Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Produktmeddelande

 1. Denna ATEN-produkt är specifikt tillverkad för användning och hantering av stordator och kommunikationsutrustning som används i nätledningscentraler. Som sådan lämpar den sig kanske inte riktigt för miljöer och platser där det krävs speciella standarder för prestanda och hög tillförlitlighet, som exempelvis militär utrustning, trafikledning, kärnkraftsanläggningar, säkerhetssystem, kommunikationsutrustning, vårdinrättningar osv.
 2. Enheter som är anslutna till denna produkt, exempelvis tangentbord, skärmar, möss, datorskal osv. kan ha konstruerats av andra tillverkare,som alla har sina egna metoder. Därför kan dessa enheter vara inkompatibla med varandra. Dessutom kan blandningen av dessa enheter orsaka att den ursprungliga produkten skadas helt på grund av kompatibilitetsproblem. Olika miljöer och instrument kan också orsaka att produkterna inte fungerar som avsett.
 3. Anvisningar för jordning av produkten:
  • Denna produkt måste användas med den strömtyp som anges på etiketten. Om du är osäker på om strömtypen stämmer, kontakta försäljaren eller det lokala elföretaget.
  • Denna produkt måste användas med den strömtyp som anges på etiketten. Om du är osäker på om strömtypen stämmer, kontakta försäljaren eller det lokala elföretaget.
  • Placera inte några föremål på elsladden eller ledningar. Dra sladden rätt för att undvika att snubbla över den.
  • Om du använder en förlängningssladd med denna produkt, får den totala strömstyrkan för alla enheter som använder sladden inte överskrida strömstyrkegränsen. Se också till att strömstyrkan för varje enhet som är ansluten till förlängningssladden inte överskrider 15 ampere.
  • För att skydda systemet, undvik att öka eller sänka strömtillförseln plötsligt. En överspänningsundertryckare, strömregulator eller avbrottsfri strömförsörjning (UPS) rekommenderas.
  • När man använder produkten tillsammans med andra enheter, måste alla vara riktigt jordade. Om en skada uppstår till följd av felaktig jordning, kan vi inte hållas ansvariga.
 4. Om du har frågor om produkten, kontakta vår tekniska supportpersonal.