Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Ökad skala och komplexitet i smarta fabriker

Hur förändrar IoT tillverkningslandskapet? Dagens företag är tvungna att utvecklas, särskilt inom precisionsinriktade sektorer som halvledarproduktion. Under pandemin klarade industritillverkare som proaktivt investerade i teknik inte bara nedgången bättre, utan gick också starkare ur den jämfört med dem som minskade sina teknikutgifter. Eftersom tillverkningsverksamheten blir alltmer komplicerad är innovationer inom konnektivitet avgörande för fortsatt framgång. Upptäck hur ATEN-lösningar kan bana väg.

Storlek på marknaden för smarta fabriker i USD år 2032

280

År 2022 uppgick marknaden för smarta fabriker till över 110 miljarder USD och förväntas växa med 9 % CAGR från 2023-2032, drivet av efterfrågan på automatisering för att säkerställa högkvalitativa och tillförlitliga produkter. 1

Investeringar i robotik och automation fram till 2024

62

Enligt Deloitte investerar 62 % av de största tillverkarna i robotteknik och automatisering för att påskynda produktionen, sänka kostnaderna och lösa arbetskraftsbristen. 3

Ökad konvergens mellan Edge-to-Cloud IT/OT fram till 2024

60

År 2024 förutspår IDC att 60 % av tillverkarna kommer att slå samman OT-data med molnanalys som standardpolicy, eftersom dessa integrerade data är avgörande för verksamheten. 2

Digital Twin Asset Management Ökad efterfrågan 2023

50

Enligt IDC kommer 2023 20% av nya tillverkningstillgångar att använda förkonfigurerade digitala tvillingar för att påskynda analysresultaten med 50% för övergripande verksamhet och processer. 4

Utmaningar

Det finns många utmaningar med att utveckla åtkomsthanteringssystem för produktionslinjer:
 • Rumsliga begränsningar och föråldrad utrustning
  Stora halvledarfabriker sträcker sig ofta över stora områden, vilket gör effektiv övervakning på plats till en utmanande uppgift. Befintliga maskiner, som kan vara dyra och svåra att ersätta, saknar ofta internetuppkoppling på grund av att de är äldre till sin natur.
 • Sterilitet och tillgänglighet
  Högteknologisk produktion, särskilt tillverkning av wafers, kräver en orörd miljö. Detta stränga renhetskrav begränsar frekvensen av inpassering för utrustningskontroller och underhåll.
 • MES-integration och operativ komplexitet
  Ett flexibelt MES-system (Manufacturing Execution System) är avgörande för att upprätthålla kvaliteten och minska kostnaderna, men om man integrerar för mycket testutrustning kan ledningssystemet bli överbelastat. Detta kan leda till komplicerade receptoperationer som är mer känsliga för fel.
 • Begränsande protokoll för maskinprogramvara
  Många tillverkare av originalutrustning för avancerade maskiner i produktionslinjer förbjuder installation av ytterligare programvara, vilket begränsar kundanpassning och anpassningsförmåga.
 • Kontrollramverk och protokoll för nödsituationer
  Utan lokala prioritetsinställningar blir nödstyrningen mindre effektiv. Detta understryker vikten av att ha ett förfinat kontrollsystem som kan reagera skickligt i kritiska situationer.
 • Nätverksintegritet och cybersäkerhet
  Implementering av programvara för fjärrövervakning innebär potentiella sårbarheter för cyberattacker. Dessutom finns det farhågor om att dessa implementeringar kan äventyra maskinernas prestanda och därmed produktionskapaciteten.
För att hantera dessa mångfacetterade utmaningar i högteknologiska produktionsmiljöer har ATEN banat väg för en rad RCM-lösningar. Dessa är noggrant utformade för att erbjuda ett sömlöst, anpassningsbart och effektivt administrationsgränssnitt för både produktionskontrollsystem och kvalitetstestförfaranden.

