Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Oprogramowanie do zarządzania

Wycofane
CC2000
 • Scentralizowane zarządzanie
 • Wszystkie urządzenia są widoczne w ramach jednego drzewa, co zapewnia scentralizowany dostęp, administrowanie i zarządzenia siecią na skalę światową w dowolnym miejscu i czasie
 • Agregacja urządzeń — port KVM, port szeregowy i wyjście zasilania urządzenia informatycznego można skojarzyć i wyświetlić na tej samej stronie internetowej, co zapewnia administratorom IT pełną kontrolę nad takim urządzeniem z poziomu jednego interfejsu użytkownika
 • Podwójna nadmiarowość — oprogramowanie CC2000 umożliwia skonfigurowanie nie tylko nadmiarowego serwera pomocniczego dla serwera podstawowego, ale również każdy serwer pomocniczy może mieć nadmiarowy serwer pomocniczy

Oprogramowanie do zarządzania CC2000 zapewnia wygodny, ekonomiczny centralny dostęp do urządzeń informatycznych zlokalizowanych w zdalnym centrum przetwarzania danych lub w zdalnych oddziałach zlokalizowanych w dowolnym miejscu świata.W połączeniu z dowolnymi przełącznikami KVM over IP, urządzeniami Serial Console Server i Power Over the NET™ oprogramowanie do zarządzania CC2000 umożliwia administratorowi zdalne monitorowanie i kontrolowanie wszystkich zainstalowanych urządzeń, w tym serwerów typu blade i maszyn wirtualnych. Zastosowana w oprogramowaniu CC2000 architektura serwerów głównych i zapasowych (Primary-Secondary) zabezpiecza transmisję danych, zapewniając wbudowaną nadmiarowość, w tym uaktualnianie baz danych w czasie rzeczywistym oraz automatyczne funkcje tworzenia kopii zapasowych serwerów głównego i zapasowego oraz urządzeń. Dzięki nadmiarowości w przypadku usterki dowolnego serwera CC2000 system zarządzania CC2000 funkcjonuje nadal — nadmiarowy moduł zapasowy ("Secondary") przejmuje działanie i zapewnia wymagane usługi do czasu wznowienia pracy modułu głównego ("Primary"). Ta funkcja podwójnej nadmiarowości (każdy serwer zapasowy może mieć własny moduł zapasowy) zapewnia płynny dostęp do wszystkich urządzeń i zarządzanie nimi.


Obecny w modelu CC2000 opatentowany tryb Panel DynaArray™ zapewnia administratorowi wgląd w sygnał wyjściowy wielu portów na osobnych panelach tego samego ekranu. W tym trybie sygnał wizyjny każdego wybranego urządzenia jest wyświetlany na osobnym panelu na ekranie. Aby uzyskać dostęp do urządzenia i przejąć nad nim kontrolę, wystarczy skierować wskaźnik myszy na odpowiedni panel i kliknąć.


Solidne rozwiązanie do centralnego zarządzania to liczne korzyści:
• Szybkie i sprawne kontrolowanie instalacji za pośrednictwem jednego portalu dostępnego z dowolnego miejsca świata.
• Szybsze reagowanie na sytuacje awaryjne w systemach o krytycznym znaczeniu.
• Eliminacja ograniczeń odległości związanych z tradycyjnymi rozwiązaniami do zarządzania serwerowniami.

