Vart köper jag | Partnerportal | eShop

En kris blir en katalysator

COVID-19-krisen har kastat om förhållandet mellan datacenterhantering och digital innovation – ny teknik används i allt högre grad, och det är numera datacenter som behöver hinna med i innovationstakten. Trots att investeringar i infrastruktur för datacenter minskade med 10 % globalt under 2020, pekar alla indikatorer på att omstruktureringar som föranletts av pandemin nu fungerar som katalysatorer, och marknaden förväntas återhämta sig starkt under de närmaste fyra åren. 1 Ökad användning av molntjänster och IP-enheter driver på ytterligare marknadsexpansion, vilket gör att det totala marknadsvärdet nu väntas uppgå till 143,4 miljarder USD år 2027. 2

Hur ser dagens IT-infrastruktur ut?

Explosionen av stordata drev fram ökad datacenterkapacitet, men tvingade även fram utveckling av IT-infrastruktur. För den här stora mängden data krävs inte bara fler utan även nya typer av datacenter och nya sätt att hantera dem. Framför allt handlar infrastruktur för IT-tjänster numera inte bara om själva datacentret – vare sig det är placerat hos det egna företaget eller hanteras som värdtjänst, i ett privat eller offentligt moln, i ett edge computing-system, eller samhanteras – branschen håller på att övergå till olika typer av hybridtillstånd där databehandling kan fjärrdistribueras, vilket medför stora konsekvenser. Arkitekturens storlek, skala och komplexitet fortsätter att sammanföra ofta motsägelsefulla krafter som kräver nya och innovativa datahanteringslösningar.

Utmaningar

I takt med att datahantering delas upp mellan moln, edge- eller core computing och hanterade tjänster, försöker företagen efter pandemin att anpassa sin infrastruktur för IT-tjänster efter sina strategiska behov och samtidigt öka sin effektivitet och kapacitet. För företag som tillhandahåller lösningar för datacenter-/serverrumshantering är några av de främsta utmaningarna:
 • Lösningarna måste vara flexibla avseende skala, samtidigt som de stödjer verktygen som krävs för verksamhetsbehov under förändring och tjänster för kunder som använder nya applikationer
 • Lösningarna förväntas nu tillföra påvisbara värden för verksamheten genom teknisk innovation – IT-hantering handlar inte längre bara om underhåll 1
 • På grund av den ökade IT-brottsligheten måste systemen inkludera komplexa säkerhetslösningar med flera lager
 • Lösningarna ska vara anpassningsbara efter specifika krav för olika branscher – pandemin har påverkat olika sektorer på olika sätt 2
 • Lösningarna ska vara inriktade mot att leverera den bästa användarupplevelsen för fjärradministratörer och supportpersonal, med optimala videoprestanda
Nu mer än någonsin finns det inte en datahanteringslösning som passar alla, och i den här nya eran av möjligheter tillhandahåller ATEN de innovativa och robusta lösningar för datacenter-/serverrumshantering som möjliggör för verksamheter att växa framgångsrikt.

ATEN-lösningar

ATEN tillhandahåller lösningar för KVM-switchar, seriella konsoler och PDU-enheter för hantering av datacenter/serverrum över IP inom många olika branscher. Dessa inkluderar:
 • Lösningar för central fjärråtkomst- och kontroll för konsolidering av hantering av komplexa IT-miljöer via åtkomst på BIOS-nivå, realtidsuppdateringar och -underhåll
 • Lösningar för flexibel matrisutökning, åtkomst och kontroll för konsolidering av hantering av datorer över ett oberoende nätverk på olika sätt, med videoväggsfunktion
 • Lösningar för central fjärrserver, switchåtkomst och kontroll för konsolidering av hantering av komplexa IT-miljöer med stora möjligheter till integration av plattformar och seriebaserade enheter
 • Lösningar för central fjärråtkomst, kontroll och intelligent krafthantering för konsolidering av hantering av komplexa IT-miljöer och uppfyllande av energieffektivitetsmål

