Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Oświadczenie dotyczące produktu

 1. Niniejszy produkt firmy ATEN został zaprojektowany oraz wyprodukowany specjalnie do zastosowania w komputerach mainframe i urządzeniach komunikacyjnych używanych w centrach zarządzania siecią, a także do zarządzania nimi. Dlatego może nie być w pełni odpowiedni w środowiskach i miejscach, w których obowiązują specjalne standardy wydajności i niezawodności, takich jak wyposażenie wojskowe, kontrola ruchu, obiekty jądrowe, systemy bezpieczeństwa, sprzęt komunikacyjny, placówki medyczne itp.
 2. Urządzenia podłączane do tego produktu, takie jak klawiatury, monitory, myszy, obudowy komputerowe itp., mogły zostać zaprojektowane i wyprodukowane przez różnych producentów z własnymi praktykami produkcyjnymi. Dlatego urządzenia te mogą nie być wzajemnie zgodne. Ponadto różne połączenia tych urządzeń mogą doprowadzić do awarii oryginalnego produktu ze względu na błędy zgodności. Działanie produktu może być inne od oczekiwanego także w różnych środowiskach i przy zastosowaniu innych urządzeń.
 3.  Instrukcje dotyczące uziemiania produktu:
  • Produktu należy używać przy zasilaniu określonym na etykiecie znamionowej. W razie braku pewności co do rodzaju zasilania, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym.
  • Ze względów bezpieczeństwa produkt ten zawiera 3-żyłowe złącze z uziemieniem. Jeśli złącze nie pasuje do gniazda elektrycznego, należy skontaktować się z elektrykiem w celu jego wymiany. Nie należy zakłócać działania złącza z uziemieniem. Należy także przestrzegać lokalnych/międzynarodowych przepisów dotyczących przewodów elektrycznych.
  • Nie wolno umieszczać przedmiotów na przewodzie zasilającym i kablach. Należy starannie rozmieścić kable, aby uniknąć potknięć.
  • Jeśli z produktem używany jest przedłużacz, należy upewnić się, że łączne natężenie prądu podłączonych urządzeń nie przekracza limitu. Należy także upewnić się, że natężenie prądu każdego z podłączonych do przedłużacza urządzeń nie przekracza 15 amperów.
  • Aby zapewnić ochronę systemu, należy unikać nagłych zmian w dostawie prądu. Zalecane jest stosowanie listwy przeciwprzepięciowej, regulatora zasilania lub zasilacza awaryjnego UPS.
  • W przypadku używania tego produktu z innymi urządzeniami należy zapewnić ich poprawne uziemienie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieodpowiedniego uziemienia urządzenia.
 4.  W razie pytań dotyczących produktu należy skontaktować się z pracownikami działu pomocy technicznej.