Zawartość opakowania

 • 1x Sprzętowy klucz licencyjny USB CC2000 USB
 • 1x płyta CD z oprogramowaniem
 • 1x instrukcja obsługi
 • *Opcje sprzętowego klucza licencyjnego USB CC2000
 • CC2000TN (pakiet Tiny: 1 główny/32 węzły)
 • CC2000XL (pakiet Extra Lite: 1 Główny, 64 węzły)
 • CC2000LE (pakiet Lite: 1 Główny, 128 węzłów)
 • CC2000LS (pakiet Lite Plus: 1 Główny, 256 węzłów)
 • CC2000SD (pakiet Standard: 1 Główny / 1 Zapasowy, 512 węzłów)
 • CC2000PS (pakiet Plus: 1 Główny / 5 Zapasowy, 2048 węzłów)
 • CC2000PM (pakiet Premium: 1 Główny / 9 Zapasowy, 5120 węzłów)
 • CC2000PL (pakiet Platinum: 1 Główny / 15 Zapasowy, bez ograniczenia liczby węzłów)
 • CC2000MX (pakiet Maximum: 1 Główny / 31 Zapasowy, bez ograniczenia liczby węzłów)
 • *Dodatki systemowe:
 • CCS1 (licencja na 1 dodatkowy serwer Zapasowy)
 • CCN1 (licencja na 1 dodatkowy węzeł)
 • CCN10 (licencja na 10 dodatkowych węzłów)
 • CCN50 (licencja na 50 dodatkowych węzłów)
 • CCN100 (licencja na 100 dodatkowych węzłów)
 • CCN500 (licencja na 500 dodatkowych węzłów)
 • CCN1000 (licencja na 1000 dodatkowych węzłów)
 • CCN10000 (licencja na 10000 dodatkowych węzłów)
 • CCNU (licencja na nieograniczoną liczbę dodatkowych węzłów)
 • Scentralizowane zarządzanie
 • Pełna kontrola nad infrastrukturą przedsiębiorstwa — skonsolidowane zarządzanie urządzeniami firmy ATEN
 • Jeden portal, jednokrotne logowanie i jeden adres IP zapewniają bezpieczny dostęp do wszystkich urządzeń w instalacji
 • Wszystkie urządzenia są widoczne w ramach jednego drzewa, co zapewnia scentralizowany dostęp, administrowanie i zarządzenia siecią na skalę światową w dowolnym miejscu i czasie
 • Topologia podstawowe/pomocnicze zapewniająca nadmiarowość (w tym uaktualnianie baz danych w czasie rzeczywistym)
 • Podwójna nadmiarowość — oprogramowanie CC2000 umożliwia skonfigurowanie nie tylko nadmiarowego serwera pomocniczego dla serwera podstawowego, ale również każdy serwer pomocniczy może mieć nadmiarowy serwer pomocniczy
 • Agregacja urządzeń — port KVM, port szeregowy i wyjście zasilania urządzenia informatycznego można skojarzyć i wyświetlić na tej samej stronie internetowej, co zapewnia administratorom IT pełną kontrolę nad takim urządzeniem z poziomu jednego interfejsu użytkownika
 • Obsługa instalacji na wielu platformach: Windows/Linux
 • Obsługa wielu platform klientów (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
 • Obsługa wielu przeglądarek: Internet Explorer, Chrome*, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
  *Uwaga: Ostatnie wydanie przeglądarki internetowej Chrome wyłącza standardową obsługę dodatków plug-in języka java. Dlatego też oprogramowanie CC2000 nie obsługuje przeglądarki internetowej Chrome w wersji 42 ani nowszych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
 • Powiadomienia e-mail o określonych zdarzeniach systemowych
 • Automatyczne harmonogramy zadań systemowych, konfiguracyjnych i konserwacyjnych
 • Rejestrowanie i inspekcja zdarzeń systemowych oprogramowania CC2000 i zarządzanych urządzeń
 • Dzienniki sesji zapewniające historię naciśnięć klawiszy urządzeń szeregowych
 • Automatyczne wykrywanie urządzeń ATEN/ALTUSEN z informowaniem o stanie dostępności urządzenia i obsługą alarmów
 • Przeglądanie, zarządzanie i kończenie aktywnych sesji użytkowników w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja zarządzania na poziomie użytkownika
 • Wielojęzyczny, oparty na przeglądarce graficzny interfejs użytkownika skraca czas szkolenia użytkowników i zwiększa wydajność