ATEN RCM-lösningar

Att förstå hur produktionslinjer fungerar är avgörande för att maximera effektiviteten och säkerställa en sömlös drift. ATEN:s RCM-lösningar (Remote Control & Monitoring) är inte bara verktyg utan även strategiska tillgångar. De fördelar som våra lösningar ger i produktionslinjemiljön är bl.a:
 • Säkerhet och effektivitet:
  En betydande minskning av hur ofta personal behöver gå in i känsliga zoner som produktionslinjen eller renrum, vilket minimerar risken för kontaminering och effektiviserar processerna.
 • Holistisk övervakning:
  Panel Array Mode™ möjliggör samtidig övervakning av flera maskiner och ger en integrerad bild av hela produktionsgolvet, vilket är avgörande för ett snabbt beslutsfattande.
 • Snabb hantering av nödsituationer:
  Realtidsberedskap och larmövervakning säkerställer att eventuella avvikelser eller funktionsfel upptäcks och åtgärdas omedelbart, vilket minimerar stilleståndstider och potentiella förluster.
 • Smarta kontrollmekanismer:
  Omedelbar prioriteringskontroll säkerställer att resurser fördelas optimalt och att kritiska processer ges företräde.
 • Robusta säkerhetsprotokoll:
  Våra lösningar är utrustade med avancerade autentiserings- och behörighetsåtgärder som säkerställer att åtkomst endast ges till behörig personal, vilket skyddar känsliga data och verksamheter.
I produktionslinjernas snabba värld, där varje sekund och beslut räknas, står ATEN:s lösningar som en ledstjärna för tillförlitlighet och effektivitet.

ATEN-lösningar i praktiken

Fjärrstyrning + Robotics Process Automation (RPA) för OEM-tillverkare av halvledare

En OEM-tillverkare av halvledare kräver noggrann registrering av driftsinställningar och processdata för kvalitetskontroll och granskning. Men eftersom det saknas ett SECS/GEM-gränssnitt i deras nuvarande utrustning måste data transkriberas och inspekteras manuellt, vilket innebär en risk för mänskliga fel. Företaget söker ett automatiserat styrsystem som är kompatibelt med dess MES och som kan utföra automatiserade kontroller, hantera nödsituationer, hantera testrecept, samla in data och upprätthålla systemloggar för att effektivisera produktionen och förbättra precisionen.

KravATEN-lösningen
 • Öka effektiviteten Uppfylla kundernas revisionskrav, underlätta datainsamling för analys och påskynda lösningen av rutinproblem
 • Undvik mänskliga fel Undvik mänskliga fel vid datainsamling och manuellt val av recept för produktionsutrustning
 • Automatisk verkställighet Identifiera återkoppling av produktionsinformation och automatiskt bedöma typen av systemvarningar
 • Upprätthålla systemets prestanda Ingen påverkan på produktionslinjens utnyttjande eller systemets prestanda
 • Lösningens KVM över IP-nätverksarkitektur möjliggör fjärrövervakning och fjärrhantering av maskiner via RCMMS (RCM Management Software), med integrerad RCM API för att få produktionsstatus för varje maskinskärm via anpassningsbart Panel Array Mode.
 • En integrerad bildrelaterad process (t.ex. OCR, färgmatchning, bildjämförelse) analyserar och upptäcker onormal utrustningsstatus och vidtar motsvarande åtgärder, samt formulerar jobbflödet i ett skriptprogram (RPA) för att automatiskt utföra relaterade jobb.
 • Dessutom påverkar eller minskar inte hårdvaruarkitekturen systemets prestanda för produktionslinjens maskiner.

KA7174

KVM-adaptermodul med USB-, PS/2- och RS-232-lokal konsol

Fjärrövervakning och fjärrstyrning för omfattande renrumsverksamhet

Att navigera i och hantera storskaliga renrumsanläggningar kan vara en stor utmaning på grund av den enorma storleken och besväret med att ta sig in och ut ur dessa kontrollerade miljöer. En ledande tillverkare med en vidsträckt anläggning som omfattade många renrum hade höga underhållskostnader och ineffektivitet. De behövde ett sofistikerat fjärrövervakningssystem som kunde övervaka all verksamhet på ett heltäckande sätt och minska reaktionstiderna. Dessutom ville man ha ett centraliserat kontrollrum som kunde stödja samtidig fjärråtkomst för administratörer för effektiv problemlösning och serverhantering.

KravATEN-lösningen
 • Förbättra operatörernas produktivitet Utföra fjärrstyrd felsökning och underhåll för att minska tiden för hantering och felsökning av produktionslinjemaskiner
 • Centraliserad övervakning Centraliserat underhåll av utrustning och hantering av produktionsinformation i det externa kontrollrummet för enkel centraliserad felsökning på distans
 • Minska stilleståndstiden Minska stilleståndstiden för utrustningen och öka tillgängligheten genom minskat fysiskt underhåll
 • Säkerhet och tillförlitlighet Ingen dataöverföring mellan tillverkningsmaskinerna och styrsystemet
 • Tillhandahåller API:er för programvaruintegrationstillämpningar och fångar direkt de data som visas i Panel Array Mode för analys med OCR.
 • Integreras med maskinsystemet via RCM API för att få skärmen för varje maskin, och kombinerar produktionsdata och utrustningsstatus i MES för att snabbt förstå produktionsstatusen och fatta beslut.
 • Konsolstationen ger extra övervaknings- och sändningsfunktioner på fabrikskontoret med omedelbar fjärråtkomst till RCM-enhetens portar genom dubbelklickning för nödhantering via Viewer-app (WinClient, WebClient, Java Client).

