Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Zestaw montażowy


2X-012G

Dla wygody instalacji firma ATEN oferuje szereg zestawów montażowych, które umożliwiają jednej osobie instalację przełącznika/konsoli LCD KVM w szafie, co upraszcza proces montażu w szafie. Sekcja Arkusz danych na stronie Zasoby zawiera więcej informacji na temat zestawu montażowego.

Zestaw do łatwego montażu w szafie2X-012G (Long)
Głębokość szafy68-105 cm
Przejdź do centrum partnerów (e-service) i zarejestruj urządzenie KE. Umożliwi to bezpłatne pobranie oprogramowania Matrix Manager Lite.