Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Telecom operatör, datacenter, Tyskland

Sammanslagningen av en teknisk och en kundtjänstavdelning ledde till omorganisationen av flera parker i 3 olika städer.

Det centrala underhållscentret, med ansvar för alla datacentra, hanterar en mängd servrar samtidigt, tack vare flera KVM over IP-switchar. Ett kundhanteringssystem hjälper IT-administratörer att automatisera många dagliga driftsprocesser. Det är enbart när felaktigheter uppstår som IT-administratörerna informeras för att kontrollera vad som händer. De kan vidta omedelbara åtgärder, över IP eller på platsen.

Vilka var kraven?
Central control

Central administration

Fjärråtkomst till alla
serverparker från ett centralt underhållskontor.

Modular

Säker anslutning

KVM-switchen ger ett extra lager av maskinvaruskydd för datacentralen, men är också utrustat med de  extra säkerhetsåtgärder som garanterar  att det uppfyller FIPS-140-2-normen.

User rights

Lokal administration

Lokal åtkomst till enskilda
servrar vid allvarliga händelser.

Vilka var de extra fördelarna?
Central control

PadClient

En app som ger möjlighet att snabbt övervaka och komma åt servrarna genom KVM-switcharna.

Modular

Upplösningsdetektering

Donglarnas EDID-läge ger varje server möjlighet att effektivt detektera upplösning.

User rights

Sändningsläge

Ger installatören möjlighet att genast hantera och kopiera åtgärder till alla datorer samtidigt.

Hur fungerar det?

79x KN4140VA
KVM-omkopplare over IP
3160x KA7169
KVM-adapter

Produkter som användes för detta projekt

KN4140VA

1 lokal åtkomst och 4 för fjärråtkomst 40-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media (1920 x 1200)

KA7169

USB DisplayPort KVM-adapter för virtuell media med stöd för smartkort