Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Kvalitetspolicy


Teknisk innovation, hög kvalitet och kundtillfredsställelse

ATEN International strävar efter att tillhandahålla innovativa och utmärkta lösningar. Med innovativ teknik som delar med sig och bryr sig om andra hjälper ATEN människor att ha en nära koppling till världen när som helst och var som helst. Vi strävar efter att leverera våra produkter och tjänster av hög kvalitet, utan fel och kostnadseffektiva produkter och tjänster till kunderna med snabbare teknisk design, tillverkningstjänst, riskhantering och ansvar för skydd av produktkvalitet. Utifrån dessa riktlinjer har vi utvecklat kvalitetsmål i varje skede för att säkerställa att vår produktkvalitet uppfyller kundernas förväntningar, vilka vi använder som operativ prestanda för vårt kvalitetsledningssystem.
Certifikat för kvalitetsledningssystem ISO 9001-1

Certifikat för kvalitetsledningssystem ISO 9001-2

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem Certifikat_Thailand Fabrik