Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Tre tekniktrender för optimering av digitala myndighetstjänster

I en värld som ständigt förändras måste myndigheterna vara anpassningsbara. I en värld som har förändrats radikalt i samband med COVID-19, har det här dock blivit absolut nödvändigt.

Myndigheter har länge använt IT-teknik inom den offentliga sektorn. Framgångsrika projekt inkluderar övervakning av offentliga platser och trafikledningsteknik som underlättar mycket av våra dagliga liv. Skatte- och tullmyndigheterna ligger ofta i framkant gällande användning av systemen som används av allmänheten, och har implementerat system för t.ex. digital skattehantering med möjlighet att ansluta tredjepartsplattformar. De här systemen har utvecklats i samarbete med teknikleverantörer.

Även om det står klart att myndighetsorganisationer måste bli smartare när de investerar i teknologi som servar allmänheten, är det också tydligt att många myndigheter ligger efter när det gäller att ta till sig teknik som kan effektivisera och förbättra deras tjänster. Här är tre tekniktrender som de skulle kunna använda för att ändra på det.

1. Från adaptiv säkerhet till ”noll förtroende”: Att skydda mot cyberhot

Utmaningar för myndigheternas IT-avdelningar i form av cyberattacker har funnits länge och är välkända. Myndigheter lagrar inte bara mycket större mängder känslig data än den privata sektorn, utan använder också oftare gammal teknik som kan vara sårbar. Med det ökande hotet från cyberattacker och ökande krav från allmänheten på bekvämare tillgång till information och myndighetstjänster, ställs myndigheternas IT-avdelningar hela tiden inför nya utmaningar.

Därför är det avgörande att ha en adaptiv säkerhetsarkitektur för att kunna analysera beteenden och händelser, övervaka aktiviteter och proaktivt förbättra systemen när hoten förändras (Gartner1). Förutom att möjliggöra multifaktorautentisering och förbättra systemövervakningen för att möjliggöra tidig upptäckt och få aviseringar, granskar myndigheterna även sina krisplaner tillsammans med IT-säkerhetskonsulter från den privata sektorn

Medan den privata sektorn i USA har ett nära samarbete med myndigheternas IT-avdelningar för att motverka cyberhot, visar en undersökning av Deloitte att fler än hälften av den privata sektorns IT-säkerhetsexperter saknar förtroende för myndigheternas cybersäkerhetsrutiner.
En annan trend på senare tid är cybersäkerhet baserad på ”noll förtroende”. Det här kräver dock betydande insatser och en djup, grundläggande övergång till automatiska system och resursutnyttjande (Deloitte2). Oavsett val av arbetssätt, kommer myndigheterna troligen behöva både arbetsplatslösningar med nätverksseparation och lösningar för IT-infrastrukturhantering som integrerar egna operativsystem i maskinvarubaserade fjärråtkomstlösningar. Tillsammans kan dessa system hjälpa till att motverka cyberhot utan att den digitala omställningsprocessen påverkas.

ATEN PSS PP v.3.0 Secure KVM Switches provide military-class security with multi-layered protection on both the physical and digital levels to combat data leakage across internal ports as well as to external networks. Model shown is the CS1144DP

2. Implementera Shared Services 2.0: Starta om den digitala arbetsplatsen

Delade tjänster innebär att administrativa funktioner och supportfunktioner från olika myndigheter sammanförs i en och samma organisation i syfte att tillhandahålla tjänster så effektivt som möjligt. Shared Services 2.0 syftar till att förbättra interaktionen med myndigheter genom att flytta fokus från kostnadsbesparingar till att tillhandahålla kapacitet med högt värde. Det här inkluderar företagsomfattande säkerhet, hantering av ID-handlingar, verksamhetsanalyser, o.s.v., enligt Gartner. IT och OT måste sammanföras för att kunna etablera ett offentligt nav som fungerar som en allt-i-ett-lösning för allmänheten. I exempelvis en kontrollrumsmiljö kan ett praktiskt och lättarbetat system som tillhandahåller viktig visuell information och förhöjd kommunikation, förbättra effektiviteten och medföra betydande fördelar – inte bara ekonomiska.

