Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Gwarancja na produkty firmy ATEN

Zasady standardowej gwarancji ATEN

Ograniczona gwarancja na sprzęt

ATEN udziela w kraju zakupu gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne na okres dwóch [2] lat (okres gwarancji może być inny w niektórych regionach/krajach), licząc od daty pierwotnego zakupu. Niniejszy okres gwarancji obejmuje panel LCD przełączników KVM LCD ATEN. W przypadku produktów UPS gwarancja na urządzenie wynosi dwa [2] lata, a na baterię jeden [1] rok. Na wybrane produkty udzielana jest dodatkowa roczna gwarancja (Więcej informacji można znaleźć w części: Gwarancja A+). Kable i akcesoria nie są objęte gwarancją standardową.


 

Co obejmuje ograniczona gwarancja na sprzęt?

W okresie gwarancji ATEN będzie świadczył bezpłatną usługę naprawy. Jeśli produkt okaże się wadliwy, ATEN według własnego uznania będzie miał możliwość (1) naprawić dany produkt przy użyciu nowych lub naprawionych części lub (2) wymienić cały produkt na identyczny lub podobny produkt, który spełnia tę samą funkcję, co produkt wadliwy. Wymienione produkty przejmują gwarancję oryginalnego produktu na pozostały okres lub na okres 90 dni, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. W przypadku wymiany produktów lub komponentów zastępowane artykuły stają się własnością Klienta, a wymienione artykuły stają się własnością ATEN.


 

Czego nie obejmuje ograniczona gwarancja na sprzęt?

Ograniczona gwarancja na sprzęt nie obejmuje:

 • Produktów i akcesoriów niebędących marki ATEN
 • Problemów wynikających z:
  • zewnętrznych przyczyn nieprawidłowego działania i niewłaściwego użytkowania lub nadużywania Produktu, z uwzględnieniem, ale nie ograniczając się do:
   • stosowania niewłaściwych napięć zasilających
   • użycia niewłaściwych bezpieczników
   • użycia niekompatybilnych, wadliwych lub gorszej jakości urządzeń, materiałów eksploatacyjnych lub akcesoriów.
   • niewłaściwej lub niewystarczającej wentylacji
  • serwisowania nieautoryzowanego przez firmę ATEN.
  • użytkowania niezgodne z instrukcjami obsługi produktu.
  • nieprzestrzegania instrukcji obsługi produktu.
  • dokonywania zmian w Produkcie lub jego elementach bez pisemnej zgody firmy ATEN.
  • problemy spowodowane użyciem akcesoriów, części lub elementów niedostarczonych przez firmę ATEN.
  • działania siły wyższej, takiej jak, między innymi, uderzenie pioruna, powódź, tornado, trzęsienie ziemi oraz tajfuny/huragany itp.
 • Produktów lub komponentów zużywalnych
 • Produktów niezakupionych od firmy ATEN lub jej autoryzowanych dystrybutorów
 • Produktów z brakującymi, uszkodzonymi lub zmienionymi numerami seryjnymi
 • Produktów uszkodzonych w transporcie z powodu niewłaściwego opakowania
 • Typowego zużycia Produktu
 • Usługi konserwacji, instalacji, deinstalacji lub relokacji

W przypadku usług związanych z produktami nieobjętymi gwarancją, ATEN obciąży Klienta odpowiednimi kosztami naprawy, a Klient pokryje wszelkie koszty transportu.

*Nie należy otwierać produktu Aten. Otwarcie produktu Aten może spowodować uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją. Serwis tego produktu Aten powinien być wykonywany wyłącznie przez firmę Aten lub jej autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.Jak uzyskać obsługę gwarancyjną?

W przypadku wystąpienia problemów z Produktem, Klient powinien odwiedzić stronę internetową pomocy technicznej ATEN w celu znalezienia rozwiązania lub skontaktować się z pracownikami pomocy technicznej ATEN lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Po zdalnej diagnozie i rozwiązaniu problemów, jeśli ATEN uzna, że produkt Klienta wymaga skorzystania z usługi autoryzacji zwrotu materiałów (Returned Material Authorization Service - RMA) (standardowa usługa zwrotu do naprawy), ATEN nada Klientowi numer RMA, który będzie można wykorzystać przez 3 miesiące. Klient jest zobowiązany do zapakowania wadliwych produktów z podaniem szczegółów usterki, wyraźnego oznaczenia numeru RMA na opakowaniu i zwrócenia ich do ATEN w celu naprawy w okresie ważności numeru RMA. Produkty zwrócone bez numeru RMA zostaną odrzucone. W opakowaniu powinny znajdować się wszelkie akcesoria do produktów (takie jak kable, przewody zasilające, zasilacze itp.).

Wszystkie wadliwe Produkty wysyłane do ATEN muszą być zapakowane w oryginalne pudełka (lub w inny odpowiedni sposób), aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas transportu. ATEN odrzuci każdy Produkt, który został uszkodzony podczas wysyłki lub w którym brakuje części. W takich przypadkach Klient jest zobowiązany do zapłaty aktualnej w danym czasie standardowej ceny ATEN za brakujące części w Produkcie Klienta, które nie zostały prawidłowo zwrócone do ATEN przez Klienta.

Produkt Klienta zostanie naprawiony (lub wymieniony) i przekazany kurierowi do wysyłki zwrotnej do Klienta. ATEN zastrzega sobie prawo do wysłania Klientowi zamiennika całego Produktu (lub Produktu z wymienionymi częściami) zamiast naprawy Produktu zwróconego przez Klienta.

Koszty frachtu i innych opłat związanych z wysyłką w związku z usługami gwarancyjnymi ponosi strona wysyłająca Produkt lub jego części.


Zobacz więcej: