Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Zestaw montażowy


2X-010G

Dla wygody instalacji firma ATEN oferuje szereg zestawów montażowych, które umożliwiają instalację przełącznika/konsoli LCD KVM w szafie. Sekcja Arkusz danych na stronie Zasoby zawiera więcej informacji na temat zestawu montażowego.


Przejdź do centrum partnerów (e-service) i zarejestruj urządzenie KE. Umożliwi to bezpłatne pobranie oprogramowania Matrix Manager Lite.