Fördelar med ATEN

ATEN:s datacenter-/serverrumslösningar möjliggör nya arbetssätt inom IT-hantering, med följande fördelar:

Säker, central åtkomst för fjärrhantering av IT-infrastruktur

Med smidig, säker fjärråtkomst till enheterna i organisationens IT-infrastruktur via en enstaka portal som kan nås var som helst ifrån, tillhandahåller ATEN:s över IP-lösningar kontroll dygnet runt, vilket eliminerar avståndsbegränsningarna för datacenterhantering och möjliggör central realtidsuppdatering och -underhåll. Det här ger snabbare respons vid uppgiftskritiska nödsituationer och säkerställer sömlös leverans av IT-tjänster.

Förbättrade säkerhetsfunktioner som förhindrar obehörigt intrång

Lösningarna använder branschens högsta säkerhetsstandarder och -protokoll, inklusive RADIUS, LDAP, LDAPS, säker autentisering, datakryptering och IP/MAC adressfilter. All åtkomst och tillstånd för användare/grupper är mycket konfigurerbar, medan programvaran ATEN CCVSR tillför ytterligare ett säkerhetslager genom att registrera alla fjärråtkomståtgärder och tillhandahålla automatisk och oberoende övervakning dygnet runt av hela datacentrets infrastruktur.

Nya uthållighetsstandarder för att säkerställa snabb återställning av infrastruktur

ATEN:s över IP-lösningar, som är anpassade för att minimera nertid med funktioner som ger ett robust och tillförlitligt system, stöder inte bara OOB-hantering utan inkluderar även dubbla nätaggregat/styrenheter för nätverksgränssnitt (NIC) för att tillhandahålla säkerhetskopieringsredundans. På administrationssidan använder CC2000 primär-sekundär arkitektur för att erbjuda tjänstredundans med databasuppdatering så att funktioner, data och hanteringstjänster aldrig går försvinner.

Flexibel driftsättning och skalbarhet för ökad smidighet i verksamheten

ATEN:s omfattande utbud av över IP-maskinvara och avancerad hanteringsprogramvara, tillhandahåller flexibla lösningar som är framtidssäkrade, skalbara och implementeringsbara överallt och hjälper företag att anpassa infrastrukturen i deras datacenter efter deras strategiska behov. ATEN:s lösningar stöder kontinuerlig omvärdering av verksamhetskrav och låter er hålla jämna steg med verktygsutvecklingen i allt komplexare miljöer.

Intuitiv, bekväm kontroll för strategisk leverans av IT-tjänster

ATEN:s centrala hanteringsprogramvara CC2000 gör datacenterhanteringen intuitiv och bekväm, och konsoliderar hanteringen av alla enheter – servrar, switchar, PDU-enheter – genom ett enda, lättanvänt gränssnitt med tre vyer och en Panel DynaArrayTM-funktion som visar utmatning från flera portar i individuella paneler på administratörens skärm, medan KVM över IP-switcharna stödjer ett intuitivt Magic PanelTM-gränssnitt med stöd för flera språk.

Fokuserade på smart, grön krafthantering för datacenter

Med ATEN:s PDU-enheter sparar du energi utan att skada IT-tillförlitligheten, med hjälp av enheternas verktyg för fjärrstyrning av strömmen till alla servrar i ett datacenter. Du kommer också åt enstaka utgångar och utgångsgrupper var du än befinner dig, och kan generera strömanalys för optimering av datacenterhantering och energianvändning. ATEN:s PDU-enheter, som är fullt integrerbara med ATEN:s KVM över IP-switchar och seriella konsoler som en del av en total datacenter- och strömhanteringslösning, är det smarta valet för användning i alla datacenter och serverrum, så att ni kan omvandla företagets IT-infrastruktur till ett IT-ekosystem.

