Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Elegantare och mer engagerande kommunikation för ideella organisationer

Optimering av kommunikationen så att budskapet når fram är av avgörande betydelse för ökat engagemang och större medvetenhet inom den ideella sektorn. ATEN:s lösningar för innehållsskapande, digital skyltning och presentationer för gudstjänstlokaler, välgörenhetsinrättningar och ideella organisationer ger verktygen till att upprätta digitala förbindelser i form av vänliga och enande meddelanden som är idealiska i alla ideella sammanhang.

Liveströmning av gudstjänst

För över gudstjänsterna till digitalt format, så kan de liveströmmas till alla strömningsplattformar så att följarna kan se på var de än befinner sig och vara med i gemenskapen som trotsar alla gränser.

Se hur scenariot är uppbyggt

Intern digital skyltning

Förstärk de traditionella tjänsterna med andaktsinnehåll och sänd det på ett flertal bildskärmar utplacerade på olika ställen i lokalen för att nå ut bättre till de närvarande och hjälpa till att sprida budskapet.

Se hur scenariot är uppbyggt

BYOD-presentationer

Underlätta åtkomsten till mötesplatser med AV-distributions- och konferenslösningar för ökad samverkan och innehållsdelning för att säkerställa att målen uppfylls och att människor känner sig kallade.

Se hur scenariot är uppbyggt

Fallstudier

Oaks Baptist, USA

Oaks Baptist, USA

Baptistkyrkan Oaks önskade uppdatera sitt gamla videoväxlingssystem och sina projektorer i sin helgedom. Kyrkan för in en hel del AV-innehåll för att komplettera och förhöja gudstjänsterna, och man spelar också in videor i förväg för liveströmning och publicering på sociala medier ...

Läs mer
Ideell organisation, USA

Ideell organisation, USA

En lokalt förankrad ideell organisation som stöttar en rad olika ändamål behövde en lösning för liveströmning som hjälp till att stötta deras matinsamlingskampanjer och andra event, för att utöka sin spännvidd och nå ut till fler människor och få dem involverade och ge donationer ...

Läs mer

Tala med våra experter

Fyll i formuläret nedan så tar en av ATEN:s experter kontakt med dig.