Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Oświadczenie o niewykorzystywaniu minerałów z regionów objętych konfliktem


W dniu 22 sierpnia 2012 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przyjęła artykuł nr 1502 ustawy Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów, ostateczną wersję dotyczącą "minerałów z regionów objętych konfliktem". Zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawiedliwości międzynarodowej ATEN stosuje standardowe podejście do zarządzania, aby uniknąć stosowania materiałów metalicznych, takich jak złoto, tantal, wolfram, cyna itp., które są często używane w produktach elektronicznych, pochodzących z obszarów objętych konfliktami, takich jak Demokratyczna Republika Konga i sąsiednie obszary, gdzie środowisko i prawa człowieka są nieprzestrzegane zgodnie z szablonem EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting Template opracowanym przez Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC).

Oświadczenie firmy ATEN dotyczące "minerałów z obszarów objętych konfliktem" (Conflict Minerals):

  • ATEN i jego dostawcy ponoszą odpowiedzialność za sprawy społeczne i ochronę środowiska.
  • Zasada “Trzy razy nie”, którą kieruje się ATEN, to nie popieranie, nie akceptowanie i nie używanie metali, tj. “minerałów z obszarów objętych konfliktem” z Demokratycznej Republiki Konga i krajów z nią sąsiadujących, a także z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi, gdzie metale są wydobywane nielegalnie w niedopuszczalnych warunkach pracy.
  • Dostawcy muszą prześledzić źródła pochodzenia Co, Au, Pd, Ta, Sn i W zawartych we wszystkich produktach, aby upewnić się, że metale te nie pochodzą z obszarów objętych “konfliktami górniczymi”;.
  • Wdrożenie ekologicznego łańcucha dostaw w celu spełnienia wymagań klienta i międzynarodowych praktyk w zakresie sprawiedliwości. Dogłębne zrozumienie warunków zarządzania minerałami konfliktu przez dostawców i zbadanie ich zgodnie z szablonem sprawozdawczym EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting Template.