Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen


ATEN har åtagit sig att förbättra säkerhetshanteringen och förväntar sig att stärka självförvaltningen genom att införa och använda systemet för hantering av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och fortsätta att förbättra för att tillhandahålla en vänlig och säker arbetsmiljö. Vi åtar oss:


  • 1. Att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden
  • 2. För att uppfylla lagstadgade och andra krav
  • 3. Att undanröja faror och minska arbetsmiljöriskerna
  • 4. Att kontinuerligt förbättra prestationerna i ledningssystemet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  • 5. Samråd med och deltagande av arbetstagare och arbetstagarrepresentanter

ISO 45001 Certifikat för ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen-1

ISO 45001 Certifikat för ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen-2