Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Miljöpolitik


ATEN Internationals miljöpolicy är det uppdrag och den övertygelse som vi följer när det gäller socialt ansvar och miljöskydd. Samtidigt som vi söker och upprätthåller den övergripande biologiska miljön och en hållbar utveckling, strävar vi efter att uppgradera och genomföra tekniska genombrott och driver miljöledningssystemet och dess tillhörande verksamhet med en försiktig attityd och full aggressivitet för att genomföra förebyggande av föroreningar, skapa en god arbetsmiljö, skydda den fysiologiska och psykologiska hälsan för våra anställda och på allvar uppfylla vårt lagstadgade ansvar, vår sociala förpliktelse och vårt företagsansvar när det gäller miljöskydd. Vi insisterar på följande åtaganden och använder dem också som vår främsta riktlinje för våra beslut om miljöhantering:


  • 1. Följa lagar och förordningar om miljöskydd: Undersök miljöskyddsrelaterade lagar och förordningar och följ kraven i miljöskyddslagar och -förordningar som fastställts av den behöriga myndigheten.
  • 2. Maximera resursinnovation: Maximera tillgängliga resurser, minska avfallet, minska miljöföroreningar och spara på energiförbrukningen.
  • 3. Fortsätt med grön produktion: Regelbundet granska och se över för att säkerställa kontinuerliga förbättringsresultat av genomförandet av miljöpolitiken, upprätthålla helt och hållet den gröna globala byn.

Certifikat för miljöledningssystem ISO 14001-1

Certifikat för miljöledningssystem ISO 14001-2