Implementering av delade tjänster kräver att myndigheter övergår till ledande arbetssätt för hantering av interaktion mellan olika team, en trend som Deloitte kallar ”omstart av den digitala arbetsplatsen”. Genom börja utnyttja kollaborativ teknik, kan myndigheter optimera produktiviteten hos både individer och team för att etablera de effektivare processerna. Det här kräver en fundamental förändring av hur arbetet utförs inom myndigheterna, så avancerade lösningar för interaktiva mötesrum kan vara nyckeln till att få tillgång till de bästa talangerna för att kunna förbättra effektiviteten i tjänsterna.

ATEN VP series Presentation Switches offer a streamlined, collaborative environment with reliable connections for presentations at up to 4K HDR for critical communication briefings. Model shown is the VP2120

3. Beslutsintelligens, XaaS och stordata: Hantera skalbar IT-infrastruktur

Ett viktigt ansvarsområde för myndigheter är att möta allmänhetens behov av och förväntningar på digital och mobil infrastruktur. För att kunna göra det här insisterar analytiker på att myndigheterna förbättrar sina beslutsprocesser genom att använda förstärkt intelligens med hjälp av datainsamling och analys, även känt som beslutsintelligens. Enligt Gartner ser myndigheter i allt högre grad data och dataanalys som strategiska tillgångar som kan användas för att förbättra beslutsfattande och förebygga problem.

För att upprätthålla allmänhetens förtroende för myndigheterna under COVID-19, har det varit avgörande att använda det offentliga molnet för att tillhandahålla digitala offentliga tjänster i stor skala. Det offentliga molnet har traditionellt inte hanterats på plats, men molnleverantörer kör nu molntjänster på kunddatacenter för att uppfylla regelverk och hålla data, applikationer och identiteter säkra. Allt som en tjänst, eller XaaS, avser en metod som innebär att alla IT-tjänster levereras på molnbasen, vilket ger skalbarhet och är ett effektivt sätt att leverera myndighetstjänster.

Myndigheterna använder redan stordataanalys för många olika myndighetstjänster inom t.ex. sjukvård, socialförsäkringssystem och räddningstjänst. Oavsett om implementeringen av stordataanalys baseras på ett privat moln, det offentliga molnet, eller på det offentliga molnen på plats, krävs effektiv och skalbar hantering av IT-infrastrukturen, vilket betyder att myndigheterna även i fortsättningen kommer att förlita sig på lösningar som erbjuder avancerad, säker fjärråtkomst och effektiv, centraliserad hantering av IT-utrustning på flera platser.

ATEN IT infrastructure management solutions facilitate the delivery of government services that are integrated across channels and provide a unified and smooth experience for citizens. Model shown is the KN8164V

ATEN-lösningar för digitala myndigheter

ATEN är specialiserade på robusta och tillförlitliga lösningar som förbättrar processer i digitala myndighetstjänster och kan uppfylla alla myndighetsbehov. Det här inkluderar:


  • Lösningar för IT-infrastrukturhantering som ger störningsfri tillgång till myndigheternas tjänster och verktyg
  • Kontrollrumslösningar för information och datavisualisering inom säkerhet och övervakning
  • Säkra skrivbords- och fjärråtkomstlösningar för säker verksamhet, skyddad från cyberhot som ständigt förändras.
  • Mötesrumslösningar för bättre samarbete och produktivitet inom myndighetsorganisationer

Vill du veta mer om ATEN:s lösningar för digitala myndigheter? Läs vår vägledning med lösningar för myndigheter här och vår marknadsöversikt med olika lösningar här.


Om ATEN

ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), som grundades 1979, är en ledande leverantör av IT-lösningar för nätverk och datahantering. ATEN:s produkter erbjuder lösningar för integrerade KVM-system, professionell AV-utrustning och intelligent strömförsörjning för anslutning, hantering och optimering av elektronik hos företag och myndigheter inom många olika områden, som industri, utbildning och butik. ATEN har 500+ internationella patent och ett globalt forsknings- och utbildningsteam som ständigt utvecklar innovativa lösningar, vilket resulterar i en omfattande uppsättning produkter som finns tillgängliga över hela världen.

ATEN International Co., Ltd., med huvudkontor i Taiwan, har vuxit och inkluderar nu dotterbolag i Kina, Japan, Korea, Belgien, Australien, USA, Storbritannien, Ryssland och Turkiet – med forsknings- och utvecklingscenter i Taiwan, Kina och Kanada.