Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Polityka w zakresie inwentaryzacji i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych

 

Wraz ze wzrostem liczby ludności i postępem technologicznym, zanieczyszczenie środowiska przez działalność człowieka wciąż przyspiesza i rozszerza zakres oddziaływania. Gwałtowne zmiany klimatyczne są obecnie jedną z najbardziej niepokojących kwestii środowiskowych. ATEN nadal zwraca uwagę na globalne trendy zmian klimatycznych i środki reakcji przemysłu, śledzi plany redukcji emisji w krajach zaawansowanych, przyjmuje zarządzanie celami i wyznacza wysokie standardy. Oprócz systematycznego zarządzania różnymi zasobami energii i ciągłego monitorowania oraz doskonalenia, dąży do osiągnięcia celu redukcji GHG.

Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne stały się w XXI wieku najbardziej obserwowanymi międzynarodowymi problemami środowiskowymi. Jako obywatel Ziemi, ATEN stosuje się do polityki środowiskowej "Przestrzegaj prawa i przepisów dotyczących ochrony środowiska, maksymalizuj innowacje w zakresie zasobów, kontynuuj ekologiczną produkcję" i obiecuje promować oszczędzanie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla, a także ujawniać informacje dotyczące zarządzania emisjami dwutlenku węgla w celu wypełnienia odpowiedzialności korporacyjnej. Oprócz aktywnego promowania inwentaryzacji gazów cieplarnianych, ATEN rzeczywiście uchwycił źródła i charakterystykę emisji gazów cieplarnianych i na tej podstawie zaproponował wykonalne plany i cele redukcji gazów cieplarnianych, aby złagodzić ich wpływ na środowisko.


Inwentaryzacja i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych Certyfikat-1 ISO 14064-1

Inwentaryzacja i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych Certyfikat-2 ISO 14064-1Inwentaryzacja i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych Certyfikat-3 ISO 14064-1

Inwentaryzacja i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych Certyfikat-4 ISO 14064-1