RCMMS

Programvarulösningar för fjärrstyrning och fjärrövervakning

RCMVGA101

1-Local/Remote Share Access Single Port VGA KVM over IP Switch

KA8280

HDMI KVM över IP-konsolstation

Skräddarsydd fjärrstyrning och övervakning för DRAM-tillverkning

Som en framstående tillverkare av DRAM- och flashminneschip är det viktigt att upprätthålla höga produktionsnivåer på grund av fluktuerande marknadstrender och konkurrenssituation. Företaget sökte ett specialiserat RCM-system (Remote Control and Monitoring) för att ge arbetsledare IP-baserad fjärråtkomst till sina kostsamma produktionslinjemaskiner, vilket säkerställer oavbruten drift över tre skift för 24/7-produktivitet. Den önskade RCM-lösningen behövde integrera åtkomsthierarki och webbaserad övervakning med sofistikerade funktioner, så att de kunde uppfylla målen för batchproduktion inom strikta tidsfrister samtidigt som den övergripande driftseffektiviteten förbättrades.

KravATEN-lösningen
 • Anpassning av API Nödvändig anpassning av programvara/firmware på RCM-enheter för att uppfylla en mängd olika specifika behov
 • Centraliserad förvaltning Enkel, centraliserad hantering med åtkomst till information från alla fjärrenheter
 • Förbättra driftsättningseffektiviteten Uppnå produktionsmål genom att ansluta olika applikationsprogrammeringsgränssnitt
 • Kontroll av åtkomsträttigheter Arbetsledare behöver veta vilka fältoperatörer/fjärrtekniker som har åtkomst/kontroll, utöver en stoppknapp för nödstyrning
 • Stöder exklusivt integrerat RCM API (Application Programming Interface) med olika anpassningsbara funktioner för systemintegratörer.
 • Flera RCM-enheter kan hanteras via API, inklusive uppgradering av firmware, omstart av enheten, justering av ljusstyrka, kontroll av åtkomsträttigheter och fjärrinställningar av användarattribut.
 • Lösningen innehåller också webb-API för ögonblicksbilder, med stöd för ett SI-anpassat Panel Array-visningsläge för fjärrtekniker och arbetsledare som kan övervaka alla maskiner.

Digital transformation för PC-testning och övervakning med flera vyer i IPC-tillverkning

Under sitt initiativ för digital omvandling sökte en tillverkare av kringutrustning till datorer/IPC en helt digital KVM över IP-lösning. Detta för att fjärrövervaka datorer i deras expansiva anläggning som kör olika testprogram på flera linjer. Vissa linjer fokuserade på att testa prototypdesign och förproduktionsprover, medan andra var avsedda för systemintegration för OEM-beställningar eller bygg-/konfigureringsuppgifter. Alla dessa verksamheter krävde strategiska testmetoder, PC-diagnostikverktyg, felsökningshjälpmedel och verktyg för dataradering för att garantera robusta prestanda för datorhårdvaran. Därför behövdes en lösning som sömlöst kunde sammanföra IT och OT och säkerställa en holistisk serverhantering.

KravATEN-lösningen
 • Förbättrad fjärrövervakning med Multi-View Säkerställ kontinuerlig fjärrövervakning av PC-tester och prestandamätvärden för exakt diagnostik och benchmarking.
 • Effektiv effektivisering av processer Syftar till att minska den tid som krävs för testning och felsökning av ett stort antal datorer och servrar.
 • Intelligent, samtidig åtkomst Möjligheten att enkelt övervaka anslutna servrar på ett selektivt och smart sätt.
 • Överlägsen kvalitet på videoöverföringen Kräv smidig, snabb videostreaming med hög uppdateringsfrekvens för att maximera situationsuppfattningen.
 • Panel Array Mode™ Live+ gör det möjligt för operatören att anpassa och visa videoutgångar från flera servrar på en enda skärm, allt i Full HD.
 • Advanced Winclient gör det möjligt att övervaka teststatusen för varje PC och samtidigt styra varje enskild PC för omedelbar installation och felsökning.
 • Broadcast Mode gör det möjligt för operatören att utföra och replikera åtgärder på alla datorer samtidigt.
 • Virtual Media-funktionen ger filöverföring 10x snabbare än traditionell KVM för snabb programvaruinstallation.