 • Obsługa urządzeń ogólnych — użytkownik może zostać przekierowany z oprogramowania CC2000 do działających w ramach centrum danych urządzeń innych firm
 • Elastyczne opcje rejestrowania i raportowania
 • Integracja z serwerami blade zapewnia scentralizowane sterowanie serwerami, zarządzanie zasilaniem (włączanie/wyłączanie serwera), odczyty czujników i dzienników na potrzeby zarządzania procesorem serwisowym
 • Obsługa modułów PDU firmy APC (AP79xx, AP89xx, AP86xx)
 • Obsługa rejestracji jednokrotnej dla Dell DRAC 5, iDRAC 6, IBM RSA II, HP iLO 2, iLO 3, iLO 4, Dell CMC, IBM AMM oraz HP OA
 • Integracja wszystkich praw dostępu — sieć Web, SSH/Telnet, VNC/RDP, IPMI/SPM, KVM, połączenia szeregowe, zasilanie urządzenia docelowego
 • Infrastruktura wirtualna VMware obejmuje serwery centralne, serwery ESX, maszyny wirtualne i Citrix XenServer
 • Panel DynaArray™ zapewnia informacje o wielu portach wyświetlane w osobnych panelach na tym samym ekranie
 • Funkcja kojarzenia źródeł zasilania z modułem PDU ATEN/Altusen umożliwia kojarzenie portów KVM przełącznika z wyjściami zasilania modułu PDU, co zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem serwerów za pomocą interfejsu przełącznika
 • Kreator oparty na sieci Web umożliwiający szybką instalację urządzeń
 • Serwer podstawowy może pozyskiwać nazwy portów urządzeń z serwerów pomocniczych Serwer podstawowy może przekazywać nazwy portów urządzeń do serwera pomocniczego
 • Zaawansowana funkcja wyszukiwania wpisów dziennika
 • Silne zarządzanie sesjami/integracja wielu sesji (ATEN iKVM, serwer blade, VMware, PDU itp.)
 • Zapisywanie licencji — używanie zagregowanych urządzeń do konsolidacji wielu portów w jedną licencję węzłową
 • Eksport/import danych do serwera zdalnego lub lokalnego w czasie rzeczywistym lub zgodnie z harmonogramem Eksportowanie danych z szyfrowaniem AES/DES
 • Uwierzytelnianie OOBC, PAP i CHAP
 • Obsługa IPv6
 • Obsługa NTS — urządzenie może pozyskiwać dokładny czas z serwera przypisanego przez administratora
 • Obsługa oprogramowania SNMP Manager V1, V2c i V3
 • Silne zabezpieczenia
 • Silne zabezpieczenia w postaci uwierzytelniania wewnętrznego i zewnętrznego — uwierzytelnianie zewnętrzne obejmuje LDAP, LDAPS, Kerberos, Active Directory, RADIUS, TACACS+ oraz NT Domain
 • Opcja wymuszająca na użytkownikach wszystkich urządzeń zarządzanych z CC uwierzytelnianie za pośrednictwem CC — użytkownicy nie mogą logować się bezpośrednio na urządzeniach
 • Zgodność ze standardem certyfikatów cyfrowych X.509
 • Obsługa TLS 1.2 i 2048-bitowych certyfikatów RSA, zapewnia bezpieczne logowanie użytkowników z przeglądarki
 • Elastyczne ustawienia limitu czasu sesji
 • Konfigurowane uprawnienia użytkowników i grup do uzyskiwania dostępu do serwerów
 • Obsługa silnych haseł — zgodność z normą SAS 70 w zakresie konfiguracji dopuszczalnej liczby nieudanych logowań oraz parametrów blokowania identyfikatorów użytkowników
 • Możliwość identyfikowania się przez urządzenia w przeglądarce przez podanie nazwy, adresu MAC lub IP
 • Filtrowanie adresów IP i MAC
 • Obsługa prywatnych urzędów certyfikacji
 • Obsługa uwierzytelniania OTP (hasło jednorazowe) Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o funkcji OTP NOWOŚĆ!
 • Elastyczna infrastruktura szyfrowania, pozwala użytkownikom na wybór dowolnej kombinacji 56-bitowego szyfrowania DES, 168-bitowego 3DES, 256-bitowego AES, 128-bitowego RC4 lub lub losowo - niezależne szyfrowanie komunikacji z klawiaturą/myszą, wideo oraz danych nośnika wirtualnego *
  * należy używać z urządzeniami KVM over IP.