ATEN-lösningar i aktion

Smart serverhantering för digital omvandling av en myndighets tekniska tillgångar

Ett departement som ansvarar för alla finansiella frågor behövde en lösning för serverhantering och kontrollrum i en ny byggnad. Myndigheten spelar en aktiv roll i att främja och implementera regeringens politik, så lösningen skulle inte bara vara mycket säker, utan behövde även underlätta för myndigheten att förnya kärntillgångar som en del av dess strategi för digital omvandling. Huvudserverrummet finns på tredje våningen, och serverhantering och övervakning behövde delas mellan två departement, med kontrollrum på två olika våningar.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Förnya era viktigaste tekniska tillgångar som en del av ett myndighetsimperativ för att möjliggöra strategisk förändring genom digital omvandling
 • Behov att förstärka IT-säkerheten och minska antalet personer som har tillträde till serverrummet
 • Videoväggar krävs för att kunna dela informationsvisualisering mellan olika våningar för dataanalys
 • Måste inkludera både funktioner för CCTV-övervakning och övervakning av miljön

ATEN:s lösning för över serverhantering över IP kan nås och hanteras via programvaran CC2000, vilket gör det lätt för operatörer att effektivt kontrollera servrar centralt via en enstaka portal. Dessutom kan de samtidigt övervaka videoutgångar för övervakning, ström och miljö via videoväggar placerade i kontrollrum på bägge våningarna. Lösningen tillhandahåller flexibilitet, enkel installation och bättre datasäkerhet, samtidigt som viktiga funktioner för informationsvisualisering och kommunikation ökar effektiviteten och produktiviteten. Inspelning av användarsessioner för extra säkerhet.

CC2000 3.0

Programvara för centraliserad hantering

KE6900AT

DVI-I KVM over IP-sändare för en skärm

KE6900AR

DVI-I KVM over IP-mottagare för en skärm

KN4132VA

1 lokal åtkomst och 4 för fjärråtkomst 32-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media (1920 x 1200)

KN4164V

1 lokal åtkomst och 4 för fjärråtkomst 64-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media (1920 x 1200)

KA7170

USB VGA KVM-adapter med stöd för kompositvideo

CCVSR

Programvara för inspelning av videosession

SCADA-serverhantering för smidig processautomatisering i ett oljeraffinaderi

Ett oljeraffinaderi med kapacitet att hantera omkring 230 000 fat råolja per dag behövde en lösning som lät operatörerna styra SCADA-servrar både lokalt och på distans för att kunna hantera stora mängder information från deras automatiska processystem. Anläggningen har serverrum på fyra olika platser som, förutom att de styr olika automatiska processer, även övervakar sensorinformation nedströms trådlöst över långa avstånd. Serverrummen krävde funktioner för lokal kontroll, men av säkerhetsskäl tilläts inga mobila enheter i kontrollrummet på fjärrplatsen, samtidigt som lösningen även måste stödja FHD, kunna installeras i rack och ha stöd för streckkodsläsare.

UtmaningarATEN-lösningen
 • För att möjliggöra lokal övervakning och fjärrövervakning, samt kontroll över processinfrastruktur och utrustningsstatus
 • Av säkerhetsskäl tillåts inga datorer eller pekplattor i kontrollrummet på fjärrplatsen
 • En lösning behövs för att stödja FHD för noggrann informationsvisualisering
 • En komplett men ändå liten och utrymmesbesparande lösning med låg strömförbrukning behövdes

Lösningen möjliggör för operatörer att övervaka och kontrollera flöden i en raffineringsprocess, statusen för infrastruktur/utrustning och dynamiska förändringar i realtid, för bättre överblick och beslutsfattande. Konsolstationer med Dual-view möjliggör övervakning med hjälp av Panel Array ModeTM för optimal visualisering av video från alla installerade SCADA-servrar på en skärm samtidigt, parallellt med den dagliga verksamheten på den andra skärmen. Visuell tydlighet uppnås tack vare HDMI-stöd vid FHD-upplösning på 1920 x 1200 @ 60 Hz.