KG8900T

USB HDMI KVM DigiProcessor

KG0032

32-portars KVM över IP OmniBus-gateway

Optimering av fastighetsförvaltning för rengöring av utrustning och beläggningsprocesser

Ett ledande företag som specialiserat sig på rengörings- och beläggningsteknik för utrustningsdelar inom halvledar-, bildskärms- och solcellsbranscherna sökte en heltäckande lösning för anläggningshantering. I en sådan PLC-driven produktionslinjemiljö finns det en sömlös integration av många enheter och programvaror. Deras främsta syfte är att övervaka och automatisera produktionsprocesser och optimera användningen och återanvändningen av dyrbar utrustning. Effektiv hantering av detta system kräver kontinuerlig övervakning av effektmätare, vattenkylda kylaggregat, stoftavskiljare och skrubbrar. Dessutom är det viktigt att övervaka och styra PLC-enheterna direkt från anläggningens kontrollrum, tillsammans med FFU:s styrdatorer, för att förenkla driften och säkerställa snabba svar.

KravATEN-lösningen
 • Heltäckande integrationslösning Anläggningen skulle innehålla en mängd olika enheter och programvaror från olika leverantörer. Detta var nödvändigt för att sömlöst kunna automatisera och övervaka produktionsprocesserna och därmed säkerställa effektivitet och konsekvens.
 • Bekväm fjärråtkomst & Ledning Systemet kräver fjärråtkomst till alla bearbetningsenheter i anläggningen. Detta inkluderar PLC-enheter och FFU-kontrolldatorer, vilket möjliggör bekväm och centraliserad övervakning från vilken plats som helst.
 • Effektiv serie-till-Ethernet-anslutning För utrustning som använde seriella gränssnitt fanns det ett behov av strömlinjeformad och snabb anslutning från serie till Ethernet. Detta skulle underlätta enkel nätverksåtkomst direkt från anläggningens kontrollrum.
 • ATEN-lösningen erbjuder nätverksanslutning till enheter med seriellt gränssnitt, t.ex. effektmätare, vattenkylda kylare, skrubbrar och dammuppsamlare. IoT-gateways utrustade med SCADA hanterar styrningen och övervakningen av hela fabrikens anläggningar.
 • Dessa IoT-gateways övervakar status för effektmätare, vattenkylda kylaggregat och dammuppsamlare via SN3401, som också erbjuder överspänningsskydd.
 • För skrubbrar och PLC-enheter beviljas åtkomst via inbäddade datorer genom IoT-gateways.
 • FFU:s datorer kan dessutom nås på distans via RCMDVI101.

SN3402

RS-232/422/485 säker enhetsserver med 2 portar

SN3002

RS-232 säker enhetsserver med 2 portar

Montering, förberedelser och IT-underhåll för produktionslinje för speldatorer, Europa

En välkänd datortillverkare som specialiserat sig på färdigbyggda speldatorer letade efter en monteringslinjelösning för att optimera maskinberedningsprocesserna vid sin anläggning med 300+ kapacitet.
Operatörerna måste konfigurera och ställa in många datorer under en process som omfattar montering, BIOS-flash och konfiguration, OS-installation, komponentskanning för kvalitetskontroll och testning. Detta innebär repetitiva arbetsmoment som är extremt tidskrävande.
De letade efter en USB 3.0-lösning med hög dataöverföringshastighet för att konfigurera flera enheter samtidigt istället för att behöva arbeta med en i taget.

KravATEN-lösningen
 • Optimering av montering
  Ville förkorta tiden det tar att konfigurera och installera ett stort antal PC med komponenter och programvara för spel.
 • Effektivisera processen
  Behövde replikera repetitiva uppgifter på flera datorer samtidigt för att undvika att slösa tid och energi på att växla mellan olika maskiner.
 • Fjärråtkomst
  Kräver fjärråtkomstfunktioner för att möjliggöra bekväm övervakning av PC-status vid sändning av kommandon.
 • Hög kompatibilitet
  Behövde stöd för både DisplayPort- och HDMI-gränssnitt, OS-flexibilitet och hög kompatibilitet för att fungera med Nvidia RTX3090/RTX3080 och AMD Radeon RX6800/RX6900 GPU:er.
 • Operatören kan nu förbereda upp till 8 maskiner med en enda uppsättning tangentbord, mus, bildskärm och streckkodsläsare, vilket ökar produktiviteten.
 • Med Broadcast Mode kan operatören skicka kommandon till alla maskiner samtidigt, t.ex. BIOS-konfiguration/flash och OS-installation.
 • Över 300 maskiner kan styras centralt från den avlägsna anläggningen, vilket också gör att avancerad testning kan övervakas på ett smidigare sätt.
 • Snabb övervakning av all server- och operatörsstatus via CCKM med dess intuitiva webbaserade GUI stöds av fantastiska bilder i upp till 4K DCI @60Hz.