 • Funkcje zarządzania serwerami
 • Obsługa na poziomie systemu BIOS
 • Nośniki wirtualne
 • Obsługa makr uruchamianych przy kończeniu sesji
 • Mouse DynaSync - automatyczna synchronizacja lokalnych i zdalnych ruchów myszy
 • Technologia Panel Array Mode — jednoczesne monitorowanie wyjściowego sygnału wideo serwerów w instalacji
 • Message Box do komunikacji między administratorami i użytkownikami
 • Skalowanie wyświetlanego obrazu
Kompatybilne urządzenia
Przełączniki KVM over IPKL1108V, KL1116V, KL1508Ai, KL1516Ai, KH1508Ai, KH1516Ai, KN1000, KN1000A, KN1108v, KN1116v, KN1108VA, KN1116VA, KN2124VA, KN2140VA, KN4124VA, KN4140VA, KN1132V, KN2116VA, KN2132VA, KN4116VA, KN4132VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, KN2116A, KN2132, KN4132, CN8000A, CN8000, CN8600, CS1708i, CS1716i, IP8000
Serwery konsol szeregowychSN0148CO, SN0132CO, SN0116CO, SN0108CO, SN9116CO, SN9108CO, SN0148, SN0132, SN0116A, SN0108A, SN9116, SN9108, SN3101
PDUATEN:
PE8324, PE8216, PE8208, PE8108, PE7208, PE7108, PE6324, PE6216, PE6208, PE6108, PE5208, PE5108, EC2004, EC1000.
APC:
AP79xx, AP89xx, and AP86xx.
Procesor serwisowyDell iDRAC6, IBM RSA II, HP iLO3, iLO5 Dell CMC, IBM AMM, HP OA, IPMI, IMM.
Wirtualna infrastrukturaVMware vSphere 5.5, 6.0, 6.5 Windows Server 2008, 2012 & 2016, and Citrix XenServer 6.5.
Uwierzytelnianie i autoryzacjaSupports local user accounts, LDAP, AD, Kerberos, RADIUS and TACACS+.
Role-based (Super Administrator, System Administrator, Device Administrator, User Administrator, User, Auditor) policy for access privilege control.
Import user list (*.csv) to create multiple users at once.
BezpieczeństwoAES 256-bit encryption for secure end-to-end node access.
IP or MAC addresses blocking.
Virtual media security blocking.
Configurable failed login attempts and lockout.
Support certificate signed from third-party authorities (CA).
Secure web connection with TLS v1.2 and RSA 2048-bit certificates.
2-factor authentication.
Strong user password authentication.
Configurable user session timeout.
Protokół sieciowy i narzędzia IPIPv4/IPv6, RDP, VNC, SSH, and Telnet.
PrzeglądarkaJavaClient (JNLP).
WinClient (ActiveX).
Mouse DynaSync.
Panel array mode.
Virtual media.
Exit macro support.
PowiadomienieSMTP.
SNMP (v1, v2c, v3).
Syslog.
System message.
Planowanie zadańCC2000 database backup.
CC2000 configuration backup.
Device firmware upgrade.
Export system logs.
Export device logs.
Export serial console server logs.
Power on/off control on ATEN PDU.
DziennikiSystem logs.
Device logs.
Serial console server logs.
SNMP traps.
Activity report.
Nadmiarowość serweraPrimary/secondary architecture.
1 primary with maximum 31 secondary servers.
Obsługiwane systemy operacyjneWindows: 7 or later, server 2008, or server 2013
Linux: Redhat Enterprise v4, SUSE Enterprise 9 & 10, Ubuntu 15.10, Debian 8.2, Fedora 23, OpenSUSE 13.1, CentOS 7
*JAVA Runtime Environment (JRE) 8 or higher is required in above OS.
Obsługiwane przeglądarkiInternet Explorer, Chrome**, Firefox.
Obsługa wielu językówEnglish, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어, Française, Español, Português, Deutsch, Pусский.
InneOnline chat.
Online user management.
NTP (Network Time Protocol).
PPP connection.
Licencja
Podstawowa (bezpłatna)1 Primary/16 Nodes.
Opcje licencyjne USBCC2000TN (Tiny Pack: 1 Primary/32 Nodes).
CC2000XL (Extra Lite Pack: 1 Primary, 64 Nodes).
CC2000LE (Lite Pack: 1 Primary, 128 Nodes).
