Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy


ATEN jest zaangażowany w poprawę zarządzania bezpieczeństwem i oczekuje wzmocnienia samozarządzania poprzez wprowadzenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a także dalszego doskonalenia w celu zapewnienia przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy. Zobowiązujemy się:


  • 1. Zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy.
  • 2. Aby spełnić wymagania ustawowe i inne.
  • 3. Eliminować zagrożenia i ograniczać ryzyko związane z BHP.
  • 4. Ciągłe doskonalić działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • 5. Do konsultacji i udziału pracowników oraz przedstawicieli pracowników.

Certyfikat-1 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001

Certyfikat-2 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001