CS19208

8-portars USB 3.0 4K DisplayPort KVM-switch

CCKM

KVM över IP-matrishanterare

Kritisk övervakning av monteringsanläggning och renrum, paneltillverkning, Sydkorea

En global tillverkare av LCD-paneler hade flera tillverknings- och modulmonteringsanläggningar som behövde uppgradera sina kritiska övervaknings- och styrsystem för att bibehålla sin konkurrensfördel. Produktionsutrustningen är extremt dyr och kräver tre skift med ingenjörer för heltidsdrift dygnet runt, med två ingenjörer som hanterar styrsystemet för individuell utrustning, en i fabrikens renrum för fältdrift och en i kontrollrummet för fjärrövervakning.
Chefen behövde en lösning som gav dem prioriterad åtkomst, så att de kunde ta fjärrkontroll över områden utan att behöva extra personal för att förbättra effektiviteten och samtidigt minska personalkostnaderna.

KravATEN-lösningen
 • Fjärråtkomst dygnet runt
  Mycket dyrbar utrustning för produktionslinjer behöver stöd för 24/7-drift.
 • Prioriterad kontroll
  Stöd för både fjärrstyrd och lokal verksamhet krävs.
 • Avancerad övervakning
  Krävde ett webbaserat övervakningssystem med avancerade funktioner.
 • Begränsat utrymme
  Måste ta upp minimalt med utrymme samtidigt som personalens effektivitet maximeras.
 • Förbättrad synlighet: Fjärråtkomst ger omedelbar insyn i renrummet för arbetsledare
 • Prioriterad åtkomst: Fjärrtekniker kan vid behov ta kontroll över områden som inte är bemannade
 • Ökad produktivitet: Fjärrtekniker kan övervaka fyra webbläsare på en skärm via webbaserat GUI
 • Framtidssäker lösning: Tar upp minimalt med utrymme och gör det enkelt att installera nya produktionslinjer

CS19208

8-portars USB 3.0 4K DisplayPort KVM-switch

CCKM

KVM över IP-matrishanterare

SCADA-system med flera arbetsstationer för CNC-bearbetning, Italien

Ett italienskt SI, som utvecklar och bygger CNC-arbetscenter (Computerized Numerical Control) med flera operatörskonsoler, ville bygga ett SCADA PC-system med åtkomst från 5 olika operatörskonsoler. Alla konsolarbetsstationer behövde vara utrustade med en pekskärm och ett tangentbord med pekplatta och fick exklusiv åtkomst för att styra verktygsmaskiner på en-till-en-tidsbasis.
SCADA PC, där CCKM KVM över IP Matrix Manager-programvaran är installerad, möjliggör eller begränsar åtkomst från varje arbetsstation under en period på minst 10 minuter. En PLC för automation hanterar portarna. Allt detta sker genom maskin-till-maskin-kommunikation och frigör arbetskraft för andra uppgifter samtidigt som det möjliggör exakta resultat på en repeterbar basis.

KravATEN-lösningen
 • Virtuell matrishantering
  För processtyrning måste PLC:n kunna aktivera/inaktivera varje fjärrkonsol så att datorn kan användas under en period på minst 10 minuter.
 • Skalbarhet
  Flexibilitet att utöka underhåll & kontrollverksamhet för att stödja att lägga till fler arbetsstationer i framtiden för att upprätthålla de högsta standarderna.
 • Säker åtkomst Säkerhet
  Huvudstyrenheten måste kunna aktivera/avaktivera åtkomst på distans via PLC av säkerhetsskäl beroende på arbetscentrets status.
 • Flera åtkomstlägen: Lösningen ger flera åtkomstlägen – exklusiv åtkomst, ockupera – medan operatörerna fortfarande kan se SCADA PC i delad åtkomst eller view-only-läge.
 • Säkerhet för arbetscenter: Ger säker åtkomst vid behov för endast en operatör att arbeta säkert med det extra alternativet att isolera enskilda KE-enheter från det större nätverket via en dedikerad LAN-port.
 • Stöd för pekskärmar: Förutom stöd för pekskärmar möjliggör lösningen även tangentbord med pekplattor på arbetsstationerna för flexibel övervakning och drift.

KE6900AT

DVI-I KVM over IP-sändare för en skärm

KE6900AR

DVI-I KVM over IP-mottagare för en skärm

CCKM

KVM över IP-matrishanterare

Tala med våra experter

Fyll i formuläret nedan så kommer en ATEN-expert att kontakta dig.