CC2000LS (Lite Plus Pack: 1 Primary, 256 Nodes).
CC2000SD (Standard Pack: 1 Primary/1 Secondary, 512 Nodes).
CC2000PS (Plus Pack: 1 Primary/5 Secondary, 2048 Nodes).
CC2000PM (Premium Pack: 1 Primary/9 Secondary, 5120 Nodes).
CC2000PL (Platinum Pack: 1 Primary/15 Secondary, Unlimited Nodes).
CC2000MX (Maximum Pack: 1 Primary/31 Secondary, Unlimited Nodes).
Dodatki systemuCCS1 (Add-on 1 Secondary Server License).
CCN1 (Add-on 1 Node License).
CCN10 (Add-on 10 Nodes License).
CCN50 (Add-on 50 Nodes License).
CCN100 (Add-on 100 Nodes License).
CCN500 (Add-on 500 Nodes License).
CCN1000 (Add-on 1000 Nodes License).
CCN10000 (Add-on 10000 Nodes License).
CCNU (Add-on unlimited Nodes License).
Minimalne wymagania sprzętoweCPU: Pentium 4, 2.60 GHz or higher
Memory: 1GB
Hard drive: 500MB or more free space
Ethernet: Giga LAN
Zawartość opakowania1x CC2000 USB License Key
1x Software CDOpisWer.Data wydaniaNazwa pliku
Firmware Upgradev2.1.2062017-06-05 cc_usbkey_fw_v2.1.206.zip
Firmware Upgradev2.1.2052015-12-10 cc_usbkey_fw_v2.1.205.zip
Firmware Upgradev2.1.2042009-12-28 cc_usbkey_fw_v2.1.204.zip
Firmware Upgradev2.1.2012009-06-25 cc_usbkey_fw_v2.1.201.zip
System operacyjnyOpisWer.Data wydaniaNazwa pliku
Oprogramowanie AuthKeyStatus
CC2000 AuthKeyStatus Softwarev2.2.2112015-12-10 ccauthkeystatus_v2.2.211.zip
CC2000 AuthKeyStatus Softwarev2.1.2052009-12-28 ccauthkeystatus_v2.1.205.zip
CC2000 AuthKeyStatus Softwarev2.1.2012009-06-25 ccauthkeystatus_v2.1.201.zip
Plik poprawki
LinuxPatch Filev272640032017-06-19 cc2000_patch_linux_v27264003.bin
WindowsPatch Filev272640032017-06-19 cc2000_patch_win_v27264003.zip
LinuxPatch Filev272630022016-07-25 cc2000_patch_linux_v27263002.bin
WindowsPatch Filev272630022016-07-25 cc2000_patch_win_v27263002.zip
LinuxPatch Filev262540022015-04-20 cc2000_patch_linux_v26254002.bin
WindowsPatch Filev262540022015-04-20 cc2000_patch_win_v26254002.zip
WindowsPatch Filev252410032014-09-23 cc2000_patch_win_v25241003.zip
LinuxPatch Filev252410032014-09-23 cc2000_patch_linux_v25241003.bin
WindowsPatch Filev252410012014-01-08 cc2000_patch_win_v25241001.zip
LinuxPatch Filev252410012014-01-08 cc2000_patch_linux_v25241001.bin
WindowsPatch Filev232220022013-02-23 cc2000_patch_win_v23222002.zip
LinuxPatch Filev232220022013-02-23 cc2000_patch_linux_v23222002.bin
LinuxPatch Filev201930062011-08-10 cc2000_patch_linux_v20193006.bin
WindowsPatch Filev201930062011-08-10 cc2000_patch_win_v20193006.zip
LinuxPatch Filev201930052011-03-30 cc2000_patch_linux_v20193005.bin
WindowsPatch Filev201930052011-03-30 cc2000_patch_win_v20193005.zip
LinuxPatch Filev201930032011-02-09 cc2000_patch_linux_v20193003.bin
WindowsPatch Filev201930032011-02-09 cc2000_patch_win_v20193003.zip
WindowsPatch Filev201930022010-11-28 cc2000_patch_win_v20193002.zip
LinuxPatch Filev201930022010-11-28 cc2000_patch_linux_v20193002.bin
Aktualizacja oprogramowania