KA8288

Dubble KVM över IP-konsolstation

CL3800

1U Ultra Short Depth Dual Rail WideScreen LCD Console (USB/HDMI/DVI/VGA)

VE601R

DVI HDBaseT-Lite-mottagare (1080p vid 70 m) (HDBaseT Klass B)

KA7166

USB DVI KVM-adapter för virtuell media med stöd för smartkort

KN4116VA

1 lokal åtkomst och 4 för fjärråtkomst 16-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media

Serverhanteringslösning utanför bandet för internetbank tillgänglig dygnet runt

En helt internetbaserad bank ville uppgradera sin datahanteringslösning utanför bandet (OOB) för sina serverrum. Banken använde redan seriekonsoler, men letade efter nyare och bättre modeller att ersätta och utöka dessa med i framtiden. Lösningen skulle inte bara finnas tillgänglig dygnet runt, utan skulle även vara säker och praktisk att använda för bankens supportpersonal. Det var avgörande att administratörerna skulle ha tillgång till realtidsinformation för att tidigt kunna upptäcka bedrägeriförsök och andra problem kopplade till behandling av transaktioner.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Fjärråtkomst till nätverksenheter (RS32) i IDC:er och tjänstekontor för säker OOB-hantering krävdes
 • Dubbel strömförsörjning för redundans, plus fjärrstyrning vid nödsituationer eller plötsliga strömavbrott
 • SNMP (Traps och MIB) för insamling och organisering av information från hanterade enheter i IP-nätverk
 • Möjlighet att installera genomgående RJ45 Ethernet-kablar för anslutning till Cisco-switchar

OOBM möjliggör åtkomst till bankens servrar om nätverket är nere, vilket ger åtkomst på BIOS-nivå och modemåtkomst till viktig infrastruktur utanför produktionsnätverket, med säkra nätverkstjänster över ett osäkrat nätverk med SSH och SSL/TLS-stöd och krypterade anslutningar med militära prestanda. Automatiska händelsemeddelanden skickas när anslutna seriella enheter är offline, för enkel övervakning av enhetsstatus. Lösningen stöder fullständig installation utan ytterligare kostnader för rollover-kabel.

SN0132CO

32-Portars seriekonsolserver med dubbel strömförsörjning/LAN

Serverrumshantering på distans + intelligent strömstyrning för tunnelbanesystem.

Ett transportföretag ansvarar för tre tunnelbanelinjer med sammanlagt 60 stationer. Varje station har ett eget serverrum och passagerarinformationssystem som styrs centralt. För att konsolidera styrningen av de utspridda serverrummen, sökte företaget en lösning som möjliggjorde fjärrhantering och -övervakning av hela IT-infrastrukturen, såväl som möjlighet att fjärrhantera strömtillförseln till varje server för optimalt systemunderhåll och kontroll.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Tillhandahåll central styrning av servrar och informationssystem på flera olika platser
 • IT-administratörer behöver kunna övervaka video från flera servrar på en skärm
 • Kräver stöd för virtuella medier för bekväm, central uppdatering och underhåll
 • Fjärrövervakning och hantering av ström till varje server

Över IP-lösningen konsoliderar centraliserad hantering av fjärrserverrum för ett brett distribuerat transportnätverk för transporter med flera hubbar, genom användning av höggradigt integrerade plattformar och enheter och intelligent strömhantering. ATEN:s lösning kan nås och hanteras via CC2000, vilket gör den flexibel och effektiv för operatörer, som kan kontrollera den genom en enstaka portal på en konsol med dubbla skärmar. Strömhanteringskomponenterna möjliggör övervakning i realtid av strömstyrka, spänning, effekt, strömförbrukning och kretsbrytarstatus.

SN0132CO

32-Portars seriekonsolserver med dubbel strömförsörjning/LAN

OL3000HV

Professionell UPS online

KA8278

VGA/HDMI KVM över IP-konsolstation

KN2116VA

1 lokal åtkomst och 2 för fjärråtkomst 16-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media (1920 x 1200)

CL5800

PS/2-USB VGA Dual Rail LCD-konsol med stöd för USB-kringutrustning

PE8324

Miljösmart PDU med 24 uttag, utgångsmätnings- och omkopplingsfunktion och specifikationen 30A/32A

CCVSR

Programvara för inspelning av videosession

Hantering av högdensitetsservrar för sömlös leverans av ICT-tjänster

En stor leverantör av ICT-tjänster behövde slå ihop sin teknik- och kundtjänstavdelning. Detta krävde genomgång och uppdatering av flera datacenter i 3 olika städer. Det centrala underhållscentret, med ansvar för övriga datacenter, behövde kunna hantera ett stort antal servrar samtidigt med användning av ett anpassat över IP-hanteringssystem, för att hjälpa IT-ansvariga att automatisera olika dagliga verksamhetsprocesser inblandade i att tillhandahålla olika ICT-tjänster. Dessa behövde även kunna vidta åtgärder direkt över IP eller på plats i händelse av fel.

