemu można analizować przeszłe zdarzenia i planować optymalizację w przyszłości.

 

Zarządzanie grupami urządzeń

Natychmiastowe wykonywanie działań na wielu urządzeniach jednocześnie, takich jak przełączanie portów, profili, rozdzielczości i wyłączanie wideo.

Planowanie

Zaplanuj rutynowe zadania dla urządzeń do wykonania, np. ustawianie różnych treści wideo do wyświetlania o określonych porach dnia lub tygodnia.

 
 

Aktualizacja oprogramowania

Zdalna aktualizacja firmware'u wielu urządzeń jednocześnie bezpośrednio przez oprogramowanie, co pozwala zaoszczędzić czas i zmaksymalizować wydajność.

Drzewko urządzeń

Łatwe do użytku 5-poziomowe drzewko urządzeń pozwalajace rozbić instalację na pokoje, piętra, budynki a nawet miasta.

Podgląd piętra

Przeglądaj urządzenia  z różnych budynków czy pięter.

 
 

Podgląd pokoju

Wyświetl informację o urządzeniach w danym pokoju.

Użytkownicy i poziomy dostępu

Reguluj poziomy dostępu dla użytkowników pokój po pokoju, tak żeby tylko odpowiednie osoby miały dostęp do informacji. 

 
 

ATEN Unizon™ to oprogramowanie serwerowe dla specjalistów z branży AV i IT służące do centralnego monitorowania, sterowania i zarządzania rozwiązaniami ATEN Modular Matrix i Video Matrix w dowolnym miejscu i czasie. Jest łatwe do wdrożenia i daje kontrolę nad całą strefą instalacji, niezależnie od tego, jak duża i rozległa jest. Zarządzanie i konfiguracja są uproszczone dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, który pozwala administratorom systemów AV/IT na wykonywanie typowych zadań AV, planowanie zadań i wykonywanie zadań w trybie wsadowym za pomocą funkcji grupowania. W przypadku wystąpienia nietypowego zdarzenia, oprogramowanie powiadomi administratorów i zarejestruje zdarzenie w celu jego analizy. To scentralizowane oprogramowanie do zarządzania przynosi korzyści integratorom systemów dzięki intuicyjnym i skutecznym funkcjom, które umożliwiają szybkie wdrożenie oraz zdalne monitorowanie, sterowanie i zarządzanie, zwłaszcza w przypadku dużych aplikacji z wieloma rozwiązaniami AV ATEN Ethernet w różnych lokalizacjach.

Scentralizowane zarządzanie, monitorowanie i sterowanie dla rozwiązań AV opartych na technologii ATEN Ethernet

Automatyczne wykrywanie stanów urządzenia - pokazuje stan połączenia urządzenia, stan sprzętu (np. wentylatora i temperatury) oraz wersje oprogramowania sprzętowego do zdalnej konserwacji i rozwiązywania problemów

5-poziomowe drzewko urządzeń - łatwe poruszanie się po instalacji poprzez sortowanie według pomieszczeń, pięter, budynków, a nawet miast

Kontrola grup urządzeń - pozwala na kontrolę i aktualizację oprogramowania sprzętowego wielu urządzeń na raz

Planowanie zadań - planowanie rutynowych zadań dla urządzeń do regularnego wykonywania

Powiadomienia i dzienniki systemowe dotyczące zdarzeń nadzwyczajnych

Zarządzany poziom dostępu do uprawnień

Obsługa głównych przeglądarek internetowych

Procesor3.2GHz
Obsługa systemów operacyjnychWindows 7(32/64 bit) and above
Pojemność pamięci10GB available hard disk space
Pamięć systemu8GB
Przeglądarka internetowaInternet Explorer v11 and above
Mozilla Firefox v54.0 and above
Google Chrome v56.0 and above
Przejdź do centrum partnerów (e-service) i zarejestruj urządzenie KE. Umożliwi to bezpłatne pobranie oprogramowania Matrix Manager Lite.