WindowsUpgrade Softwarev2.8.2742019-12-27 cc2000-upgrade-windows_v2.8.274_EXE.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.8.2742019-12-27 cc2000-upgrade-linux_v2.8.274_BIN.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.8.2732019-03-11 cc2000-upgrade-linux_v2.8.273_BIN.zip
WindowsUpgrade Softwarev2.8.2732019-03-11 cc2000-upgrade-windows_v2.8.273_EXE.zip
WindowsUpgrade Softwarev2.8.2712018-03-20 cc2000-upgrade-windows_v2.8.271.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.8.2712018-03-20 cc2000-upgrade-linux_v2.8.271.bin
LinuxUpgrade Softwarev2.7.2642017-02-07 cc2000_upgrade_linux_v2.7.264.zip
WindowsUpgrade Softwarev2.7.2642017-02-07 cc2000_upgrade_win_v2.7.264.zip
WindowsUpgrade Softwarev2.7.2632016-05-24 cc2000_upgrade_win_v2.7.263.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.7.2632016-05-18 cc2000_upgrade_linux_v2.7.263.zip
WindowsUpgrade Softwarev2.7.2612015-10-21 cc2000_upgrade_win_v2.7.261.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.7.2612015-10-21 cc2000_upgrade_linux_v2.7.261.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.6.2542015-01-27 cc2000_upgrade_linux_v2.6.254.zip
WindowsUpgrade Softwarev2.6.2542015-01-27 cc2000_upgrade_win_v2.6.254.zip
WindowsUpgrade Softwarev2.5.2412014-01-08 cc2000_upgrade_win_v2.5.241.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.5.2412014-01-08 cc2000_upgrade_linux_v2.5.241.bin
LinuxUpgrade Softwarev2.3.2222012-11-20 cc2000_upgrade_linux_v2.3.222.bin
WindowsUpgrade Softwarev2.3.2222012-11-20 cc2000_upgrade_win_v2.3.222.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.2.2122012-07-19 cc2000_upgrade_linux_v2.2.212.bin
WindowsUpgrade Softwarev2.2.2122012-07-19 cc2000_upgrade_win_v2.2.212.zip
WindowsUpgrade Softwarev2.2.2112011-10-30 cc2000_upgrade_win_v2.2.211.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.2.2112011-10-30 cc2000_upgrade_linux_v2.2.211.bin
WindowsUpgrade Softwarev2.0.1932010-11-28 cc2000_upgrade_win_v2.0.193.zip
LinuxUpgrade Softwarev2.0.1932010-11-28 cc2000_upgrade_linux_v2.0.193.bin
LinuxUpgrade Softwarev1.0.0962009-11-27 cc2000_upgrade_linux_v1.0.096.bin
WindowsUpgrade Softwarev1.0.0962009-11-27 cc2000_upgrade_win_v1.0.096.zip
WindowsUpgrade Softwarev1.0.0942009-07-14 cc2000_upgrade_win_v1.0.094.zip
LinuxUpgrade Softwarev1.0.0942009-07-14 cc2000_upgrade_linux_v1.0.094.bin
LinuxUpgrade Softwarev1.0.0922009-06-25 cc2000_upgrade_linux_v1.0.092.bin
WindowsUpgrade Softwarev1.0.0922009-06-25 cc2000_upgrade_win_v1.0.092.zip
Narzędzie dla Hyper-V Server
Utility For Hyper-V Serverv1.0.0802017-02-07 utility-for-hyperV-server-configuration_dotnet40_v1.0.080.zip
Utility For Hyper-V Serverv1.0.0792016-05-24 utility-for-hyperV-server-configuration_dotnet40_v1.0.079.zip
Utility For Hyper-V Serverv1.0.0762015-04-20 utility-for-hyperV-server-configuration_dotnet40_v1.0.076.zip
Utility For Hyper-V Serverv1.0.0712015-04-20 utility-for-hyperV-server-configuration_dotnet35_v1.0.071.zip
Przejdź do centrum partnerów (e-service) i zarejestruj urządzenie KE. Umożliwi to bezpłatne pobranie oprogramowania Matrix Manager Lite.