UtmaningarATEN-lösningen
 • Fjärråtkomst till alla serverparker som tillhandahåller ICT-tjänster från en central plats, för uppdatering och underhåll i realtid
 • Möjliggör selektiv och intuitiv övervakning av anslutna servrar med DisplayPort-gränssnitt
 • Lokal åtkomst för schemalagt rutinunderhåll och respons vid nödsituationer som kräver omedelbara åtgärder
 • Måste använda bästa arbetssätt för säkring av nätverk och kunddata, inklusive åtkomstkontroll och kryptering

Lösningen ger tjänsteleverantören fullständig central åtkomst till viktiga system och fjärrhantering i realtid för att säkerställa sömlös leverans av tjänster. Stöd för virtuella medier möjliggör filapplikationer, smidig OS-uppdatering, programvaruinstallation och diagnostisk testning över hela installationen från en enstaka konsol. KVM-switcharna tillför en extra nivå av maskinvaruskydd för datacentret, och är även utrustade med ytterligare skydd, vilket säkerställer efterlevnad med standarden FIPS-140-2.

KA7169

USB DisplayPort KVM-adapter för virtuell media med stöd för smartkort

KN4140VA

1 lokal åtkomst och 4 för fjärråtkomst 40-portars Cat 5 KVM over IP-switch med virtuell media (1920 x 1200)

Flexibel serverhantering för processkontroll i obemannade anläggningar

På grund av höga personalkostnader och säkerhetsregler avseende personaltäthet på anläggningen, behövde en oljeborrplattform ha flera industriprocessdatorer säkert placerade i ett obemannat serverrum på land, samtidigt som systemet skulle kunna nås från 5 olika kontrollrum i produktionsanläggningen. För att kunna expandera i framtiden behövde systemet även ha möjlighet till KVM-extenderanslutning både mellan enstaka punkter eller flera punkter. Installationen krävde en specialist inom processautomatisering av industriella anläggningar, med fokus på integration av DCS, SCADA/HMI och PLC-lösningar med fjärrhantering av IT-system.

UtmaningarATEN-lösningen
 • För att möjliggöra konstant övervakning av industriella processer via flexibla installationer i kontrollrum och fjärrarbetsstationer
 • Selektiv och effektiv övervakning av anslutna processervrar, med hög nätverkssäkerhet
 • Fjärråtkomst för filöverföringar, OS-uppdatering, programvaruinstallation och diagnostisk testning krävdes
 • Möjlighet att utöka underhålls- och kontrollåtgärder genom att tillföra ytterligare övervakningsstationer i framtiden

Hög anslutningsflexibilitet gör att kontrollrumsoperatörer kan komma åt och underhålla flera servrar, medan enstaka arbetsstationer kan övervaka specifika servar direkt på ett säkert sätt för att uppfylla processtyrningskrav. Lösningen tillhandahåller arbetsstationer med skärmar med enkel vy och dubbelvy för flexibel övervakning och drift. Möjliggör säker dataöverföring med extra möjlighet att isolera enstaka KE-enheter från det större nätverket via en dedikerad LAN-port, med stöd för virtuella medier för allt rutinunderhåll.

KE6900AT

DVI-I KVM over IP-sändare för en skärm

KE6900AR

DVI-I KVM over IP-mottagare för en skärm

CCKM

KVM över IP-matrishanterare

Tala med våra experter

Fyll i formuläret nedan för att få mer information om ATEN:s lösningar, så blir du kontaktad av en ATEN-expert.